sábado, 24 de abril de 2010

FESTES MUSULMANES


Les festes del musulmans estan quasi totes consagraes a celebrar fets de la religio, i s’efectuen en els dies dels seus aniversaris. En els primers dies del mes de Maharrem, que correspon al principi de l’Any Nou, hi han festes d’estes en les que deuen els fidels abstindre’s de menjar menjars delicats, imposant-se algunes mortificacions voluntaries.

El dia 12 del mes de Rabia es consegra al naiximent de Mahoma, i en el mes de Chabaam es conmemora l’embaraç de la mare de Mahoma i la pujà al cel d’este; per ultim es celebra el Ramadan, que es el mes del diju.

Font: Enciclopedia Universal Ilustrá – Espasa-Calpe – Madrit 1.991 – Tom. XXXVII pag. 769

No hay comentarios: