sábado, 18 de diciembre de 2010

EL REGNE DE VALENCIA
Autor: Desconocido

A.- Regne de ValenciaEvidentment, la nostra denominacio historia no es una atra que Regne de Valencia.Ni ducat, marquessat, ni contat, ni principat, etc.
Des de 1237 fins a la perdua del Furs -al perdre la guerra contra Castella- varem ser un proper Regne.Aixina fon per decissio del mateix Jaume I, que vullgue dotar-nos d´independencia.
El Regne de Valencia tenia institucions politiques propies (la Diputacio General o Generalitat)
El Regne de Valencia tenia Constitucio propia (Els Furs)
El Regne de Valencia tenia moneda propia (els rals valencia)
El Regne de Valencia tenia aduana en les fronteres
El Regne de Valencia tenia eixercit i marina propia.
Etc, etc, etc.
Pronte va florir el Segle d´Or de la Llengua Valenciana (Joanot Martorell, Ausias March, Rois de Corella, Isabel de Villena, etc), sent el primer "segle d´or" de qualsevol atra lliteratura peninsular, quan ni castellans ni catalans apenes tenien lliteratura propia.
Per tant els valencians hem d´estar orgullosos del nostre glorios passat com a Regne de Valencia (sinomin d´Estat Valencià).
B.- Regio ValencianaDes de 1707 - quan els castellans nos prohibiren el valencià, i nos furtaren des d´Els Furs fins a l´ultim Dret- el Regne de Valencià, pergue la seua denominacio historica "por justo derecho de conquista", passant a nomenar-nos Regio Valenciana.
El terme Regio es un terme castellaniste, que implicitament nega tot el nostre glorios passat com a nacionalitat historica.
De fet, era el terme preferit pels governs mes fascistes i mes opressors de la nacionalitat valenciana -com el de Franco-.De fet la paraula "regio" unicament te connotacions geografiques, tal i com el seu simil "regio llevantina".
C.- Païs Valencià
Si acavem de dir que el terme "regio" unicament te connotacions, lo mateix li passa al seu terme besso: Païs Valencià.El terme Païs Valencià apenes te historia i practicament no es tenen referencies historiques d´ell fins al segle XX, despres de que la "Renaixença" catalana -impulssada per la burguesia dretosa de Barcelona- creara l´idea de l´imperialisme pancatalaniste.
Aixina puix, el "Païs Valencià" seria part del proyecte anexioniste i provincialiste (sucursaliste) dels quimerics "Països Catalans" i es utilissant pels catalanistes que no nos volen reconeixer la categoria de Nacio. Es per tant un terme que nos insulta greument i que sempre ha segut rebujat pels valencians no catalanistes.
D.- Nacio Valenciana"Nacio" es junt a la denominacio de Regne la mes historica.
De fet, ya Joanot Martorell deixà per escrit en el prolec de "Tirant Lo Blanch", que ell era "de nacionalitat valenciana".
Aixina tambe el terme Nacio te unes connotacions molt mes reivindicatives que "regio" o "païs", puix a banda de la mera geografia, engloba les caracteristiques propies d´un poble diferenciat (un art, una manera de treballar la terra, un deports i jocs autoctons, un folclor propi, una gastronomia diferenciada, etc). No debem oblidar que els valencians som una nacionalitat tan historica com qualsevol atra de l´Estat espanyolEvidentent es el terme preferit dels nacionalistes valencians (nacionalistes = nacio), que no nos conformen en ser una "regio" (espanyola) o un "païs" (catala).
E.- Comunitat Valenciana
Durant la transcicio democratica, i en lo que es denominà "la Batalla de Valencia", n´hi havien dos sectors totalment enfrontats.Repassant les hemeroteques i llegint lo que es dia en temps de la preautonomia, nos trobem en que els valencianistes preferien la denominacio "Regne de Valencia" i els catalanistes abogaven per la de "Païs Valencià".Va ser llavors, quan els dos partits centralistes que governaven (UCD i el PSOE) pactaren el terme asseptic "Comunitat Valencià", com si els valencians foren algo aixina com una "comunitat de veïns".
El terme, inventat pels partits centralistes no es gens de l´agrado dels valencianistes, puix considerém que es humilliant que tot un antic Regne ara siga nomes que una "comunitat" per decissio dels hereus dels botiflers. F.- Patria ValencianaL´unica patria per als valencians es la Patria Valenciana. ¿Que mes podem afegir...?

No hay comentarios: