jueves, 17 de junio de 2010

EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA (I)


Per Miquel Adlert Noguerol (q.e.p.d.)
EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA
Perqué i cóm s´ha d´escriure la que es parla
SUMARI
I. EXPLICACIONS
1. Caic en l´engany de la catalanisació i me n´ixc
2. Ciència, Llengua, Poble i Cultura
3. Caràcter del present treball
II. INSTRUCCIONS
Vocals
Consonants
Signes ortogràfics auxiliars
Accents
Substantiu
Adjectiu
Plurals
Femení
Diminutius, aumentatius i afectius
Article (articul Dic. RACV)
Pronom
Verbs (verp Dic. RACV)
Adverbi
Preposició
Geminacions
Radical
Terminació
Tractaments
Substitucions de paraules
Modismes
Denominacions
Mare de Déu dels Desamparats i no Desemparats
Micalet i no Miquelet
Regne de Valéncia o Valéncia o Regió Valenciana o Regió de Valéncia i no País Valencià ni Llevant
Valéncia i no València
Bibliografia