viernes, 28 de enero de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (II)


Autor: Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com
Membre del FILLA

La European Bureau for Lesser Used Languages (2), a partir d’ara simplement EBLUL, es una ONG molt influyent en seu en Bruseles, que conta en financiacio i recolzament del Directorate-General for Education and Culture de l’Unio Europea, es dir, per a entendre-nos, com si fora la Conselleria de Cultura Europea. El EBLUL te com a missio la difusio, informacio, ajuda, financiacio i recolzament a totes les llengües minoritaries d’Europa. Fins aci tot be. Pero resulta que la discriminacio i l’absoluta i rotunda humillacio que realisa el EBLUL cap a la llengua valenciana es constant, anem a vore-ho.
En la pagina web de "Eurolang" (3), organisme del EBLUL que es una agencia de noticies sobre les llengües minoritaries d’Europa, incluix al valencià dins de l'apartat del català com a un simple dialecte i s'atrevix a afirmar que “Valencià” es el nom que l'Estatut d'Autonomia dona al Catala d’aci. Se referix constantment al Valencià com: “El Català de Valencia”.
En la seua pagina web i en tota l'informacio que el EBLUL proporciona i difondix en Europa es denigra al Valencià, sempre com un simple apendix o dialecte del Catala (“Catala de Valencia” com hem citat ades) i realisa tranquilament apologia del sector ultra-catalaniste de Valencia. En els documents que citare a continuacio es pot vore clarament que este comportament cap al Valencià no es una exageracio, sino que es tracta d’una realitat habitual i constant.
Un clar eixemple de com tracta al valencià el EBLUL. Text de la pagina web de “Eurolang”. Sobre el catala, i traduixc lliteralment (4), Eurolang nos diu que: “el Catala es parlat en 4 comunitats autonomes, Catalunya, Illes Balears, Valencia i tambe part d’Arago”…
mes tart diu..”i el 74% de la poblacio de Valencia enten el Catala i vora el 50% tambe el parla”. En l’apartat dedicat a Valencia dins del catala nos obsequia en atres humillacions atrevint-se a fer una surrealista interpretacio de l’articul 7.1 del nostre Estatut afirmant en tranquilitat que “Valencià es el nom que l’Estatut li dona a la varietat del Catala parlada en Valencia”. En l’apartat d’Educacio es diu que en les Universitats valencianes castellà i catala son llengües oficials per a acabar comentant que no n’hi han dades estadistiques del numero de publicacions en catala que es fan en Valencia pero que efectivament n’hi ha editorials molt actives que publiquen en catala i que estes publicacions es lliggen tant en Catalunya com en Valencia.
Una mostra mes actual (5), del 15 de Maig de 2003, del tipo de noticies que proporciona l’agencia de noticies del EBLUL -Eurolang- es esta noticia. El titul: “Valencia i Illes Balears: Manifestacions contra la politica llingüistica del Govern”.
El subtitul de la noticia es del tot clarificador: “Manifestacions a favor del Català en València”. El text tampoc decepciona: “Eurolang parlà en Eliseu Climent, secretari-general d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Ell declarà que: “l’us del catala en el Pais Valencià està anant cap a una perillosa situacio...”. Despres Eliseu Climent diu que aço “ocorrix des de que el Neo-franquisme s’ha instalat en el sistema educatiu del nostre territori”. Lo mes curios no es que el Sr. Eliseu diga estes coses, lo curios es que li publiquen alegrement estes animalades. La cosa no acaba aci…el redactor seguix parlant de “Catala de Valencia” o “Catala en Valencia” d’una manera insistent i despres trobem atres perles com “Dia Nacional del Pais Valencià” referint-se al 9 d’Octubre. La noticia tampoc s’oblida d’afirmar la falsa catalanitat de les Illes Balears i del Mallorqui.

No hay comentarios: