martes, 11 de enero de 2011

ELS MITS DE LA GUERRA CIVIL


Del llibre "Els mits de la guerra civil"

Autor: Pio Moa

Diari de la CNT/Madrid.

- “Pera mosatros tots els politics ne son lo mateix en la demagocia electoral, en la sisa del mando, en son desig de fama, en lo seu oportunisme, en s’habilitat pera criticar quan estan en l’oposicio y en lo seu cinisme pera justificarse una vegá en el poder”.


- En novembre de 1933 l’Esquerra cridà: ”Contra l’alut reaccionari, contra el feixisme, contra la dictaura, Catalunya baluart de la Republica”.


- L’historiografia nacionalista catalana, d’esquerres y de dretes, acostuma a oblidar estos llengüages y violencies, presentant en tota ocasio a uns catalanistes raonables victimes de l’incomprensio y fanatisme alie.

No hay comentarios: