sábado, 3 de abril de 2010

LA GUERRA DE LES GERMANIES (II)MORFOLOGIA DE LA GUERRA DE LES GERMANIES
Fonts: Archiu del Regne de Valencia, Biblioteca Valenciana.

- juliol-agost de 1.519 Pesta en Valencia.
- 6 de juliol de 1.519 Noticies en Valencia de l’eleccio de Carles I com a Emperaor.
- 12 de juliol de 1.519 Primera convocatoria de Corts pel rei. Dilacions i prorrogues hasda giner de 1520.
- 29 de setembre de 1.519 Resenya dels perayres. -
- 4 de novembre de 1.519 Primera embaixa dels agermanats al rei. -
- 7 de novembre de 1.519 Escomencen les Comunitats de Castella.
- 23 de novembre de 1.519 Envio pel rei del dean de Besançon i de Micer Figuerola.
- 28 de novembre de 1.519 Rectificacio pel rei del permis d’armar-se als gremis.
- 2-17 decembre de 1.519 Embaixa i mensage dels nobles a l’Emperaor. -
- 28 de decembre de 1.519 Nomenament dels 13 sindics “La Junta del Tretze”. -
- 4 de giner de 1.520 Embaixa nobiliaria al rei de vint senyors. Retractacio del rei de les inicials concessions -
- 15 de giner de 1.520 Segona embaixa del poble. -
- 15 de febrer de 1.520 Carta del rei agressiva contra els agermanats. Envio del cardenal de Tortosa i micer Garces. -
- 19 de febrer de 1.520 Alardo militar de tots els gremis (8.000 homens). -
- 10 d’abril de 1.520 Nomenament de Diego Hurtado de Mendoza, comte de Melito, com a virrei de Valencia. -
- 15 d’abril de 1.520 Protocolisacio gremial de ses ordenances de guerra.-
- 24 d’abril de 1.520 Prohibicio de l’agermanament pels jurats.-
- 15 de maig de 1.520 Cartes del rei preparant el bon recibiment del virrei.
- 21 de maig de 1.520 Entrà de Diego Hurtado de Mendoza en Valencia. -
- 26 de maig de 1.520 Eleccions de jurats pel nou sistema. -
- finals de maig de 1.520 Motins populars: Lliberacio de l’empresonat Antoni Pavia; assalt a cases de. distintes autoritats regnicoles i municipals
- 6 de juny de 1.520 Carta al rei dels Tretze i els jurats justificant els fets en distintes excuses. -
- 11 de juny de 1.520 El rei prohibix als oficis tindre armes i usarles. -
- 15 de juny de 1.520 El virrei aplega a Xativa. Carta del rei ordenant-li el desterro de lo seu
germa el Marques de Zenete. -
- 28 de juny de 1.520 Mort de Joan Llorens. El rei comunica a Diego Hurtado de Mendoza que no pot enviar-li tropes.
- juliol de 1.520 Peticions del jurats al governaor i demes autoritats per a que tornen a
Valencia. Difussio de les Germanies per l’horta.
- 3 de juliol de 1.520 Envio pel rei del mestre de Montesa. -
- 12 de juliol de 1.520 Assalt a la sala de consells i apropiacio de documents.-
- 31 de juliol de 1.520 Embaixa dels agermanats al rei. Ambigüitat d’este.-
- Agost de 1.520 Preparacio per a la guerra civil per part del virrei.-
- 9 de setembre de 1.520 Envio pel rei del secretari Gonzalez de Villasimpliz en cinc instruccions
- 13 de setembre de 1.520 Eleccio de Joan Caro com a Racional.-
- 23 d’octubre de 1.520 Aplega a Valencia Gonzalez de Villasimpliz. Coronacio imperial en
- Aquisgran.
- decembre de 1.520 Derrocament de forques en Benissano. -
- giner de 1.521 Nova eleccio revolucionaria del Tretze.-
- 7 de febrer de 1.520 Agermanament en Mallorca. Lliberacio de set empresonats.-
- 21 de febrer de 1.521 Supressio del pago dels imposts.-
- març de 1.521 Lliberacio de Pere Garbi de la forca. Primeres defeccions de les Germanies (Ontinyent i Cullera). -
- 30 de març de 1.521 Repulsa del rei a les activitats agermanaes. Les Germanies ya del tot fora de la llei.
- maig de 1.521 Incendi del raval de la moreria. Nova eleccions de jurats segons el sistema agermanat. -
- 9 de juny de 1.521 Saqueig de les cases del cavallers. Prestacions d’estos al virrei.-
- 15 de juny de 1.521 Allistament general de tropes. -
- 21 de juny de 1.521 Eleccio d’un consell de dotze ciutadans per a assunts de guerra. Saqueig de Picassent.
- 28 de juny de 1.521 Dimissio de Caro com a racional. -
- 30 de juny de 1.521 Carta justificativa dels jurats al rei. Degolla de Moriscs en Alcala de Chivert. -
- 3 de juliol de 1.521 Siti del castell de Xativa per Vicent Peris (el pren el dia 14). Batalla de Castello. Victoria del duc de Sogorp front a Estelles. -
- 4 de juliol de 1.521 Delegacio del governaor Cabanilles en Diego Hurtado de Mendoza. -
- 17 de juliol de 1.521 Nova derrota agermanà en Morvedre. Repressio de la Plana.-
- 25 de juliol de 1.521 Batalla de Gandia (victoria de Vicent Peris). Fugida del virrei a Penyiscola.
- 24 d’agost de 1.521 Peticio del virrei d’ajuda al marques dels Velez. Saqueig pels agermanats de Gandia. Corregudes de Peris i Bocanegra per Polop, Villalonga i Penyiscola. -
- 30 d’agost de 1.521 Derrota agermanà en Oriola davant de Pere Maça. Saqueig del marques dels Velez. Urgelles recorres Navarres. Matances de moriscs. Carta dels jurats al rei demanant-li el relevo del virrei.
- 8 de setembre de 1.521 Entrà de Vicent Peris en Valencia tras embarcar-se en la Vilajoyosa.
- 22 de setembre de 1.521 Entrà de l’infant Enric en Valencia. Derrota de Peris en Morvedre. -
- 18 d’octubre de 1.521 Entrà del virrei en Morvedre.-
- 19 d’octubre de 1.521 Volta a l’eleccio de jurats, segons el sistema tradicional. -
- 31 d’octubre de 1.521 Perdo general del virrei.-
- 9 d’octubre de 1.521 Entrà del virrei en Valencia.-
- 18 de novembre de 1.521 Atac a Alzira i resistencia d’esta. -
- 25 de decembre de 1.521 El marques de Zenete aplega a Xativa per a intervindre com amijanaor.
- 28 de giner de 1.522 El marques de Zenete es apresonat.-
- 9 de febrer de 1.522 Lliberacio del marques.
- 25 de febrer de 1.522 Entrà de Peris en Valencia en trenta homens.
- 3 de març de 1.522 Atac a la casa de Peris i mort d’este. Escomença el “terror blanch”
- 21 de març de 1.522 Discurs del celebre Encobert en Xativa.
- 18 de maig de 1.522 Assessinat de l’Encobert en Burjassot.
- juliol de 1.522 Volta de l’emperaor a Espanya.
- agosto de 1.522 Victories de l’eixercit del virrei en Luchent i Camp de Bellus.-
- 30 de novembre de 1.522 Nomenament pel virrei de capita general a favor de Lluïs Carroç de Vilaragut.
- 5 de decembre de 1.522 Rendicio de Xativa i molts pocs dies despres d’Alzira.
- 22 de febrer de 1.522 Mort de Roderic Hurtado de Mendoza, marques de Zenete.
- 27 de març de 1.523 Nomenament de Na Germana de Foix com a virregina de Valencia.
- 11 de decembre de 1.523 Aplegà de Na Germana a Valencia.
- 10 de giner de 1.523 Prego contra els agermanats.
- 1.523 a 1.528 Repressio intermitent.
- 16 de maig de 1.528 Perdo general del rei.

No hay comentarios: