viernes, 2 de julio de 2010

ANTONIO UBIETO ARTETA


BIOGRAFIA.


Historiador migevaliste. Naix en Ayerbe (Huesca). Cursà el bachillerat en instituts de Huesca, Saragossa i Teulada. Estudià Filosofia i Lletres en l'universitat de Saragossa (1941-1945) obtenint el Premi Extraordinari al finalisar dita llicenciatura. En 1949 defengué en l'universitat de Madrit la seua tesis doctoral sobre la Colecció diplomàtica de Pere I d'Aragó i Navarra, mereixent aixina mateixa el Premi Extraordinari del Doctorat.
1945-1946. Inicia la seua carrera docent en l'universitat de Saragossa baix el magisteri de Josep Maria Lacarra. Desempenyora durant deu anys ininterromputs els càrrecs d'Ajundat de Classes Pràctiques, Auxiliar Temporal i Professor Adjunt Interí, post est últim que hagué d'abandonar a l'obtindre successivament i mijant concurs-oposició les places d'archiver i catedràtic. Becari del C.S.I.C en l'Escola d'Estudis Migevals de Saragossa.
30 De setembre de 1945. Ingressa en el Cos Facultatiu d'Archivers, Bibliotecaris i Arqueòlecs
Destins com archiver: primer Saragossa de forma provisional; després, Lleó (1955-1956), en la biblioteca Pública, Centre Coordinador de Biblioteques, Biblioteca de la Facultat de Veterinaria i Archiu de la Delegació de Facenda; i Valéncia (1958-1959), en l'Archiu de la Delegació de Facenda i de l'Audiència.
Destins com a catedràtic: primer, l'universitat de Jaume de Compostela, a on ocupà la càtedra de Prehistòria, Història Antiga i Migeval d'Espanya i Història General d'Espanya (Antiga i Mija) (1955-1958), simultanejant dit eixercici en el desempenyorament del càrrec de Comissari-Director de l'Escola d'Arts i Oficis que el rector compostelà li otorgà en decembre de 1956, fins al seu trasllat a l'universitat de Valéncia, que tindria lloc l'1 de febrer de 1958.
En l'universitat de Valéncia permaneixí durant prop de vint anys (1958-1977) com a catedràtic d'Història Antiga i Mija d'Espanya i Director del Departament d'Història Migeval.
Funda i dirigix, la revista Ligarzas (1968), dedicada als estudis migevals. També durant la seua llarga etapa en Valéncia funda l'editorial Anubar (1960), creada i mantinguda per sancer a les seues expenses i dirigida fonamentalment a la publicació de treballs d'investigació.
Els seus texts Migevals, alcançaren de seguida proyecció internacional i poden consultar-se en biblioteques de països com a Japó, Alemanya, Portugal, França, Gran Bretanya i Estats Units, entre uns atres. Unes atres coleccions de la seua editorial dignes de menció, que junt a la seua bessona aragonesa Alcorces, foren dissenyades en fins divulgatius.
La jubilació del seu mestre, el professor Lacarra en maig de 1977 provocà la seua tornada a l'universitat Cesaraugusta per a succeir-li en la càtedra. Des de dit any fins a la seua jubilació, el 31 de febrer de 1988, estigué al front de la Càtedra d'Història Migeval i del Departament del mateix nom, primer, per a passar a ocupar la Direcció del Departament d'Història Migeval, Ciències i Tècniques Historiogràfiques i Estudis Àraps i Islàmics, a partir de decembre de 1986. I al final de 1988 fon nomenat Professor Emèrit de l'universitat de Saragossa, categoria que ostentava al ocórrer el seu decés l'1 de febrer de 1990.
Obra
Més de doscents títuls que han seguit com a llínies d'investigació primordials les cròniques i coleccions diplomàtiques, els temes navarro-aragonesos, l'història valenciana, l'èpica, etc. Destaquem els següents títuls.El fuero de SelguaHistoria de AragónLos orígenes de los reinos de Castilla y AragónOrígenes del Reino de ValenciaEl «Cantar del Mío Cid» y algunos problemas históricosLa «Chanson de Roland» y algunos problemas históricosListas episcopales medievales
No volem tancar esta resenya biogràfica sense mencionar la serie de distincions o nomenaments en que fon distinguit.Cap de la Secció de Valéncia de l'Escola d'Estudis MigevalsConseller Corresponent de l'Institut d'Estudis OscensesMembre corresponent de l'Institut Anfós el Magnànim de ValénciaMembre de la Comissió Internacional en els Congressos Internacionals d'Estudis PirenaicsAcadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de Bones Lletres de BarcelonaMembre d'Honor de la Comissió del "VII Centenari" de la mort del rei Jaume I d'Aragó per designació directa de Sa Majestat Joan Carles IMembre de la Comissió d'Honor del "Primer Centenari dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de ValénciaPremi "Aragó" en l'àrea de Lletres i HumanitatsFill Predilecte de la ciutat de Saragossa.
Biografía obtenida de: www.llenguavalencianasi.com