jueves, 22 de octubre de 2015

LA CULTURA ESCRITA, LA LEY Y EL PODER DEL ESTADO


 Diu Michael Clanchy en "La cultura escrita, la ley y el poder del estado":
-. L'escritura normalisa el propi llenguage.
-. L'escritura normalisa als usuaris del llenguage a través de l'escolarisacio.
-. L'escritura transmet una ideologia a través del llenguage normalisat a les persones escolarisades.

En un principi, son afirmacions que pareixen molt dures i inclus molt extremistes. ¡L'escritura!, ¿tant de poder te l'escritura? Puix sí, pareix ser que sí. La veritat es que yo, en el pas del temps, he anat perdent la meua capacitat d'estranyea i de sorpresa. Nos hem d'acostumar a interessar-nos realment per comprovar (i observar en el nostre entorn) el poder del poder. Perque hi ha una cosa molt clara: el qui te el poder ho controla tot i, si li falta alguna cosa per controlar, fara lo que faça falta per a conseguir-la. El governant, si desija mantindre's dalt i perpetuar-se d'alguna manera, s'ha de fer en tots els mecanismes de poder per a controlar la massa i impondre impunement els seus interessos ideologics o... mes be materials. ¿A cas hi ha algu que encara es pense que es altruiste el control dels mijos de comunicacio publics i privats?

Evidentment, l'intervencio en el control de la prensa i similars ni es altruista ni es casual. A soles en vore uns quants dies seguits Canal 9 i eixir emPPafats -perdo, volia dir embafats-, nos donarém conte de lo que vullc dir. ¿I que dir d'algun diari de la prensa escrita autoqualificat "independent"? Les subvencions i la publicitat manen.

¿A on vullc anar? A que tingam clar que l'interes en controlar organismes (independents o no) respon a l'interes de fondo de controlar la societat per algun dels seus costats. El pancatalanisme ha insistit molt -fins conseguir-ho- en dominar l'Academia Valenciana de la Llengua. ¿Per a fer valencianisme? El Partido Popular ha insistit molt -sense conseguir-ho- en controlar el mateix organisme... pero per a fer espanyolisme i catalanisme. ¿I per que tant d'interes en controlar la dita A.V.Ll.? Repetim lo que diu Clanchy: L'escritura normalisa i regula a través de l'espai i a lo llarc del temps, facilita la creacio d'aquella entitat impersonal: l'Estat. El catalanisme pensa en l'estat catala i l'espanyolisme pensa en l'estat espanyol. Aço vol dir, evidentment, que des del valencianisme tambe tenim interes en conseguir eixe control -sense dubte-. Ara be, un control absolutament llegitimat perque els valencianistes pensem en un estat valencià o, per lo manco, pensem en clau valenciana, no sucursalista. Mes: L'escritura es un poderos instrument de govern perque impon models uniformes a través de l'ensenyança. ¿Ad algu li estranya ara que el primer objectiu del catalanisme fora fer-se en l'universitat i en el sistema educatiu? Una societat de cultura escrita transmet la seua ideologia a les persones escolarisades a través del control que s'eixercix per mig del llenguage normalisat. Per aço mateix diuen els sociollingüistes que, qui controla la llengua està molt proxim del poder. Eixemples, un fum. Pero no nos fa falta reco-rrer a casos estrangers perque ho tenim en casa.

Reconec novament -ya he fet referencia un poc mes amunt- que el valencianisme tambe aspira a eixercir eixe control sobre la societat. Tambe es de veres que ho he justificat i llegitimat perque el nostre objectiu no es un atre que beneficiar al poble valencià i preservar la nostra identitat, que els nostres "intere-ssos", en ultim terme, estan en casa, no fora i que la nostra lluita es desenrolla per a beneficiar als nostres compatriotes-cociutadans i no a forasters que, damunt, son d'aquells que tiren la pedra i despres amaguen la ma o dels que envien a l'enfrontament als seus sicaris. Ara be, tambe vullc fer una seria reflexio; una reflexio seria i urgent que poca gent està disposta a plantejar-se-la: ¿a qui beneficia la catalanisacio de Valencia?, ¿a qui beneficia la catalanisacio de la llengua valenciana?, ¿a qui beneficia la creacio d'una Academia Valenciana de la Llengua catalana?, ¿a qui beneficia l'aplicacio de l'ortografia catalana a la llengua valenciana?... ¿Qui ha posat major interes en controlar la llengua (a través de l'escritura) i la societat (a través de la llengua)? ¿Qui ha posat tant d'interes fins aplegar a comprar voluntats? El catalanisme d'uns i l'espanyolisme d'uns atres, en quedar-se sens arguments cientifics, han recorregut a arguments crematistics.

Els valencianistes no necessitem recorrer a arguments crematistics perque nos sobren els arguments cientifics. Ara be; de tots es sabut que la veritat es perseguida i costa molt d'impondre's sobre la mentira, les pessetes... ¡i els euros! Per tant, hem de seguir en la llinia de delatar als traïdors, denunciar als mani-puladors i acusar als agiotistes. Seriem la vergonya de l'historia de Valencia si renunciem a la responsabilitat que ha recaigut sobre nosatres en preservar-la de l'expoli alienador.

Chimo Lanuza

Filolec
Novembre del 2002

No hay comentarios: