viernes, 9 de julio de 2010

ALFONS I DE VALENCIA y III D’ARAGO EL LLIBERAL O FRANC (III)


NAIXIMENT/MORT: Valencia 1264-1291 Barcelona.

PARE: PERE I DE VALENCIA I III D’ARAGO EL GRAN.
MARE: CONSTANÇA, filla del rei Manfret de Sicilia.

MATRIMONI: Fadri

FILLS: Ningu.