domingo, 9 de enero de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (I)


Autor: Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com
Membre del FILLA
INDEX
Pags.

1. Resumen ………………………..………………………………….......................... 2
2. Paraules Clau .............................................................................. 2
3. Europa i Llengua Valenciana .......................................................... 3
4. Internet i Llengua Valenciana ........................................................ 7
5. Notes, cites i bibliografia ................................................................ 9

RESUMEN

Esta comunicacio explica de manera detallada l’estat de la llengua valenciana en Europa i la discriminacio que patix en diverses institucions europees aixina com les possibles solucions a adoptar. Tambe s’ocupa d’analisar breument l’estat de la llengua valenciana en Internet i de les noves iniciatives que en este nou mig estan apareguent.

PARAULES CLAU

Llengua Valenciana
Europa
Institucions europees
Internet
Proyectes en Internet

3- EUROPA I LLENGUA VALENCIANA

En Europa nos trobem que la llengua valenciana es totalment “llegal” a efectes juridics i llegislatius. En este sentit es important remarcar que la llei que regula les llengües minoritaries en Europa es la “Carta Europea de les Llengües Minoritaries i Regionals” emanada del propi Consell d’Europa i posteriorment ratificada per diferents païssos europeus. Pero lo que mes nos interessa es la ratificacio que Espanya fa de la Carta en Abril del 2001.
El text de la ratificacio espanyola (1) diu lo següent:
Espanya: Declaracions contingudes en l’intrument de la ratificacio depositada el 9 d’Abril de 2001Espanya declara que, per a les propostes dels nomenats articuls, son considerades com a llengües regionals o minoritaries, les llengües reconegudes com a llengües oficials en els Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autonomes del Pais Vasc, Catalunya, Illes Balears, Galicia, Valencia i Navarra.
Per a les mateixes propostes, Espanya tambe declara que les llengües protegides pels Estatuts d’Autonomia en els territoris a on son parlades tradicionalment son tambe considerades com a llengües regionals o minoritaries.
Tenint en conte la naturalea i el text del nostre Estatut d’Autonomia i despres de llegir la ratificacio que va fer Espanya de la referida Carta, es pot deduir clarament que el Valencià es una llengua minoritaria d’Europa, llegal i juridicament reconeguda a tots els efectes. Encara que no podem deixar de denunciar que el text de la ratificacio espanyola que acabe de llegir es va suavisar en son dia per exigencia de Convergencia i Unio (CiU) i atres partits, per a que mostrara un to de certa ambiguetat, to que els interessava, clar està, pel cas del valencià.
Pero esta llegalitat de la llengua valenciana, desgraciadament, una volta mes, es paper banyat. La llengua valenciana hui en dia està sent lliteralment “taponada”, discriminada i negada en diverses intitucions europees. Taponada una volta i mil mes pels de sempre, els acolits del nacionalisme català que paren en totes bandes del globo terraqueu, i per supost, aprofitant-se del total desisteres de l’Estat Espanyol en este tema, que com sempre, els deixa fer. I lo que es mes greu, l’abandonament i l’absoluta abulia de la Generalitat Valenciana, que en les institucions europees dedicades a les llengües minoritaries, ni els coneixen, ni estan ni se’ls espera. Una absencia pactada i gens inocent, tots ho sabem.
En este sentit s’han fet algunes interessants gestions en l’ultim any. La primera va ser l’entrega per part de la Real Academia de Cultura Valenciana d’un informe a l’Oficina de la Carta Europea de les Llengües Minoritaries o Regionals, en seu en Estrasburg (França) sobre el compliment que fea Espanya de la nomenada Carta i de la seua ratificacio en l’any 2001. L’informe, despres de diverses gestions, fon entregat pel eurodiputat Enrique Monsonis del partit Unio Valenciana. L’entrega de l’informe es va fer en Juliol d’enguany i en el referit informe es denuncia la discriminacio en Europa del valencià a pesar de la seua llegalitat. Esperem que dit informe servixca d’alguna cosa, mes que per a la distraccio dels funcionaris.
Pero deixem a banda la Carta Europea de Llengües Minoritaries perque n’hi ha un assunt molt mes greu i discriminatori. Es el cas de la European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) es dir, l’Oficina Europea per a Llengües Minoritaries, que no n’hi ha que comfondre en l’Oficina de la Carta, que es de caracter institucional.

No hay comentarios: