jueves, 30 de diciembre de 2010

EL CATALANISMO DEL PP,

Por si alguien tenía dudas del catalanismo del PP.


EL 9 D’OCTUBRE I EL POBLE VALENCIÀ


Autor: Joan Costa i Catala (q.e.p.d.)
El ferro que desperta
Valencia 1998

El dia 9 d’octubre de 1988 celebravem els valencians el 750 aniversari de l’entrà oficial de Jaume I, rei d’Arago i Mallorques, comte de Barcelona i Urgell, Senyor de Montpellier, en la Ciutat de Valencia acabà de conquistar als musulmans. En esta nova conquista afegia Jaume I un nou titul als que ya tenia, el de rei de Valencia, referit no solament a la ciutat sino a totes les terres del riu Senia per avall.
Est es el fet historic, un fet lo suficientment important com per a que es seguixca celebrant despres de 750 anys. Celebracio que respon ademes a una antiquissima tradicio fodament arrelà en la consciencia colectiva del poble valencià. No se poden, per tant, minimisar el significat i la transcendencia d’est acontenyiment historic. Ell marcà l’arranc d’una nova etapa que modificarà els substrats mes fondos de la nostra societat i l’incorporarà plenament a la cultura europea occidental, en aquell temps explicita i declaradament cristiana. El pas d’un mon culturalment musulma a un mon culturalment cristia fon un canvi major que la caiguda del mur de Berlin i el pas de les nacions d’Europa Oriental a l’area de l’Europa Occidental, en la diferencia de que la barrera que separava als pobles d’Europa no tenia apenes cinquanta anys d’existencia, mentres que la que dividia a Espanya en 1238 durava ya cinccents anys, encara que no fora tan rigida ni tan impermeable com ho va ser el telo d’acer.
Hi ha, per tant, motius mes que suficients per a considerar la conquista de Valencia com a una fita historica per al nostre poble. Ara be, si anem als arrels del sentiment i de la consciencia popular, vorem que els valencians no hem celebrat mai este fet com el d’un poble conquistaor de Valencia, que va vindre a Valencia des de fora i es va fer l’amo de la terra, sino com a un poble que va ser conquistat i que ha assumit eixa conquista com un fenomen positiu.
Nostra memoria historica colectiva no ens contempla com a un Israel preexistent arribat a una terra promesa, ni com part esguellà d’un atre poble originari vingut de mes alla de les nostres fronteres, sino com a un poble inmemoriablement assentat en sa propia terra, a la qual s’acomodaren tots els nous aplegats, per a sentir-se pronte, practicament d’inmediat, plenament valencians.
Tota eixa lliteratura colonial i criollista, que vol fer del Regne de Valencia les Ameriques aragoneses i catalanes del sigle XIII, es una ficcio de quatre dies, que fa un paralelisme totalment inadequat i fora de lloc, promogut per uns interessos aliens al poble valencià. Este no sent com a propia una atra mare patria que la valenciana, dins, si es vol, d’una atra mes ampla i comu que es diu Espanya i que pronte, potser, siga Europa. Les mateixes festes de moros i cristians, en les quals les “filaes” dels primers resulten popularment mes favorides que les dels segons, son una mostra del subsconscient colectiu, que no s’identifa en una sola de les parts, ni mostra precisament preferencia per la que fon venceora. Cinccents anys de cultura musulmana i casi quatrecents mes de persistencia morisca, en numero gens despreciable, marquen encara fortament les nostres costums, els nostres gusts i el nostre folclor.
No, el poble valencià no pot identificar-se nomes en els pocs mils de guerres i inmigrants, portaors d’una nova religio, de unes noves lleis i d’una diferent cultura, que aniran imponent-se de la ma del predomini militar i politic. El 750 aniversari no es el del naiximent del poble valencià, sino el de la seua incorporacio a un atre mon, el de l’occident cristia. Incorporacio que es realisarà poc a poc, pero no sense deixar tambe un substrat propi i caracteristic, aportat per una cultura en res inferior a la dels conquistaors.
Pero es que ni tan a soles poder dir que l’islamisme es el substrat a on s’alimenten els arrels mes fondes del nostre poble. A les afores de la Valencia musulmana l’iglesia de Sant Vicent de la Roqueta i centenars de toponims que apareixen en el “Llibre del Repartiment” mos retrotrauen a una anterior civilisacio cristiana i romanica, assentà al seu torn sobre un poderos substrat iberic, que fon capaç de produir una Dama d’Elig o la ceramica de Lliria. Dotzenes de coves i racers naurals mos parlen igualment de civilasacions remotes que, a traves del bronze i del neolitic, es perden en el mateix alborejar de l’humanitat.
Som un poble antic, molt antic. No mai, en la memoria dels homens, han estat les nostres terres desertes o despoblaes. Molts han segut els conquistaors i el dominaors, i mes encara els pacifics inmigrants que, buscant la possessio d’un tros de terra, han acabat posseits per ella, configurats per ella. I tots ells, des dels possibles descendents dels habitaors de les coves de la Sarsa en Bocairent i Parpalló en Gandia hasda l’ultim foraster assentat en la nostra terra, formen el poble valencià. No busquem purees de sanc ni supostes ascendencies colectives: som un poble impur i una impura nacio, pero, ara mes que mai, som un poble i som una nacio, encara que fa milenis que ho som.
Per aixo resulta tan desafortunà l’inscripcio en la medalla del 750 aniversari en dir que ho es “del naiximent del poble valencia”. Deixem que uns atres pobles s’inventen chauvinistes milenaris, i centenaris inexistents, pero rigam-mos tambe dels miserables intents sucursalistes que volien reduir-mos a la condicio d’un poble colonisat i dependent. En la llarga historia del poble valencià no som mes que flor d’un dia.

DIA DE LA VALENCIANITAT


Autor: Desconegut

El dumenge pasat 2 d'Octubre, els valencians teniem l'oportunitat de gojar del dia de valencianitat i encara que personalment llevant el tema politic de Coalicio Valenciana, puc dic que vaig fruir compartint en la gent que va poder asistir, per proximitat a la capital, de l'actuacio de Vicent Segui, jocs per a chiquets i un molt bon plat de paelleta.Me pareix perfecte que s'organisen este tipo d'actes, encara que el grandissim caracter politic que tenía, era la principal pega. Comprenc que unicament un partit politic tinga els diners i poder de convocatoria per a realisar una cosa com esta, pero este massa caracter politic es lo que ha fet que molta gent, en possibilitat d'asistir no ho faça, Coalicio Valenciana deuria haver tengut un caracter mes de patronisaor i haver deixat que grups culturals dirigiren l'acte.Posiblement i com està l'assunt, crec que en el 2007 voraté a CV, pero aixo no dona carta blanca a que facen lo que els done la gana. I per ser conseqüent en u mateixa, vaig a donar uns puntets constructius i espere que siguen ven rebuts per esta formacio valencianista i qualsevol entitat cultural valencianista que faça actes publics, parlant per suspost en la meua casi inexperiencia en les Normes d'El Puig, normes en les que me base per a escriure estos textos, encara que malament, aixina que primer de tot disculpar-me per aço i pase a comentar-les:

El primer punt important a cuidar es la llengua valenciana, i aço ve donat per les paraules que usem i com no, lo fluit que parlem, i en aço al dirigent de CV li falten uns quants cursets per a parlar en public correctament, de la mateixa manera que Vicent Segui, deia algunes "paraules escolar valencianes" comuns en terres del nort de la peninsula i actualment inexistents en la nostra terra.
El segon punt, es ser conseqüent en la causa que es defen en l'acte, i en este cas era la valencianitat, aixina els actes deurien haber regalat joquets valencians i no nipons, evitar les cançons d'autors catalans, en este cas en especial, ningun cartellet en les normatives de AVLC, contavem en Diputació de València, i mes cosetes que no enunciaré.
La conclusio es que actualment, en este cas, la defensa de la llengua valenciana està supercoaccionada, per la Generalitat en la seua AVLC, la RACV en la seua nova normativa d'accents, la ya no "actual" normativa d'El Puig ... molta gent demana que esta ultima s'adapte mes al parlar actual i es simplifique. En fi, que els valencians tenim un maremagnum que mos te marejats i si els actes valencianistes no cuiden la llengua valenciana com toca, la gent continúa en la confusio actual que vivim i no sap qui el vol i qui el mata.Personalment vaig a aplicar-me el conte, i per tant m'esforçare per a escriure millor en les Normes d'El Puig.

EL ESTATUTO DEL PPPSOE
Autor: Josep Esteve Rico Sogorb
miércoles, junio 01, 2005


¡Habemus Estatut! Vaya rimbombancia le han dado a un pacto entre dos. Pacto de reforma que ambos -PSOE y PP- airean como una novedad, cual logro victorioso y triunfante cuando no es objeto de referéndum ni de consenso plurales. Pacto sin participación de demás partidos intra o extraparlamentarios por mucha consulta que Camps hiciera y aunque la reforma como proposición de ley se vote y apruebe después en las Cortes Valencianas. Pacto particular a pesar de la insuficiente maquilladora campaña de consultas ciudadanas vía web al proceso.
Entre dos anda el juego: la reforma, aún teniendo bastantes y buenas mejoras y ciertos avances -¡faltaría más!- es discriminatoria, parcial y partidista. Camps y Pla se vanaglorian de algo que consideran histórico. Nos venden la moto como si jamás hubiéramos tenido un estatuto de autonomía. Desde los "Furs del Regne de Valencia" pasando por la proposición de estatuto en las Cortes de la II República cuyo golpe militar del 36 malogró su aprobación y puesta en vigor, hasta el estatuto de 1982 en la transición; los valencianos hemos tenido leyes propias, instituciones propias, autonomía y autogobierno.De todas las reformas aplicadas y aprobadas en ese pacto de a dos, algunas no me convencen -y creo que a muchos ciudadanos tampoco-. Sorprende que de dolpe y porrazo se carguen siglos de historia y tradición. La extensión "valenciana/valencianes" que desde antaño aludía a la identidad, pertenencia y territorialidad; a partir de ahora desaparecen a efectos legales y públicos. Seremos "Generalitat", "Corts", "La Comunitat" y punto, a secas. Se suprime ese apellido identificador que siempre nos ha acompañado y caracterizado. ¿O usted se borraría el apellido? Así, además de coincidir con los organismos de la autonomía vecina catalana prestándose a confusión supone una renuncia a nuestra identidad de pueblo como nacionalidad histórica.Es insuficiente y poco convincente que PPCV-PSPV actuaran bajo el criterio de que el sentimiento valenciano/ista o autonomista o arraigo identitario fluctúa por zonas y que ante cierto rechazo u hostilidad lo mejor era eliminar de las denominaciones el sello diferenciador "valenciana/valencianes". El desairrago o rechazo son consecuencia de la aplastante aplicación de las negativas y erróneas políticas centralistas de la capital. Ello no justifica la desaparición de súbito de las históricas denominaciones de origen "valenciana/valencianes". Ser crítico con el centralismo capitalino en nuestra autonomía no implica renegar de ser valenciano/a, de pertenecer a una comunidad: la valenciana.
Ha sido peor el remedio que la enfermedad y en este punto la pifiaron Camps y Pla. De tener algo a no tener nada. Además, cuando nuestros productos se exporten y los consumidores pregunten de dónde son, de dónde vienen, adónde pertenecen, cuál es su origen, ¿qué se les dirá, que son de "La Comunitat"? ¿De cuál? Inventen ejemplos con naranjas, chufas, arroz, etcétera.Quienes ya podrían estar quitando de sus denominaciones oficiales las formas "valencià/ana/ans/anes" son el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y el Partit Socialista del País Valencià (PSPV) predicando con el ejemplo de lo que ellos mismos acaban de aprobar y que no gusta a muchos de los dirigentes y militantes de ambos partidos. ¿Se llamarán Partit Socialista del País (PSP) y Partido Popular de la Comunitat? ¿O la reforma sólo es para los estamentos de la administración? ¿Si? Pues qué lástima. Debería aplicarse por igual. Ya saben: o todos m... o todos c...que cada vez que estos pactan algo, -lo guisan y se lo comen y regocijados nos enseñan el plato- me entra un "yuyu" pues no me fío un pelo ni de ellos ni de nadie.
A cada pacto -¿recuerdan el de la Acadèmia Valenciana de la Llengua con telefonazos de móvil y jugándose los académicos como en el "scatergoris" ofreciendo millones por cada sillón?- que arriban los principales políticos y eternos adversarios o "enemigos casi irreconciliables" ppopulares y socialistas; descubro que no se diferencian tanto, que los intereses les unen, que parecen dos caras de moneda, que a pasos se aproximan o avanzan e incluso que llegan a coincidir, confluir o convergir hasta el punto de que ya no se quién es quién.
Que a mi las únicas pinzas que me van son las de la cubitera y la colada. Los enemigos comen y bailan juntos, pactan, se reparten el pastel y se llevan bien con "feeling" y foto de "glamour". Curiosos "maridajes" genera la política como "arte" de lo imprevisible y posible que hasta Camps y Pla deberían fundar un nuevo partido con la fusión de ambos al paso que van, que poco les falta: el PPPSOE y su modalidad autonómica PPCVPSPV o quizá PPCPSP sin la histórica V. Aunque suene a chiste, ¿se lo imaginan? Cosas de la erótica del
poder o del morbo de la política...

DEL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, A LA PESADILLA DE TODAS LAS NOCHES DEL AÑO


Autor: Joan Benet
La aparición del senor Pasqual Maragall, presidente del PSC, (Partido Socialista Catalán), difundiendo en los medios de comunicación la reforma del Estatuto Catalán, hablando de la Corona Aragonesa, como si fuera algo ajeno a España, y reclamando la anexión de la Comunidad Valenciana, Las Islas Baleares y algunos territorios de Francia, vienen a poner sobre la mesa en proposición firme, los alucinogenos países catalanes que desde muchos años vienen anunciando y promocionando la Generalitat de Cataluña, Sobre el tema ya se habló en ésta misma página, "La Invasión Catalana", pero algo que me parece muy peligroso y de suma importancia es que el señor Zapatero, "jefe" de los socialistas avale éste desvarío político. Aprobar la reforma del Estatuto Catalán en éstas condiciones supone que de una u otra forma se está reformando el Estatuto de Autonomía de las comunidades afectadas, pues dejarían de ser unas comunidades autónomas independientes entre si para formar una nueva, (que seguramente se llamaría Cataluña), y eso tanto el señor Zapatero, como el señor Maragall deberían de volver a replanteárselo y rectificar lo dicho antes de que la bola de nieve generada por éstos deseos soberanistas sea difícil de parar. Éste tipo de ataque ya lo sufrió las Islas Baleares al incluir en su Estatuto de Autonomía el término Catalán, al igual que ahora lo está sufriendo la Comunidad Valenciana. José Mº Aznar, ha pedido a Zapatero que recapacite su postura ante el tema, pero el gobierno central haciendo uso de todos los recursos legales que tengan a su alcance, debería de poner cada cosa en su sitio y recordarle al Sr.Maragall, al Sr. Zapatero, y todos los que como ellos, no tienen claro donde se encuentra el límite de ciertos temas, que Cataluña no es más que una comunidad autónoma, compuesta por cuatro provincias, de una realidad política de mayor ámbito llamada España.

Ésta situación se presta a muchos chistes, como el que me van a permitir plasmar aquí, el cual espero que comience a correr por Internet como la pólvora.

ORTOGRAFIA


En l`any 1932.
Per: Josep Boronat Gisbert (q.e.p.d.)


Es d`actualitat l`adquisicio per la Conselleria de Cultura, pel valor de dotze millons de pesetes, del document original de la "Declaracio i normes d`ortografia valenciana" datat en "Castello, 21 desembre de 1932", que tenia, no sabem si en possesio o en custodia, la familia d`Adolf Pizcueta.
Els noms que li han donat son: "Normes del 32" o "Normes de Castello".
En 1996, quan encara no es pensava ni en el Dictamen ni de la llei de la nova Academia, el 29 de febrer, com a membre del Consell Valencià de Cultura, li demani al Sr. President de la "Sociedad Castellonense de Cultura" em proporcionara "una fotocopia, a ser posible compulsada, del documento original existente en sus archivos de la "DECLARACIO I NORMES D'ORTOGRAFIA VALENCIANA", especialmente de las páginas que tienen los nombres, apellidos y firmas de los que rubricaron en el año 1932".
En el Consell Valencià de Cultura vaig rebre la contestacio, de data 22 de març de 1996, que em dia: "En contestación a su carta de 29 del pasado febrero, lamento comunicarle que el documento "DECLARACIO I NORMES D'ORTOGRAFIA VALENCIANA" por el que se interesa no existe entre los papeles que conservamos de nuestra Sociedad, ni figura tampoco en el libro de actas de la mismas.
Le saluda atentamente y queda suyo affmo. José Sánchez Adell. Presidente de la Sociedad Castellonense de Cultura".
Ni tenen el document ni figura en el llibre d`actes. Sorprenent.
Posteriorment, el 20 de febrer de 1998, en la sessio del C.V.C. en que compareixia la Societat Castellonenca de Cultura, vaig vore clar. M`explique:
El president Josep Sánchez Adell presentà un escrit titulat "Difusio de l`ús de la nostra llengua", en el que, com tots, no aporta arguments llingüistics sino solament d`autoritat, la que li donen a Salvador Guinoti Lluis Revest (autoritat de la que escriuré un atre dia), que aboquen en l`acceptacio d`un document" datat a 21 de desembre de 1932" de "32 normes ortografiques i del vocabulari ortografic que le companyava" . "Un grup de persones de la S.C.C i de valència" va elaborar els documents de l`acord".

Est escrit ha quedat archivat en el C.V.C... Pero no es fa referencia en l'archiu del mateix ni en les actes de les compareixences d' entitats de lo que dic a continuacio.
Havent escoltant la seua intervencio, demani la paraula. Li vaig recordar la meua peticio de l`any 1996 i la seua contestacio, llegint-la. La seua resposta fon aclaridora. Eren reunions informals, d`uns quants amics, les que es feen en aquell temps.
No hi havia convocatoria de reunio, ni entitats convocades en finalitat d`un consens, ni debat reflexat en actes, ni actes en que es fera constar la reunio...

Per tant, NO SON FRUIT D`UN CONSENS, sino d`uns quants amics(pocs, pero amics de l`Institut d`Estudis Catalans) i d`una replega de firmes de persones i d`entitats que posteriorment no compliren tals normes ortografiques, seguint en la seua posicio, com el P. Fullana, o practicant descaradament les de l`institut d`Estudis Catalans, com Carles Salvador.
Per tant, NO SON DE CASTELLO ni de la Castellonenca de Cultura.
SON... Com digue Germà Colon en l`Universitat de Barcelona,
"Homenatge a Pompeu Fabra, 5 d'octubre de 1982, "les bases castellonenques resumeixen, simplicant-les, les normes fabrianes exposades a partir del 1917", i que "les famoses bases... practicament eren les de l'institut, i vaig atribuir-les a l'afany d'uns senyors qui en lloc d'obeir (a l'IEC), volien figurar".

L'AVL, MORTALLA A LA DIGNITAT


Autor: Joan Ignacio Culla

M'agradaria començar l'articul entonant el "mea culpa", el "perdo m'havia equivocat", pero no va a poder ser. Per desgracia, uns pocs teniem rao quan ya en el mes de juliol de 1998, al aprovar-se el "Dictamen sobre la llengua del Consell Valencià de Cultura", senyalavem que s'havia obert la porta al pancatalanisme radical: "El nostre Estatut d'autonomia denomina 'valencià' a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga carácter excloent", dia textualment el document. Est informe, i en especial la seua ultima part, va supondre de fet la mort assistida d'un malalt greu, pero no terminal. Abans de firmar la defuncio de la llengua valenciana, l'amortallaren entre tots utilisant la marfega, i el requiem dels Segadors de fondo. El cor, com no podia ser d'atra manera, estava compost per els academics de l'AVL, tots ells entusiastes seguidors del ritme marcat per la batuta de Zaplana, lletra de Villalonga i Pujol fent de mestre de cerimonia. Zaplana des de la presidencia i Camps des de la Conselleria de Cultura, en lloc de promoure la recuperacio de la dignitat del valencià, s'afanaren en conseguir la pau social i, de pas, pactar en CIU el seu soport als presuposts generals. Han passat sis anys i el PP continua en la seua tasca de desprestigi del valencià, exactament igual que el PSOE. L'unica diferencia es el cinisme que demostra el PP, que ara es permitix criticar a Carod-Rovira, cuan este personage no es mes que un aire fetit que s'ha colat per la porta que ells obriren en el 98. Si parlaren els que ara callen, els que no poden, o els que no estan i foren testics excepcionals d'aquells acontenyiments, es coneixeria l'engany dels populars valencians que, despres de prometre que la composicio dels academics seria de majoria valencianista, nos deixaren en mans d'un grup d'entregats a les hordes del nort. Hui, eixa colla de seguidors de Carod-Maragall-Zapatero, Eliseus i Guies, que es l'AVL, baix la sempre atenta presidencia d'Assuncio Figueres, no nomes ha certificat l'unitat de les llengues valenciana i catalana, sino que s'ha girat contra els que la van crear (PP). I ara els trobem espentant la porta, intentant que per ella no s'escapen mes vots valencianistes (no oblidem que les enquestes del CIS senyalen que mes del 60% dels valencians no reconeixen la unitat de les llengues valenciana i catalana) Pero ya es tart. Els membres de l'AVL, des de la comoditat del seu pesebre, ademes de voler fer valdre la seua condicio catalanista (per atra part, mai negada), es senten capacitats hasda per a anar en contra del articul 7 del nostre Estatut d'Autonomia, canviant la denominacio de valencià per la de valencià/catala, catala/valencià. Camps tracta ara de paralisar eixe dictamen a tota costa, no perque estiga en desacort (si no ho hauria fet abans, ha tingut mes d'un any per a fer-ho), sino simplement perque l'assunt se li ha anat de les mans. No esperava la reaccio del poble, que l'ha obligat a posicionar-se clarament en un sentit o atre.¡Que llunt està este PP d'aquell que votava a favor de les normes de la RACV en l'Ajuntament de Valencia, o denunciava publicament el catalanisme subjacent a les normes del 32! ¿Hi haura que llevar-li la pols a eixos documents? Com dia Tierno Galvan, l'ideologia nomes conta per a guanyar eleccions. I seguint esta maxima, el PP llimita la seua vocacio valencianista a les tribunes dels camps de futbol (si hi ha algun trofeu per mig, millor), o al balco de l'ajuntament en falles. Nomes aixina s'explica que utilisen el nom d'un personage insigne com Broseta per a fer un manifest ple de catalanismes per a intentar netejar la seua image. Camps te en les seues mans una oportunitat unica (realment l'unica oportunitat que nos queda) de ser lleal als valencians i deixar-se de guerres internes en el sector zaplaniste. Ara te l'ocasio de derogar eixe monstruo amorf que es la AVL. Si es capaç de trobar eixe espai en l'historia, tindra de la seua part a la gran majoria dels valencians... encara que tal volta preferixca ser recordat com el President de la Generalitat Valenciana que va ajudar a posar la mortalla a la dignitat del seu poble.

LES RONDALLES DEL PARE GUINOT


¿TOTS IGUALS?.

En els pobles tenen la pretensio de qué quan un tio es mor sense tindre fills, tots els nebots han de ser iguals en l'herencia.
Quan a l'obrir el testament d'algun tio descobrixen que este ha millorat a algu o li ho ha deixat tot a algun nebot, comencen les discordies, odis i rencors, que duren tota la vida.
El tio Vicentet era ya d'edat avançada i en apariencia pobre, i vivia a soles des de que es van morir les germanes en companyia de les quals vivia.
Tenia molts nebots i nebodes, pero ningu el va valer arreplegar en sa casa quan ho va intentar.
Ningu podia recibir-lo, tot eran inconvenients: la casa era chicoteta, tenien molts, chiquets, la dona no, ”estava mai en casa”, etc.
Pero entre els hereus hi havia una neboda, de mes bons sentiments, que va tindre llastima del tio vellet i va voler cuidarse d'ell, en la condicio que va posar el tio Vicentet de no eixir de sa casa.
Alli se'n va anar a viure la neboda Marieta, i el cuiudava com un saler: ell par sa part era de lo mes asseat i pacific, i no movia pols ni remoli, i li donava a la neboda casi tota la pensio que cobrava de la vellea.
El tio Vicentet, agraït a la seua neboda, un dia se'n va anar a la notaria i va fer testament fent-la heredera universal: li deixava la casa en tot lo que hi haguera dins.
Al morir el tio , els nebots van pendre molt a mal que Marieta ho heretara tot, perque be que se ho havia guanyat i el tio era tan pobret que no tenia mes que la caseta en que vivia.
Pero es va donar la casualitat que un dia Marieta, registrant per dalt de casa, es va trobar en una arca vella plena, de trastos, una bosseta de cuiro plena de florinets i dobletes d’or.
A partir d'aquell dia, Marieta va ser una rica; Premi al sacrifici i a la caritat.

Artana Estiu 1991
Per Josep Maria Guinot i Galan
El Pare Guinot
.

MENTIRAS DEL NACIONALISMO CATALÁN (IV)
ARAGON YES NAZION · Perfil público de BOIRA_A
Viernes, 14 de Noviembre de 2008 13:52 José Vicente Ferrer

CONQUISTA ¿CATALANA? DE MALLORCA EN 1229

ARAGON YES NAZION - Perfil público de BOIRA_A

Sin ninguna clase de esfuerzo, podemos fácilmente encontrar en libros de historia, ya sean didácticos ya sean monográficos o generales, frases como las que siguen, en referencia a la gesta que realizaron las tropas cristianas en 1229 al mando de D. Jaime I de Aragón, conquistando el reino de Mallorca: "conquistado el reino de Mallorca por los catalanes...", "la conquista catalana de Mallorca" o "conquista catalano-aragonesa...".
Cierto es por otra parte, que la mayoría del capital que se invirtió en la operación fue puesto por la Curia General de Barcelona (llamado también el General, y que más adelante tomó el derivado de “Generalitat”), quién ofreció al Rey el pago de un impuesto denominado bovaje, (que se hacía por tradición como regalo a los monarcas cuando éstos tomaban posesión de su cargo, y así eran jurados) a cambio de ciertas franquicias.
En la crónica escrita por el propio Jaime I o al menos dictada por él no nos dice cuanta gente aporta él a la conquista. Sí da cuenta sin embargo, de los que prometieron llevar los nobles y el clero. Así tenemos que en el capítulo cincuenta, nos hace saber que el señor de Bearne (situado en Francia y fronterizo con Gascuña, Navarra, Aragón y Tolosa), Moncada y Castellví, D. Guillén de Moncada, se compromete a aportar 400 caballeros. En el capítulo cincuenta y uno nos dice que, el conde de Ampurias se compromete a aportar 60 caballeros. En el cincuenta y tres nos dice que, el Obispo de Barcelona, don Berenguer de Palou, dijo que aportaría 100 caballeros armados y sufragados por él. Y el Obispo de Girona dijo que tomaría parte con 30 caballeros sufragados por él y la Iglesia de Girona. En el cincuenta y cuatro nos dice que, el Abate de Sant Felui de Guíxols, dijo que iría con 5 caballeros. Asimismo el Preboste de Tarragona afirmó que iría con 4 caballeros. Y que don Pere Grony, Preboste de los ciudadanos de Barcelona, dijo: “...os ofrecemos, primeramente, nuestras personas y las naves y embarcaciones que se hallan en Barcelona...” (sin especificar su número ni tampoco de cuantas personas iban a ser).Termina don Jaime I este capítulo cincuenta y cuatro, diciendo que del resto de ciudades no diría nada, pues tan sólo se habían adherido a esas Cortes, las de Barcelona, Tarragona y Tortosa.
En la obra de don José María Quadrado, “Historia de la conquista de Mallorca”, éste calcula que la gente que fue a la conquista estaba en unos 11.000 hombres, de los que 600 eran caballeros; a los que añade 200 caballeros más y 500 donceles aportados por el Rey. Y en cuanto a la escuadra, que ésta estaba formada por 25 naves gruesas, 18 taridas, 12 galeras y 100 buques más, entre trabuces y galeotas.
Consultadas distintas obras sobre buques de la época, nos dan noticia de que las galeras de los siglos doce y trece en España, rara vez sobrepasaban las 300 personas por buque contando la tripulación. Las galeotas y trabuces 100 personas cada una. Las taridas, usadas para transportar caballos y máquinas de guerra, 200 personas. Y las naves gruesas 500 personas.Lo que nos da las siguientes cifras:25 naves gruesas a 500 personas = 12.500 personas.12 Galeras a 300 personas = 3.600 personas.18 Taridas a 200 personas = 3.600 personas.100 Trabuces y Galeotas a 100 p./u. = 10.000 personas.Lo que nos hace un total de 29.700 personas.
Lo que nos hace un total de 29.700 personas desglosadas de la siguientes forma:Caballeros:
D. Gastón de Moncada (vizconde de Bearne) 400D. Ponce Hugo (conde de Ampurias) 60D. Berenguer de Palou (Ob. de Barcelona) 100D. Guillén de Montgrí (Ob. de Girona) 30El Abate de Sant Feliu de Guíxols 5El Preboste de Tarragona 4D. Nuño Sans (conde de Rosselló, Cerdaña, etc) 150D. Jaime I (rey de Aragón, conde de Barcelonay Señor de Monpelier) 200Mercenarios de Provenza, Marsella, Narbona, etc. 500Infantería .................................................................. 28.251En estas 28.251 personas están incluidas las tripulaciones de los buques, aunque es de suponer que no tomaron parte en las batallas en su totalidad, pues de todos es sabido que en los buques siempre se quedaban (y se quedan) los retenes, en especial para evitar su abordaje, por lo que suponemos que al menos la mitad sí debieron bajar a tierra.
De todos ellos, de los 29.700 que suman, tan sólo los caballeros y gente principal (nobleza y magnates) tuvieron derecho al reparto general de Mallorca. Y no todos ellos tuvieron su parte, pues muchos fueron los que murieron bien en batalla, bien de la peste que se declaró poco después.La recompensa de los peones que no murieron en la lucha, fue su soldada más la rapiña que hicieron nada más entrar a saco y cuchillo en Palma. De hecho, nos relata don Jaime I que después de entrar en la ciudad, sus propios criados tardaron ocho días en presentársele, por estar sumamente “ocupados” en poner a buen recaudo su botín.Con los susodichos datos a la vista, apreciamos que tan sólo un 25% (aprox.) de las tropas, eran catalanas. A lo cual cabe preguntarse: ¿a cuento de qué las frases : ...conquistado el reino de Mallorca por los catalanes...; ...la conquista catalana de Mallorca...; ...tras la conquista catalano-aragonesa...?Visto lo expuesto, si hay alguien que le quiera dar una titularidad a la conquista, y quiera hacer honor a la documentación fehaciente, sólo se le puede dar los de : “empresa aragonesa” o “conquista aragonesa”, porque por aragoneses hay que considerar a los condados de Nimes, Carcasona, Bearn, Bezier, Foix, Bigorre, Provenza, Caralt y Tolosa, al ser todos ellos feudatarios del rey de Aragón (y que formaron el bagaje de canje de D. Jaime I con san Luís rey de Francia en el Tratado de Corbeil, por los condados catalanes que formaban la antigua Marca Hispánica) y cuyas tropas formaron el 75% (aprox.). Además que, si somos ecuánimes con los títulos de D. Jaime I, territorios aragoneses eran también los condados feudatarios del de Barcelona, desde Ramón Berenguer IV tal y como hemos visto.Debemos hacer mención aquí, que los condados de Rosselló, Cerdaña, Vallespir, Conflent, Pallars Sobirá, Urgel y Ampurias, eran independientes tanto del rey de Aragón propiamente dicho, como del conde de Barcelona (que eran la misma persona).A los datos reseñados anteriormente, podemos añadirles los del “Repartiment” y otros documentos cotejados por cronistas de este reino de Mallorca y otros investigadores (Hª. General del Reino de Mallorca, de Dameto, Mut y otros) para mejor avalar las cifras anteriores.Así nos encontramos con un total de 806 agraciados, entre nobles, caballeros y magnates, que recibieron tierras y heredades del reino de Mallorca al año siguiente de su conquista, es decir, en 1231, fecha en que se llevó a efecto el reparto. Pues ése fue el tiempo que se tardó en inventariar todas las propiedades del pueblo mallorquín. Pues bien, de entre todos ellos se contabilizan como catalanes tan sólo a 190.
Y salvo que los valores matemáticos hayan cambiado y nosotros no nos hayamos enterado, o fuesen distintos en la Edad Media de lo que lo son en la actualidad, y por consiguiente resultase que el 25 % de una cosa sea infinitamente mayor que el 75%, afirmamos categóricamente y sin ningún temor a equivocarnos, que el reino de Mallorca no fue conquistado por catalanes.
Publicado por Regne de Maylorques en

LO SINOFOS.


Según normativa publicada por el Ayuntamiento de Tamarite, con la Colaboración de la Diputuación Provincial de Huesca.
Título: El dialecto de Tamarite de Litera.
Autor ; Joaquín de Carpi y Cases y Joaquín de Carpi y Zaidín. 1981 pg. 1 a 204.
Depósito legal: HU-98-1981
ISBN 84-500-4219-4.
Imprime: Editorial Imprenta Provincial. Huesca.

En una de esas charlas que mantengo con un grupo de abueletes de Tamarite de Albelda, Alcampell o cualesquiera otros de nuestra Litera, en la Plaza Mayor o en el portal de alguna casa. Oí esta conversación que os trasmito, lo decían con una aire socarrón, que al no iniciado le parecerá “poca solta” pero; que van soltando con suma sabiduría en sus charlas.
Sin ese aire solemne de quien dice una verdad intraconvertible, analizan con buen humor los acontecimientos más sobresalientes de nuestro entorno. Me recuerdan a la famosa serie televisiba del país vecino catalán “Buscadors de bolets”. Los tres abueletes protagonistas, hacían de presentadores, criticando con una fina ironía los acontecimientos del día aplicados a su filosofía particular. Algunos de estos personajes, en otros tiempos, fueron los “hombres buenos” hoy sustituidos por los jueces de Paz locales, no solían tener ni una cultura amplia ni grandes conocimientos, pero si eso que llama “sentido común” “alegría de vivir” y quizás la conformidad de su situación que forma la felicidad a raudales que trasmitían a los que les rodeaban.
Hace tiempos, ponía en boca de dos personajes estas ideas, expresiones y “parles”, que escuchaba de mis ancestros. Eran Toñet pastor poco letrado y Juanet jubilado y toda su vida amante de la investigación de su pueblo, lector de todos los libros que su situación ponía a su alcance. Así pues como ya se puede escribir en la Voz de La Litera como “antes”, pondré en boca de estos dos personajes lo que escuchaba en estas tertulias locales.
Toñet y Juanet son dos nativos antagonistas en sus expresiones, en su cultura, en sus conocimientos. Nada nuevo bajo el Sol, en las películas en los interrogatorios vemos al policía bueno que seguía al malo, socabando y confundiendo los conceptos del interrogado, hasta no saber si decía una cosa u otra. En la política, es usual, el jefe deja a un segundo los asuntos “sucios que podrían contaminar al jefe dialogante y justo”. El malo y el bueno, lo blanco y lo negro… No voy a ser una excepción, que cada uno tome lo que le interesa de estos diálogos, y al que Dios se la de, San Pedro se la bendiga. Pero dejemos de divagar y entremos a lo que nos interesa….

-. Bon dia Toñet.
-. Sirán pa tu Juanet que desde que sas que pots parlá en lliterá los ulls te fan llinternetes.
-. Ya empesem, tot ue agafes al revés, may ningú mos a prohibit parlá en la nostra llengua, una cosa e que mos prohibiguesen parlá y l’altra escriurel.
-. ¿Vos dí?. Me saque un pes de demún, ahixó de parlá en “castellano” yo ue chafo, perque lo que diu escriurel, no te masa importansia, tinguén en cuenta que ningú mos llechís.
-. No sirá coma dius perque sino ningú mos llechís, me pregunto ¿pa que u prohivisen?.
-. Toñet, son coses de la política, desde adal, lis ha degut de caure mol ve esta desisió, pero a los de abaix o sigue naltros, mos a caigut fatal y al final cabo los de abaix son los que los am posat agón están. Y pa tindremos contens donde dije digo …digo Diego y tots tan contens.
-. Veurás Toñet la llibertat consistís en practicala, pero: a la vegada tamé la llibertat está en sabre que la podrás practicá encara que no u nesesites o sigues tan poregós que sempre te conformes en lo que fan los altres.
-. Ará si que as tocat al os Juanet, a Tamarit, tots protesten cuan una cosa no lis pareix be, pero cuan se ha de doná la cara, milló que u faiguen uns altres, A Les reunions cuan ña protestes, pues cuatre y el furriel.
-. Ome no sigues tan du, que l’altre día, me dibe un “ no vay podre vindre a la reunió del Centro de Entidades, perque “anixa hora tenía que chirá l’aigua” y que mes importán que aná a fe aixó.
-. Per sert Toñet que a tu no te y bay veure ni a la reunió, ni a la sesió del Pleno del Achuntamén.
-. Es que ,¡quina cosolidat!. Ixo día “me tocabe l’aigua”. De tots maneres m’as convensut de astí enta deván, faré lo que me donará la gana y me ixque dels……
-. Ome ni tan ni tan poc, la llibertat de cadascun empese agón acabe la del altre.
-. O sigue coma antes.
-. Mes o menos.
-. ¿Te nás enterat que la semana que ve mos aurirán l’asgllesia?-
-. Bueno ixa seríe la ilusió de tots, pero me pareix que vas descaminat, en realidad lo que se pense fe e la reparasió, de petites coses coma les pllaques de la pared de fora que done a la Pllasa, que fan mal als ulls cuan pases per allí y uns cuans remiendos per dins, a cargo de la brigada municipal.
-. Pues l’altre día vay embutí per la sacristía y bay arribá hasta lo fondo. Resulte que agón y’estabe de antes la pila dels batechs, ye a eixid un departamén, al mich demún, pa entrai vay tindre que puyá per unes escaleres de caragol y una vegada a dal, al través de una ventana forrada en pedra, vay veure algo que me va fe enconchí lo co, la perspectiva desde ixa altura, casi tocán en lo cap al terrat, de tota la esgllesia al meus `peus. Aixó si, cuan vau baixá casi me caic de cul del fanget, que sa feit per les recholes de terra, en lo pols y la umedat.
.- Tamé entre dins dels plans, fe una llimpiesa cheneral. Pero……l’asgllesia está decllarat monumento nasional y encara que lo propietari e la Parroquia, donades ests circunstansies no se pot fe lo que se vulgue. Ña un plan ya aprobat per la Delegasió nasional del Patrimoni, que se abrá de cumpllí y pagá coma lo campanal a escot entre lo Gubern, l’Obispat y la Parroquia.
-. O sigue
unaltra vegada a pagá. Y a demún tardarem por lo menos un añ a que se pugue aurí
-. L’apertura de l’asgllesia, como mínim tardará por lo menos un añ, aixó si, estará pintada de dal abaix, rascada llimpiada, restaurada hasta lo mes mínim detalle y brillán coma un estel.
A Tamarit a buit de Septiembre del dos mil deu.
Julián Naval de Tamarite.

LEY DE DEFENSA DEL REINO DE VALENCIA (I)


Escrito por EL REINO
viernes, 21 de marzo de 2008

LEY DE DEFENSA DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD VALENCIANAS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR promovida al amparo de la Ley 5/93, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunidad ValencianaPreámbuloEl Reino de Valencia, hoy denominado Comunitat Valenciana, ha sido el lugar de encuentro de distintos pueblos y civilizaciones.Iberos, griegos, fenicios, romanos, godos, visigodos, árabes, judíos, navarros, mallorquines, aragoneses, catalanes o castellanos, toda una suma de variadas lenguas y culturas que han anidado en las tierras valencianas y que han ido conformando el rico tesoro identitario valenciano.Jurídicamente el Reino de Valencia cristiano se creó en 1239, después de conquistar el rey de Aragón, Jaime I, la antigua Balansiya musulmana.La existencia de una cultura, religión, costumbres, lengua e identidad propia del pueblo valenciano, anterior a la llegada de Jaime I y en ocasiones mucho más rica y avanzada que la de los propios conquistadores, provocó que se creara una entidad de reino que pasó a formar parte de la Corona de Aragón, dependiente de la misma pero con una legislación, administración y conciencia de pueblo totalmente reconocida.Los Fueros del Reino de Valencia o Furs Valencians fueron jurados y proclamados por el rey Jaime I en el año 1251, y estuvieron plenamente vigentes hasta 1714, con su abolición por los Decretos de Nueva Planta, que pusieron fin a todo el sistema legislativo y político de los Reinos de Aragón y Valencia.En 1839 las Cortes españolas decretaron, y la reina Isabel II sancionó, la Ley de Conformación de Fueros en la que se confirmaban los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.En 1978 la vigente Constitución española establece en su Disposición Adicional Primera que “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.La Constitución española viene a garantizar la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su foralidad. Por ello, la garantía constitucional supone que el contenido de la foralidad debe preservar tanto en sus rasgos organizativos como en su propio ámbito de poder, la imagen identificable de ese régimen foral tradicional. A pesar de este reconocimiento explícito a los territorios forales, de la existencia viva de una conciencia colectiva del pueblo valenciano de su foralidad y de pertenencia a una realidad denominada Reino de Valencia, la vía autonómica que la Comunidad Valenciana utilizó para acceder al proceso constituyente que se abrió en 1978 nos ha relegado desde un punto de vista legislativo, administrativo, financiero e identitario, en definitiva, de autogobierno valenciano pleno.Ni el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982, ni la más reciente reforma estatutaria aprobada por el PP y PSOE, han sabido profundizar en la recuperación de una historia, de unas leyes y una autonomía acorde con lo que fuera el Reino de Valencia.Reducir la foralidad valenciana a una mera retórica circunscrita a la recuperación del derecho civil valenciano, tal y como realiza el vigente Estatuto de Autonomía, no sólo supone una manipulación de nuestra identidad como pueblo, sino una renuncia expresa de nuestro territorio histórico a su pleno derecho de autogobierno. El Estatuto de Autonomía debería llevar a cabo, pues, una labor de actualización del régimen foral valenciano que supondría, y haría posible, la integración de éste en la nueva estructura territorial española.Sólo desde un verdadero foralismo constitucional, la Comunidad Valenciana podrá avanzar en el pleno reconocimiento de su legislación y sus instituciones dentro de España. El foralismo es la máxima reivindicación de lo propia dentro del respeto al actual marco constitucional, es en definitiva, la única fórmula con la que el histórico Reino de Valencia puede recuperar su prestigio y superar lo que fue una verdadera usurpación identitaria producida por el rey Felipe V y su Decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia.La presente Llei de Defensa de les Senyes d´Identitat Valencianes pretende convertirse en un elemento dinamizador de ese espíritu de reconquista foral, indispensable para el pleno desarrollo de la Comunidad Foral Valenciana o Reino de Valencia.Las señas de identidad se convierten a través de esta Ley como el elemento vertebrador de la conciencia de pueblo de los valencianos, un instrumento a través del cual los ciudadanos que son y se sienten herederos del pasado histórico del Reino de Valencia, se configuran como autores de su presente y futuro.Los símbolos de un pueblo, especialmente su bandera y lengua propia, representan la identidad, la autoridad, la unidad, el respeto y el sentimiento compartido de sus ciudadanos. Si además, este hecho viene acompañado por una Ley de defensa, supone que la sociedad civil decide otorgarles un reconocimiento y protección superior.Además de la denominación, entidad territorial, lengua, himno y bandera, esta Ley también otorga la consideración de símbolos identitarios que requieren de especial protección al patrimonio económico-cultural valenciano, entre el que cabe destacar el campo y la industria tradicional valenciana, unos elementos que nos aproximan a las legislaciones europeas más avanzadas en este terreno, y que además, dan respuesta a las actuales situaciones de insolidaridad interregional que en materias como el Agua estamos sufriendo los valencianos o de indefensión frente a políticas excesivamente globalizadoras y nada proteccionistas de nuestra economía propia.Los redactores de esta Ley, confían que a partir de este impulso foralista, la labor del legislador valenciano se enfoque en la necesidad de articular los cambios precisos para que nuestra autonomía y su Estatuto se conviertan en un verdadero sistema de actualización del régimen foral valenciano, para hacer posible su plena integración en la nueva estructura territorial española.

ELS MORISCOS: (Moriscos) (y V)


ARCHIU DEL REGNE DE VALENCIA

Lligam 677 Caixa 1763 Any 1.611

Comissio al Pare Prior Fray Miquel dels Reis de l’orde de San Jeroni per a fer informacio del menyscapte i dany que a la santa iglesia de la Ciutat de Valencia li por haver vingut per l’expulsio dels moriscs que sa magestat manà fer en aquell Regne per a poder pretendre les fasa de fer baixa en la paga i contribucio de l’excusat.

Nos El Licenciado Don Martin de Cordoba Del consejo de su Mag. Prior y señor de la villa de Junquera de Anubia y su tierra, Comissº Apostolico general de la sancta Cruzada y las demas gracias en todos los Reynos y señorios de su Mag. A vos el padre Prior fray miguel de los reyes de la orden de san Jeronimo salud. En nuestro señor Jesucristo saved quel Arzobispo cavildo y dignidades de la sancta iglesia de Valencia Dio A su Mag. Un memorial del tenor siguiente= Arzobispo Cabildo Dignidades y canonigos de la sancta iglesia de Valencia dicen que Vra. Mag. Por su acostumbrada benignidad y clemencia y por aliviar a los contribuyentes de lexcusado, en el Arzobispado de Valencia y librarles de las ordinarias molestias y pleitos que padecian en tiempo de los Arrendadores fue servido de hacerles gracia y merced de que fuesse dicha iglesia admitida y.......... A la paga y contribucion de lexcusado por este octavo quinquenio y para los de adelante venideros hasta que Vra. Mag. Ordenase y mandare otra cosa según y de la manera quesavia hecho y se hacia con las demas iglesias despaña con la obligacion de pagar ochenta mil reales castellanos cada un año y que aviendo o querido poner en excusion la dicha gracia y hacer el repartimiento entre las personas interesadas en los diezmos del Arzobispado hallaron repugnancia en los militares que possean tercios diezmos por pretender que conforme fueros y privilegios del Reyno no pueden por repartidos ni .......... en cosa alguna y que dichos tercios de diezmos son apro forzados e inmunes de esta contribucion y aunque se les procuro dar a entender de quanto mayor beneficio les seria el repartimiento que el nombramiento de cosas mayores .......... como se ha visto acostumbrado en los siete quinquenios antecedentes no solo no fue posible Apersuadirles consentir en el pero dieron significacion de apponersele por todos los medios posibles y porque de los pleitos que por largo espacio de tiempo y con nuevos gastos inquietudes se llevaron entre los dichos supplicantes y los poseedores de los tercios diezmos sobre pretender que no avian de contribuir en el subsidio reportaron tanto beneficio que con estos condenados en aver de pagar cada uno novecientas ochenta y tres libras y cinco sueldos moneda de Valencia fue servido por Vra. Mag. Remitirlas y mandarlas descontar de los ochenta mil rreales que el letrado Eclesiastico del Arzobispado de Valencia paga en cada un año por el subsidio parecio que convenia al servicio de Vra. Mag. No dar ocasión a nuevas pretensiones encuentros y pleitos de que Vra. Mag. Tanto se avia de desernir pues una de las principales Razones que movieron su Real Animo A hacerles esta merced fue por atajar los pleitos y molestias que los Arrendadores seculares causaban a los contribuyentes y asi determinaron que pues los poseedores de los tercios de diezmos no querian .............. de la comodidad y alivio del encaveçamiento y no escondia inconveniente alguno a los derechos de Vra. Mag. Y se cvonseguia el beneficio de la quietud y concordia entre todos los contribuyentes era forçoso y necesario administrar dicho excusado por el medio acostumbrado de nombramiento y arrendamiento por menor de las causas mayores dezmeras con especial pacto de que si los dueños de los tercios diezmos quisieran los fructos de sus tercios se les uviese de dar pagando la tercera parte del precio del arrendamiento y con acuerdo de que fenecido el quinquenio el beneficio ordinario se uviese de repartir entre dichos supplicantes como mas interesados en los fructos decimales del Arzobispado y siguiendo en esta conformidad la costumbre observada en los siete Antecedentes quinquenios cada uno de los que an discurrido deste octavo seanydo nombrando por el mes de julio Las cosas mayores dezneras y los dueños dellas Anrrecogido y beneficiado todos los fructos y a la fin de cada un año entregado a los Arrendadores con toda fidelidad hasta que aviendo nombrado en el mes de julio del Año mil y seiscientos y nueve las cosas mayores ......... (document trencat en part) ............ Arzobispado A ventidos dias del mes de setiembre se publicò...... (document trencat en part)......... con el qual quedaron las cosas de Aquel Reyno tan turbadas y el comercio y trato general y en particular el de los lugares de moros tam ympedido que no pudiendo acudir los Arrendadores a cobrar los frutos de las casas dezmeras los moros buenos dellas los vendieron y llevaron libremente y porque el lugar tendente de S.M. para facilitar mas salida y embarcacion de los moros mando a los Comissarios i alguaciles que en sino una manera dieren lugar a que por ocasión ni deuda alguna fuesen executados ni molestados estubieron los ARrendadores de todo punto ymposibilitados de poder executar ni cobrar los frutos de las dichas noventa y dos casas y por consiguiente han dexado de pagar dos mil setecientas cinquenta y siete libras diez y seis sueldos y ocho dineros moneda valenciana en que estavan arrendadas en consideracion de lo qual y de la quiebra grande que por la expulsion Anrecivido las mensas Archiepiscopal y Capitular y de que en los tres años discurridos deste octavo quinquenio Samperdido notablemente suplican a V.M. sea servido o mandar ordenar al Comisario general i Consejo de Cruçada que de los ochenta mil reales que en este año de mil seiscientos y diez han de pagar por los fructos del año de mil seiscientos y nueve se les descuenten las dichas dos mil setecientas cinquenta y siete libras diez y seis sueldos y ocho dineros que han de cobrar por dicha raçon quedamos de que es conforme a justicia lo suplican a V.M. ............... a la gracia i merced lo qual confian en toda ocasión recibir de la mano poderosa de V.M. el qual digno memorial S.M. nos remitio y visto por nos en el Consejo de la Santa Cruçada y demas gracias juntament con la pretension que tienen de que S.M. les haga baja en la paga del dicho excusado fue acordado que os debiamos cometer como por la presente os cometemos la verificacion y averiguacion del daño que a los dichos Arzobispo Cavildo y dignidades de la dicha sancta y gloria de la ciudad de Valencia le hubiese benido y se les ubiese Recrecido para en quanto a la paga y retribucion del excusado por la expulsion que S.M. mando hacer de los moriscos del dicho Reyno y os mandamos que con todo secreto que con el cuidado y diligencia que de vos confiamos hagays la dicha informacion y averiguacion examinando los testigos que supieren tienen noticia del dicho negocio compeliendo A que Antenos declaren lo que sobre ello supieren y que parezca a ello personalmente so las penas que de nuestra parte les pusieredes en las quales lo avemos por condenados lo contrario haziendo y hareis en la dicha Averiguacion todas las demas diligencias que convengan y sean necesarias y tendreis cuidado de hacer las dichas informaciones con los apuntamientos de los presentes guardias del Consejo de Aragon y de diego de Alvarado Comendador de Mag. Deste consejo que con esto se os ymbian y los autos que en esto se hicieren mandamos se hagan y pasen ante el escrivano de S.M. que vos nombraderes que para ello y todo lo que en esta provision contenido os damos poder cumplido y comission en amplia forma y de lo que en todo se gastare nos avisareis para que de ellos se os de a y librança y seos pague luego y haga la dicha averiguacion y provança firmada cerrada y sellada en publica forma que hagase nos la remitis con secreto y cuidado para que por nos vista proveamos lo que convenga y sea justicia y si para cumplir y executar lo susodicho favor y ayuda hubieredes menester mandamos a los jueces y justicias de su Mag. Os la den y hagan dar según y como la pudieredes y menester ubieredes en testimonio de lo qual mandamos dar y damos la presente firmada de nuestra mano sellada con el sello de nuestras armas y refrendada del yufrascrito Secretario dada en Madrid a seis del mes de abril de mil seiscientos y once años. Firmado y Sellado Fray Don Martin de Cordoba.

MOSSARAPS (VII)


Font: Origens del Regne de Valencia – Saragossa 1.981 – Antoni Ubieto Arteta – Tom I – pag. 117-134

Durant quasi vint anys pareix que Valencia estigue “despoblá” ¿Quedarien mossaraps dins?.
Les possibilitats no pareixen moltes. Una tradicio tardana portuguesa senyala que els mossaraps valencians fugiren cap a l’Algarbe portugues, portant alla reliquies de Sant Vicent Martir, que en 1179 es traslladarien a la vega de Lisboa. L’estancia en l’Algarbe a donat lloc a la denominacio del “cap de Sant Vicent” a on hi hague en lo sigle XIII una iglesia famosa tant entre els musulmans com entre els cristians. En 1154 el geograf musulma Idrisi escrigue sobre la mateixa iglesia:
“Posseix terres, i les animes piatoses tenen el costum d’anar a donar presents quant anen de pelegrinacio. Está situá damunt d’un promontori que alvança cap a la mar. Damunt del cavallet de l’edifici n’hi ha deu corps i ningu els ha vist menjant ni anarse’n. Els sacerdots que n’hi han en l’iglesia conten coses maravelloses d’estos corps, pero es dubtaria de la veritat del que vullguera repetir-les. Per lo demes es impossible passar per alli sen s’acceptar el menjar que dona l’iglesia: aço es una obligacio inmutable, un costum a la que jamai se falta i en la que se conforma un tant millor que es molt antiga i ha segut transmesa d’edat en edat i consagrá per una llarga practica."
“L’iglesia está servida per sacerdots i religiosos. Poseix grans terres i rendes molt considerables, que provenen en sa major part de la terres que l’han llegat en els diferentes parts de l’Algarbe. En elles atenen les necessitats de l’iglesia, de ses serviors, de tots els que alli son afegits en qualsevol concepte i dels extrangers que venen a visitar-la”.
La despoblacio de Valencia entre el 779 i 800 pogue supondre un seri quebrant per a l’organisacio mossarap, que pareix pergue ses quadros dirigents eclesiastics, traslladats per la mar al cap de Sant Vicent.
La segon despoblacio de Valencia. Un text no utilisat pels partidaris de les tesis mossaraps en la presencia en Valencia d’un “Caid Almatran”.
En la llista de castells que pagaven paries a El Cit figuren Albarracin, Alpont, Sagunt, Almenara, Lliria i Valencia.
“de Valencia prenia El Cit dotze mil maravedis cada any, et davantile demes por cada mil maravedis C maravedis posal obispo que dizien Çaet Almatran alla por su arabigo”.
Este text supondrá que l’epoca d’El Cit hi havia un bisbe mossarap dins de Valencia. Pero la traduccio de les paraules araps com “senyor metropolita” invalida esta suposicio, ya que Valencia, llavors, no era seu metropolitana.
Per atre costat, el document de dotacio de l’iglesia catedral de Valencia, donat per El Cit, parla clarament del bisbe Jeronimo que venia “predestinat per a la restauracio de la dita iglesia”.
El domini d’El Cit sobre Valencia permiti la presencia de mossaraps dins del recint amurallat. Pero la ciutat quedá totalment buida durant un dia, al ser abandoná per Alfons VI de Castella en la primavera d’estiu de l’any 1102.
Es de supondre que la rivalitat entre els cristians eixits i els mossaraps entrants, que estaven ajudats pels almoravits, no afavorira la presencia de mossaraps dins de Valencia.
Sobre esta improvable comunitat mossarap pogueren actuar les expulsions de 1126

EL MESTRE RACIONAL Y LA HACIENDA FORAL VALENCIANA (X)


Autor: Félix Mª. Ferraz Penelas – Valencia 1913
Archivo del Reino de Valencia. F-356.

La leuda era lo mismo que el peaje, pero solo se aplicaba a determinadas poblaciones que eran puertos de mar o estaban próximas a éstos; los derechos de leuda que se pagaban en Valencia eran:

Por carga de conejos, diez sueldos
Por carga de cera, pimienta, azucar, goma y otros productos análogos, un morabatín y medio
Por carga de algodón hilado, tres sueldos y seis maravedises
Por carga de alquitrán, pez, tocino y azufre, cinco sueldos.


Por carga de cera, pimienta, azúcar, incienso, canela o algodón hilado, un sueldo
Por caballo de venta, un sueldo y si era feria, seis sueldos
Por carga de arroz, almendras, manteca, pescado salado, aceite, cáñamo, miel, queso o hierro, cuatro sueldos
El tributo del morabatín, llamado también por algunos autores monedaje, consistía en el pago de un morabatín, o sea siete sueldos cada siete años, y gravitaba sobre aquellos que poseían mas de quince morabatines de hacienda.
Estaban exentos de este tributo los caballeros y los eclesiásticos, aunque poseyeran bienes realengos, así como los habitantes de la Ciudad de Valencia y los del Grao, por haberse defendido bien contra el rey de Castilla, pero no gozaban de exención los infanzones que no fueran caballeros y que pagaran pechos vecinales, ni los ricos-hombres, caballeros y generosos por los bienes comprados en lugares propios del Rey o de sus hijos o hermanos
El pago de este tributo se hacía por cabezas de familia, de modo que el jefe de la casa no exento que tenía quince morabatines de hacienda, era el contribuyente. La cuota sólo se aumentaba en casos extraordinarios
También estaban exentos del monedaje los que habían mejorado su fortuna, llegando a poseer el tipo de quince morabatines después de Navidad del primer año, así como los que disminuyeran sus bienes hasta menos de ciento cinco sueldos
Igualmente se eximían de este tributo los que vivieran en tierras del Rey hasta después de Navidad del primer año de establecerse este impuesto, así como los que habitaban tierras de moros, a no ser que a la sazón fuesen ciudadanos, más los vasallos del Rey que habitaran casas o alquerías de caballeros mientras éstas no pasasen a ser de ciudadanos, como también se eximían los bienes ausentes, de igual modo que gozaban de exención el padre que donaba todos sus bienes a sus hijos, reservándose el usufructo, y el abuelo que hacía heredero al nieto en propiedad y al hijo en usufructo, en cuyo caso se eximía al hijo pero lo pagaba el nieto. Los herederos proindiviso pagaban el morabatín entre todos. Entre la viuda y los hijos pagaban juntos el morabatín, pero los ya casados y emancipados lo hacían aparte.
En caso de ocultación, descubriéndose que los bienes del que dijo no llegar su valor a ciento cinco sueldos, si excedían de esto, le eran embargados al ocultador y denunciados al Rey; el plazo para la colecta del morabatín duraba uno o dos años
El tributo llamado questa sólo lo satisfacían las villas reales, y así sucedía que Játiva pagaba ocho mil sueldos
Cullera, dos mil
Villarreal, mil y otras poblaciones en análoga proporción
Los tributos llamados de coronajes y maridajes se satisfacían por la coronación del Rey o de la Reina o por el casamiento de las hijas, respectivamente, siendo de notar, por lo que toca a este último tributo, que era exigido, no solamente por el casamiento de las infantas legítimas sino también por las ilegítimas. El origen feudal de estos impuestos, explica tamaña anomalía, y la resistencia de los pueblos a soportar tan enojosos pagos hizo que éstos se transformasen. Los maridajes se pagaban a razón de dos sueldos, once dineros y un tercio de dinero por cada hogar, y habían de ascender en total a la suma equivalente a un tercio del dote de las demás infantas
Los coronajes se repartían a razón de diez sueldos por vecino para el coronaje del Rey y cinco sueldos por vecino para el coronaje de la Reina.
Gozaban exención de estos tributos los pueblos que pertenecían al señorío del Arzobispo
Era otro tributo muy importante el llamado derecho de amortización y sello, consistente en un tanto que se exigía cuando se dejaba alguna cosa temporalmente a la Iglesia o a beneficio eclesiástico. Se nombraba juez de este tributo a una persona idónea independiente, del abogado fiscal, y a este juez se le prohibía recibir honorarios cuando iba a reconocer las iglesias y monasterios. Estos derechos de amortización se dedicaban a donativos a las iglesias o asilos, pudiendo servir de ejemplo los que se hicieron a las catedrales de Valencia y Segorbe, al Hospital general, a los pobres vergonzantes de las trece parroquias de Valencia, a los niños de San Vicente Ferrer, a los presos y a los estudiantes pobres. El tanto que se pagaba por estos derechos dependía de si era amortización forzosa o voluntaria. Era forzosa cuando se hacía por testamento u otra última disposición, herederos a la iglesia u obras pías, o se destinaban bienes para aniversarios o fundaciones piadosas, en cuyos casos, por ser forzosa la amortización, se pagaban cinco sueldos por libra
Era voluntaria cuando cualquiera persona, durante su vida, donaba por su voluntariamente algunos bienes a las iglesias con libertad a dedicarlos a obras pías o misas, o para prescindir de esto y gozarlos las iglesias libremente, en cuyo caso, por ser voluntaria la amortización, sólo pagaban dos sueldos y medio por libra. En ambos casos era preciso que precediera la licencia de Su Majestad, y en ambos casos también se pagaba por derecho de sello un sueldo por libra. El derecho de sello se cobraba siempre íntegro y aun a veces aumentado, aunque por Real privilegio se disminuyera o remitiera el derecho de amortización.

DECRETOS DE NUEVA PLANTA Y REACCIÓN VALENCIANA


Autor: JOSÉ VICENTE GÓMEZ BAYARRI/

En el año 2007 se conmemora el tercer centenario de la promulgación de los Decretos de Nueva Planta para el histórico Reino de Valencia. Efeméride que servirá para que evoquemos lo que supuso el proceso de centralización, se analice las reacciones que se suscitaron en ciertas clases sociales y se valore cómo afectaron a los valencianos las disposiciones dictadas.
Cabe recordar que los distintos reinos y territorios que configuraban la monarquía española hasta el siglo XVIII habían conservado una organización propia sometida a un rey. Con la abolición de las autonomías políticas a raíz de la Guerra de Sucesión a la Corona de España entre los partidarios de los Austrias y de los Borbones, y la promulgación de los Decretos de Nueva Planta durante el reinado de Felipe V, se transforma la situación política del Estado, perdiendo el Reino de Valencia la totalidad de sus instituciones, “els Furs’’ (1707).
Una serie de Órdenes y Decretos emanados del poder central tendrán como objetivo esencial la uniformidad y castellanización de Estado. Su estructura se semejará cada vez más a un Estado unitario. El documento promulgado por Felipe V, en Buen Retiro, por el Decreto de 29 de junio de 1707 que recoge la “Derogación de los fueros de Aragón y Valencia”, es elocuente para comprometer y valorar mejor la nueva situación política del Reino de Valencia, emanada de la aplicación de dicho Decreto.
Las consecuencias y reacciones originadas en los aspectos políticos, socioculturales y sociolingüísticos no se hicieron esperar. De nada sirvieron las respetuosas súplicas del pueblo valenciano que veía perdidas las libertades forales instituidas por el rey Jaime I. El monarca Felipe V, vencedor del conflicto sucesorio, originado a la muerte de Carlos II, decretó y mantuvo la derogación de los fueros vigentes e instituciones tradicionales que se habían ido creando desde el siglo XIII. Entre otros actos, se procedió al cese de justicias y jurados, se disolvió el popular Consejo General, se suspendió el derecho foral valenciano y se formaron ayuntamientos al estilo castellano. Para completar la desvalencianización del Reino, el idioma de Castilla fue reemplazando paulatinamente al propio, valenciano, en todos los actos de la vida oficial. La actuación de muchos regidores valencianos, prestos a cumplir estrictamente las órdenes emanadas del poder borbónico, coadyuvó a conseguir los objetivos marcados por el poder central. No todo fueron parabienes para la política centralista impuesta por los Borbones, ni siempre los gobernantes fueron ejemplos de virtudes, lo que originó que el pueblo llano manifestase su descontento acudiendo, en ocasiones, a la sátira política para denunciar la actuación de ciertos personajes corruptos en el desempeño de su función gubernativa. Las manifestaciones de descontento tenían su vía de expresión en pasquines, folletos, gacetillas. Se llegó a afirmar: “En España [...] empiezan el oficio pobre y en breve tiempo se hacen ricos. A Valencia vienen sin ropa y en pocos días abundan de dinero, familia y conveniencias”.
Con motivo de la proclamación de Fernando VI (1746) se prohibió que se cantaran cantinelas y coplas injuriosas, y que se publicasen “papeles infamatorios [...] contra personas de carácter y empleos públicos”.
Fueron años en que la situación política era propicia a la inspiración de la denominada literatura popular clandestina, poniendo de manifiesto el malestar reinante en parte del pueblo llano y de cierta intelectualidad. Esta sátira burlesca, paródica y sarcástica abordó temas clásicos del mal gobierno: el fraude, el enriquecimiento ilícito, la violencia, etc. Otras cuestiones muy criticadas en la Valencia del siglo XVIII fueron los impuestos, el servicio militar, el poder de ciertos jefes del ejército, la arbitrariedad administrativa, etc., muy extendidas en el nuevo régimen político borbónico. El historiador decimonónico Vicente Boix, al estudiar los fueros del antiguo reino de Valencia, se interrogó qué resta ya del antiguo régimen foral del Reino de Valencia? La respuesta fue patética: “El tribunal de los Acequieros, o de las aguas; algunas costumbres populares; restos de trages [sic] en nuestros labradores, y nada más. Todo ha ido desapareciendo desde que Felipe V abolió despóticamente la libertad de Valencia”. Para dicho cronista de la ciudad de Valencia “leyes, costumbres, tradiciones, dignidad, independencia; todo ha desparecido en el fondo de esa laguna, llamada centralización”.

sábado, 25 de diciembre de 2010

TRAICIONES AL REINO DE VALENCIA


Escrito por EL REINO
jueves, 20 de diciembre de 2007
LAS TRAICIONES DE LOS RENEGADOS AL REINO DE VALENCIA
-------------------------------------------------------------
AVL - ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA
AVL. Historia de una Traición. El gobierno catalán desveló que Zaplana y Jordi Pujol estaban negociando la creación de la AVL
Baltasar Bueno(vh).- Los cimientos de para denominar legalmente a la Lengua Valenciana catalán y así poder trabajar con mayor tranquilidad en la labor de suplantación del idioma valenciano por la lengua catalana estaban puestos.

La sentencia del Tribunal Constitucional, que se cargaba las del TSJC y el TS en el pleito de Alternativa Universitaria contra la Universidad de Valencia, y el acuerdo de la comisión de Educación del Congreso de Diputados en la misma línea, animaron allanaron el camino a Eduardo Zaplana, presidente de la Generalidad Valenciana, a arrodillarse ante Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña, y cumplir el mandato de José María Aznar de que se hiciera en Valencia, en materia lingüística, lo que exigía Jordi Pujol, si es que quería tener el apoyo en Madrid de CIU para poder gobernar.
El PP tragó vientos y mareas catalanas con tal de gobernar España y los valencianos fuimos de nuevo moneda de cambio. Pujol impuso a Aznar y éste a Zaplana que eso de la lengua había que arreglarlo ya.
Así se hizo. A finales del mes de mayo de 1997, una semana después de la manifestación valencianista ante el Tribunal Constitucional, nerviosa la Generalidad de Cataluña por la reacción en contra del pueblo valenciano, destapó las conversaciones secretas que a tres bandas se estaba llevando a cabo entre las dos Generalidades y José María Aznar.
Xavier Trías, conseller de Presidencia de la Generalidad catalana desveló que el presidente de la Generalidad Valenciana, Eduardo Zaplana (PP), “tenía intención de crear un organismo con autoridad lingüística”, pero éste, según Trías, “debe de crearse de acuerdo con el Institut d´Estudis Catalans, ya que si tenemos una misma lengua lo lógico es buscar procedimientos para aproximar posiciones”.
Entonces se supo del doble juego que estaba llevando adelante Zaplana, quien lo de la Lengua Valenciana, por ser de Cartagena, nunca lo entendió y mucho menos la estimó, ni la aprendió, ni la habló, ni la utilizó para nada. Su afición y vocación fueron siempre las obras faraónicas.
Mientras negociaba por bajo mano y en secreto con el gobierno catalán la entrega y rendición de la Lengua Valenciana en manos del Institut d´Estudis Catalans, jugaba a apoyar a Lo Rat Penat, a la que le compró un palacete en la calle Trinquete Caballeros y se lo restauró, con el fin de tenerla controlada políticamente.
Los sectores valencianistas califican esta actitud de Eduardo Zaplana como una gran traición, la que negó desde el momento en que la hiciera pública Trías, pero que, al final, muchos meses después no tuvo más remedio que reconocerlo.
Las entidades culturales valencianistas convocaron una concentración en la plaza de toros de Valencia bajo el lema “Si a l´Estatut, si a l´idioma valencià”, pero la idea pronto se convirtió en una manifestación por las calles, idea ésta que extrañamente no defendía el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, quien prefería el acto del coso, porque hacer la manifestación era una “barbaridad”.
La posición de Esteve quedó de sobra explicada por los diversos cargos y posiciones que, con gobiernos PP, ha ostentado, entre ellos, el de jefe de compras de Canal 9 y el de vicepresidente de la Diputación de Valencia, donde sigue teniendo a su cargo las empresas públicas y las mesas de contrataciones y adjudicaciones.
A pesar de que Enric Esteve se jugó 300 millones de pesetas en la reunión de la coordinadora, de que la manifestación no iba a hacerse, ésta se celebró el 13 de junio de 1977.
Cuando el PP olió que la manifestación iba a ser un éxito, emitió un comunicado adhiriéndose y apoyando la manifestación y anunciando la presencia de sus dirigentes en la misma, a pesar de sus negociaciones subterráneas con Pujol sobre la futura creación de la AVL.
En el punto 3 de aquel comunicado, textualmente se leía: “El Partido Popular de la Comunidad Valenciana quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la sociedad valenciana. En tanto el Partido Popular gobierne las instituciones, ni nuestras señas de identidad, ni nuestro ordenamiento jurídico, estarán en juego, siendo tan sólo susceptibles de discusión en el debate político a instancias de fuerzas (PSOE e IU)…”El texto, en el que tuvo mucho arte y parte Serafín Castellano, no podía ser más profético, pero en contrario. El PP, a imposición de Jordi Pujol, y con la inestimable ayuda de PSOE e IU montaron la Academia Valenciana de la Lengua, que se está cargando una de nuestras más preciadas señas de identidad, la Lengua Valenciana y suplantándola por la catalana.

MURALLAS DE VALENCIA (II)


Autor: Desconocido

Las murallas musulmanas

La conquista de la ciudad de Valencia fué realizada por los musulmanes en el 714 al mando de Tarik, pero la primera mención que se hace de las murallas de Valencia durante este periodo es la del geógrafo Al-Razi quien en el siglo X, describe la ciudad con un recinto amurallado con cuatro puertas.
Valencia era conocida en este periodo con el nombre de Madinat al-Turab o ciudad de la tierra, aunque también se le conocia con el nombre de Balansiya. Algunos autores sin embargo consideran que termino Balansiya se aplicaba en general cuando se referian al conjunto de la taifa musulmana, dejando el primer nombre para citar a la ciudad de Valencia en particular.
Según cuenta el cronista Al-Udri, muerto en 1085, gobernando Abd-al-Aziz, nieto de Almanzor, se construirian las nuevas murallas para la defensa de la ciudad. A juzgar por sus comentarios, debió de ser una muralla paradigmática de la arquitectura e ingeniera militar musulmana dentro de Al-Andalus " ... no se conoce en Al-Andalus ciudad de muros más perfectos y más hermosos."
Despues de la caida del Califato de Cordoba, a principios del siglo XI, Valencia se convirtió en la capital de un reino de taifa experimentando un importante crecimiento urbano.
Con la dominación musulmana se habia iniciado un nuevo periodo urbano en el que el incremento de la población exigió la ampliación de la ciudad y la construcción de un nuevo perímetro defensivo. Las murallas árabes, de robusta construcción y en las que se abrían 7 puertas principales, fueron levantadas por el principal de los reyes de la taifa valenciana, Abd al-Aziz ibn Abi Amir, nieto del gran al-Mansur, que comenzó a reinar en la ciudad de Valencia en el año 1021, contando solamente la edad de quince años.
Esta muralla estaba construida con tapial de hormigón con relleno de piedras de mediano tamaño y tenia torres de planta semicircular, hechas con mamposteria regular muy solidas, y macizas hasta el último piso, donde se abria una estancia abovedada para facilitar la defensa. Su anchura media era de 2,25 mts.
Los elementos principales de la muralla musulmana valenciana eran: el foso, la barbacana y la muralla propiamente dicha. El foso se solia anegar con agua para que resultase más eficaz. La barbacana antecede a la muralla y es un muro normalmente almenado de menor altura y grosor, y cuya función es la evitar la labor de zapa, estrategia militar que consiste en la excavación de túneles bajo la muralla para tomar la ciudad. Por ello sus cimientos eran bastantes profundos. La muralla propiamente dicha se remataba con almenas y con torres cuadradas con perfil semicircular al exterior.
Abd al-Aziz vivió hasta el año 1061, y en su largo reinado, Valencia disfrutó el período de mayor esplendor musulman. Entre algunas de sus realizaciones más importantes, está la construcción de las murallas que aqui tratamos, que según al Adzri, transformó nuestra ciudad en la plaza mas fuerte de todo el al-Andalus, ya que la solidez del recinto amurallado permitió a los moros valencianos resistir el duro asedio de que fueron objeto por parte del Cid y posteriormente a la conquista de la ciudad por Jaime I el conquistador, continuarón prestando servicio a la ciudad durante siglo y medio.
A partir del siglo XII el recinto amurallado se amplió hacia el Sur y hacia el Este incorporandose nuevos elementos defensivos como las torres de planta cuadrada construidas con tapial de tierra sobre cimientos de hormigón. A su vez, algunos puntos estrátegicos se reforzarón para una mejor defensa como es el caso del Tossal, donde se construyó una puerta avanzada en recodo para una mejor defensa del acceso.
El itinerario del recinto amurallado árabe podría ser el siguiente: Torres de Serranos, calle de las Rocas, calle Palomino, plaza del Angel, plaza del Tossal, calle Bolseria, plaza Horno de San Nicolás, La Lonja, calle San Vicente a la altura del pasaje Ripalda, calle Barcas, calle Universidad, calle Comedias, plaza San Vicente Ferrer , calle Gobernador Viejo, y desde aqui al palacio del Temple y vuelta a Serranos.
En la actualidad pocos, por no decir casi ninguno, son los restos que nos quedan del recinto amurallado, los que quedan se encuentran en pésimas condiciones, pues a pesar de que en algunos la declaración de Monumento Artistico Nacional les podría haber inyectado algo de vida y esplendor, la realidad es que se encuentran en el más caótico y lamentable estado de conservación, tanto a nivel de monumento como en su entorno.

LA MÚSICA EN VALENCIA - CAMPANAS DE VALENCIA (I)


Autor: RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí)La Música en Valencia – Diccionario biográfico y crítico – València 1903 – f. 39-47Librerías París – Valencia Copia Facsímil Servicio de Reproducción de Libros – Valencia (1987)
La relación que tienen las campanas, especialmente las de Valencia, con el asunto que nos ocupa, y la rareza y curiosidad del documento que transcribimos, nos deciden á discurrir ligeramente sobre esos sencillos instrumentos musicales que presiden casi todos los actos de nuestra vida, y se asocian á todas las emociones populares, tañendo lúgubremente con ritmo monótono ó dítono en los momentos de duelo, y volteando con harmónica nerviosidad en las jubilosas manifestaciones de regocijo público.
Muy justificada es la atracción que para todos, grandes y pequeños, tiene la melancólica voz de ese instrumento, que hora tras hora dirije la marcha de nuestra vida, ya anunciando el alba cuando la dormida naturaleza siente los primeros extremecimientos del día, ya deslizando sus ondas sonoras entre la penumbra brumosa del crepúsculo vespertino, con el toque del Angelus, poética invitación á la plegaria y al reposo, ya como atalaya de nuestros hogares que, colocada entre el cielo y la tierra, nos interrumpe el sueño con su tañer acompasado y pavoroso cuando algún peligro se avecina. Instrumento, en suma, que diríase tiene algo de humano, porque se la bautiza, tiene su nombre, su patria, sus alegrías y sus tristezas, reflejo siempre de los que con ellas están tan identificados, que su voz conocen y sus mandatos acatan. Y para que en todo sean similares á la vida humana, tienen también sus historias y sus leyendas. Son éstas innumerables en todos los países, pero sin rebasar los límites de nuestro reino, pueden citarse como ejemplo, entre otros, el de la Campana de la Unión, cuyo metal fundido hizo tragar D. Pedro IV de Aragón á los rebeldes valencianos, y la del Monasterio de Nuestra Señora del Puig, que, movida por invisible fuerza, dobló á muerto, anunciando lúgubremente de esta suerte el inesperado retorno de Fray Gilabert Jofré, que dejó de existir al trasponer los umbrales de aquella santa casa.
La antigüedad de la campana se pierde en las penumbras del tiempo. Dícese que en la época de los Emperadores se utilizaban en Roma para anunciar la apertura de los baños públicos, pero hasta que el cristianismo pudo dar publicidad á su culto y á sus plegarias, no adquirió la campana verdadera importancia.
Francisco B. de Ferrara y Baronio aseguran que las campanas se introdujeron en la Iglesia Católica por Constantino Magno, y Angel Roca supone fuera su inventor San Paulino en 431, pero no aportan documento alguno que justifique sus afirmaciones, ni aun el mismo Santo, en la descripción que hace de la Iglesia de Fondi fundada por él, menciona á las campanas. Lo único que sabemos es que en el año 590 eran ya convocados los eclesiásticos al oficio divino al son de campanas, según atestigua San Gregorio Turonense.
La campana de más venerable antigüedad se conserva en el Museo de Colonia; lleva por nombre Sanfang y tiene la forma de un cencerro. La de mayor tamaño es la de Moscou, que pesa 198.000 kilogramos, y las de mayor tonalidad los bordones de Nuestra Señora de Paris y Basílica de San Pedro en Roma.

martes, 21 de diciembre de 2010

LOS CATALANISTAS A SALVAR SU TELE


PANORAMA-ACTUAL - 30/03/2007 13:55 h.

Fecha: martes, 03 de abril de 2007 16:51

Acció Cultural convoca una manifestación el 5 de mayo por la continuidad de TV3

LA AGRUPACIÓN HA DISEÑADO UNA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA CONTRA LA SOLICITUD DE LA GENERALITAT

http://www.panorama-actual.es/noticias/not223119.htm

Acció Cultural del País Valencià ha diseñado una campaña de movilización social y política de ámbito municipal, nacional y europea contra la solicitud de la Generalitat Valenciana de que deje de verse la señal de TV3 en la Comunitat Valenciana desde el día 25 de abril, lo que, según el presidente de la entidad, Eliseu Climent, atenta contra la libertad de expresión e información. Climent ofreció una rueda de prensa, junto al coordinador de ACPV, Toni Gisbert, y la abogada de esta formación, Mercè Teodoro, pra explicar las alegaciones que han presentado al escrito de la Generalitat en el que solicita al juzgado contencioso-administrativo de Valencia la autorización de entrada en el repetidor de Mondúber en la localidad valenciana de Xeresa para apagarlo y precintarlo el día 25 de abril de 2007.

Al respecto, el presidente de ACPV recalcó el "valor simbólico" de la fecha escogida por el Consell para cerrar las emisiones de TV3, la conmemoración de los 300 años de la derrota de Almansa, lo que supone "una grave provocación" y "un ataque sin precedentes a los derechos democráticos de este país", por lo que exigió a los partidos apoyan al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que busquen una solución para que continúen las emisiones porque, advirtió, "si no paran esta situación tan grave serán corresponsables". Ante esta situación "tan grave" que supone "más que una provocación", ACPV ha elaborado, explicó su coordinador, una campaña de movilización social y política para denunciar que la voluntad de la Gobierno del PPCV de acabar con las emisiones de TV3, decisión "que antes argumentaba con la excusa de la legalidad, pero que ahora ha quedado claro al escoger el 25 de abril que tiene una determinación política" ya que atenta contra la libertad de expresión, de información y supone también un intento del Consell de aplicar "un control mediático absoluto". Así, en el plano político realizarán gestiones para lograr el apoyo de todos los partidos y ya han conseguido "incluso la intervención del PP catalán" con lo que el PPCV se ha quedado "absolutamente solo en su intervención de censura", dijo. Además, trabajan para conseguir el respaldo de los eurodiputados ante "una situación extraordinaria en la Europa occidental, que sólo podría tener una similitud en la Rusia de Putin" y en el plano municipal se presentarán mociones en todos los Ayuntamientos que, de momento, ya se votarán en los consistorios de la comarca de la Safor, señaló.
Además, en el plano social persiguen reunir la adhesión de más de 200 entidades y asociaciones, de los sindicatos, de momento cuentan ya con el apoyo de CCOO, UGT y la Intersindical Valenciana, así como de instituciones como la Universitat de València, de Alicante y del Institut Interuniversitari de Filología Valenciana. Gisbert recalcó que es el momento de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua "demuestre su independencia política o quede claro su subordinación".
Por último, han convocado más de 200 actos públicos en la mayoría de pueblos que culminarán en una manifestación ´per la llibertat d´expressió. Ja n´hi ha prou! Salvem TV3, que saldrá de la Plaza de San Agustín de Valencia el 5 de mayo. Gisbert destacó que prueba del apoyo con el que cuentan son los 50.000 correos electrónico recibidos y el récord en afiliación con más de 100 socios nuevos la pasada semana.

Intervención judicial

Por su parte, la abogada de la entidad, Mercè Teodoro, explicó que la intervención del juez en este caso está "muy limitada" ya que no puede entrar a valorar el fondo del asunto sino si la autoridad que solicita esta petición es competente y si la resolución tiene apariencia de legalidad. ACPV ya ha presentado sus alegaciones ante el juzgado de Valencia en que niegan la competencia del Gobierno valenciano en esta materia, así como cuestionan la legalidad de la resolución.
Teodoro indicó que al no estar regulado el procedimiento por el que los juzgados tramitan estos casos, desconocen si los Tribunales de Castellón y Alicante permitirán a ACPV presentar alegaciones como parte en las solicitudes de cierre presentadas por la Generalitat de los repetidores de estas provincias, como ha ocurrido en Valencia, o si por el contrario dictarán directamente su resolución. "No sabemos qué pasará", señaló.
En cualquier caso, aclaró que la decisión del juzgado de autorizar la entrada en los repetidores es apelable, pero que la presentación de un recurso no suspende la decisión, por lo que si el Tribunal da la razón a la Generalitat "la Administración entrará el día 25 de abril".
Al respecto, sostuvo que el día escogido es una "broma macabra de mal gusto" ya que el PP ha elegido el día "en que la Comunitat Valenciana conmemora la derrota de Almansa, inflinge un nuevo recorte de sus derechos de libertad lingüística, de información y expresión".

MEDINA (en árabe, Madínat-al-Nabí, 'Ciudad del Profeta)


MEDINA (en árabe, Madínat-al-Nabí, 'Ciudad del Profeta'; o Madínat l?asul Al/ah 'Ciudad del apóstol de Dios'), ciudad del oeste de Arabia Saudí situada en la región de al Hiyáz. Los restos del profeta Mahoma que huyó de La Meca y se refugió en Medina (622) -episodio conocido como la hégira (622), y que es el inicio de la cronología musulmana- reposan en la ciudad, que es por ese motivo uno de los lugares sagrados del islam. Miles de peregrinos visitan anualmente la ciudad. La tumba de Mahoma se encuentra en la mezquita del Profeta, en la parte oriental de la ciudad. La mezquita también contiene las tumbas de la hija de Mahoma, Fátima y de Omar I, el segundo califa musulmán.

En la antigüedad se conocía Medina con el nombre de Yatrib. El geógrafo egipcio Tolomeo, se refirió a ella en el siglo II d.C. con el nombre de Lathrippaedina. Medina fue la capital del mundo árabe hasta 661, año en que el califato se trasladó a Damasco. Más tarde, Medina fue gobernada sucesivamente por los egipcios y por los turcos otomanos. Estos últimos fueron expulsados de la ciudad en 1919 por las tropas de Husayn ibn Al¡, primer rey de al Hiyáz. En 1924, las tropas de Husayn fueron vencidas por Abd al-‘Azizi III Ibn Saud sultán de Najd. En 1932, pasó a formar parte del reino de Arabia Saudí. Población (según estimaciones para 1990), 600.050 habitantes.

LA CONCIENCIA EUROPEA EXCLUYE LOS NACIONALISMOS


Autor: Juan Ferrando Badia (q.e.p.d.)


La estructura de la conciencia europea está integrada por un conjunto de factores que tienen su origen en el Mare Nostrum: el racionalismo griego, el espíritu jurídico y político de Roma y la moral cristiana en cualesquiera de sus versiones o cristalizaciones históricas, como, por ejemplo, el acervo cultural y moral protestante. Otros factores han influido también decisivamente desde el siglo XV en la configuración actual de la conciencia europea, como el Renacimiento, la revolución liberal inglesa (1688), la francesa (1789) y la revolución industrial y capitalista y su reacción, el marxismo. De ahí que la estructura de la misma sea el producto decantado de todos estos ingredientes. Pero la nota esencial de la conciencia europea es una resultante de los factores helénico, latino, y cristiano.
El filósofo Mounier -desde una perspectiva cristiana y culturalista- ha querido sintetizar la idea radical de la cultura europea en una palabra: personalismo. Se trata, según él, de un personalismo teológico y humano: Dios concebido como persona trascendente al mundo. Y el hombre como una persona que trasciende a la sociedad y al Estado.
De esta concepción personalista del hombre -como ser abierto al mundo y a los otros hombres, pero sin que su apertura quede con ello agotada- se derivará, como lógica consecuencia, en el campo político, la idea de la organización democrática entendida como diálogo. La democracia es un diálogo, una intercomunicación de seres humanos. Es consustancial al hombre y, más aún, al hombre europeo, heredero inmediato de la triple herencia helénico-latina y cristiana.
Pero la herencia marxista ha impregnado a este humanismo, que podríamos calificar de cristiano, de una nueva dimensión: no podrá darse un humanismo integral basado en principios filosóficos, abstractos; ha de comenzar estando al ras del suelo. La libertad, en tanto será capacidad de elección en cuanto exista tal capacidad. Un hombre no puede ser libre política, cultural y religiosamente mientras se halle encadenado económicamente. Las naciones europeas están transidas de esta cultura.
Si se quiere salvar la existencia histórica y cultural de Europa, teniendo en cuenta el contorno cultural que la circunda en nuestros días, se ha de saludar satisfactoriamente todo intento de realización de su unidad política, pues ello reforzará y coadyuvará a mantener su libertad de independencia.
Opinamos con Villey que una Europa dividida sería hoy día una Europa incapaz de salvar su legado cultural y su independencia. Puede tener fuerza propia. Pero la futura creación de los Estados Unidos de Europa, de una Europa federada políticamente no tiene por qué segregar un nacionalismo europeo. En la época de la futura planetarización política, los nacionalismos deben quedar marginados.
De ahí que Europa haya de estar presta para acoger en su seno a todos aquellos países que, hasta hace poco, han permanecido más allá del "telón de acero", ya que su destino geográfico e histórico reclama su presencia en el seno de la familia europea. Este camino sólo podrá comenzarse, y avanzar en él, acentuando los intercambios comerciales y los contactos culturales e ideológicos. La confluencia en el marco de la economía podrá traer aparejada una analogía de estructuras políticas.
Pero, como fase previa para que se llegue a esta posible unión de todos los Estados netamente europeos -la confederación europea de 24 ó 30 países, según J. Delors- en una comunidad superior, es necesario que los países del llamado "mundo occidental" se integren políticamente, y que los miembros que componen Europa se pongan de acuerdo para crear la Europa política por todos deseada.
Y todo ello resulta difícil, ya que entre ellos no existe un denominador político común: la ideología democrático-liberal. Esta ideología es el fundamento mismo de la super-estructura político-institucional en una Europa traspasada de federalismo cooperativo.
..:Diario de Valencia:..