sábado, 18 de diciembre de 2010

DEL IEC, L'UNITAT LLINGÜÍSTICA I L'ETNOCIDI CULTURAL


Autor: José Esteve Rico Sogorb


Quan alguns valencians no han "digerit" encara tal noticia -crec que no ens acostumarém- atres hem reaccionat.

No qüestionaré la dubtosa i irregular llegalitat d'una subseu del gens nostre "Institut d'Estudis Catalans" (IEC) en la provincia germana de Castello [mes recentment atra tambe dins de l'Universitat d'Alacant].

Darrere hi ha ocults interessos soci-economics i politic-culturals contra la Comunitat Valenciana dissenyats per poderosos "lobbys" del catalanisme extremiste baix la quimerica "unitat de la llengua" mijant una absoluta ingerencia en els nostres assunts i competencies com autonomia; clar atentat contra l'identitat diferenciada del Poble Valencià. No es de rebut.

Estic segur que a pesar del discutible "unitarisme llingüistic" com a excusa per ad ubicar eixe organisme alie en la nostra Comunitat, a l'inversa, ni els catalans ni el seu govern haurien acceptat un atra ingerencia similar per part dels valencians en son territori i contra les seues competencies autonomiques.

Com des de fa anys, patim accions foranees estrategicament programades en l'objectiu de vulnerar el nostre sentiment de poble diferenciat i les propies senyes d'identitat per a en un futur quedar integrats o diluits dins del "omnivor" veï -Catalunya- .

I si per ad aço, l'idioma valencià, -nostra llengua ancestral transmesa de pares a fills- ha de desapareixer disolt en la parla germana -"fraticidament"- : el catala; puix aixi sera.... per a resignacio de molts, rabia d'uns atres, passotisme dels mes i satisfaccio d'uns pocs individus i organismes de Catalunya en la complicitat de nostres pusilanimes autoritats"valencianes".

Despres, plorarém. Sera el llament d'un poble vençut, covart i extinguit. Uns atres, els "colaboracionistes", brindaran sobre els residus de la Cultura i la Llengua abans mes floreixents i esplendoroses d'Europa. Tot un ETNOCIDI en majuscules.

No hay comentarios: