martes, 29 de marzo de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (y V)


Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com

4- INTERNET I LLENGUA VALENCIANA


Internet ya no es una ferramenta de futur, es una ferramenta d’absolut i inneludible present. Present al que la llengua valenciana ni deu ni te que ser alie. Internet es comunicacio, es rapidea total, son contactes possibles, es difusio inmediata i permanent. I es gracies a Internet i a l’esforç de moltes persones hui en dia es possible visitar un bon numero de portals webs dedicats a la llengua valenciana des de Canada, Surafrica o Australia.

Afortunadament per a la llengua valenciana, hui en dia n’hi ha una nova generacio de persones que han apostat fort per la presencia de la llengua valenciana en Internet. A tal efecte es d’obligada mencio dir que hui contem en mes de 70 portals en Internet de major o menor importancia, en tota classe de continguts, escrites en llengua valenciana, en Normes d’El Puig. Ad alguns els pareixera un numero irrisori. Res mes llunt de la realitat, 70 portals webs sense practicament cap ajuda institucional, i en uns mijos mes que precaris en moltes ocasions, es un un verdader milacre. Es, no cap dupte, una bona mostra del voluntarisme i el sacrifici d’un bon grapat de persones. Un esforç que ya està donant els seus resultats positius i que fa que hui en dia buscar informacio sobre la llengua valenciana en angles, alema o françes siga possible, i no nomes possible, sino que s’informa des d’una visio nostra i valenciana.

Pero en Internet existixen atres proyectes a banda de portals sobre la llengua valenciana. No podem oblidar els esforços desinteressats de molta gent per dotar al valencià de ferramentes utils que estiguen disponibles per a tot el mon. Tal es el cas del Diccionari multilingue on-line de Logos que te mes de 10.000 entrades en llengua valenciana, la revista digital en valencià “El Palleter” en una informacio rapida i inmediata, el proyecte de la versio del programa de text de Microsoft “Word” en Normes d’El Puig, el portal de Software en Valencià, en un esforç interessantissim de dotar al valencià de programes informatics en valencià, el nou vocabulari on-line angles-valencià en proces de proves, les Normes d’El Puig en format pdf, el curs basic de valencià del portal LlenguaValencianaSi, l’Ortografia de la Llengua Valenciana, tots els llibres i els articuls disponibles en la xarxia sobre el valencià, que en son un bon grapat. Insistixc,  el volumen de documentacio disponible sobre el valencià en Internet no es gens despreciable.

Pero Internet es basicament informacio; informacio en moviment. I hem de dir que la llengua valenciana te per eixemple entre 37.000 i 50.000 entrades buscant per “valencian language” (llengua valenciana en angles), haguent arribat a tindre en alguns moments 70.000 entrades, en el buscador mes important del mon, Google (9), cifra gens despreciable si tenim en conte que l’asturia te unes 45.000 entrades o el gallec te unes 100.000 entrades, en tot el recolzament institucional que estes 2 llengües tenen darrere i en el qual nosatros no contem, sense contar en l’absensia del conflicte llingüistic-identitari que per desgracia patim aci.

Es tambe d’obligada mencio el fer constar aci que bona part de l’informacio que es mou a nivell internacional en referencies negatives o perjuins cap a la llengua valenciana prove majoritariament de tres fonts: una; fonts interessades catalanes, contra les que res es pot fer, res mes que denunciar-les. La segona partix de les institucions EBLUL i Eurolang, problematica esta que ya hem revisat en l’anterior punt. La tercera seria el catalec internacional Ethnologue (10), elaborat en els EEUU per l’institucio llingüistica SIL, Summer Institute of Linguistics (11). Es evident que la situacio d’este catalec es revisable puix una volta mes n’hi han llengües considerades com a tals en dit catalec que no son oficials en cap de lloc o que el seu numero de parlants o tradicio lliteraria o consciencia llingüistica es innexistent, per establir algunes comparacions rapides. Este complet catalec que compren documentacio sobre totes les llengües del mon està disponible tant en versio digital com en paper i es consultat per moltissima gent via Internet, d’ahi l’importancia d’abordar la revisio del valencià en en este catalec internacional.

Mes proyectes estan en marcha, com el de demanar el codic ISO per al valencià en Internet a l’organisme internacional corresponent; codic ISO en el que es imprescindible contar per a no topetar-se en els serios problemes que esta tenint el valencià per a desenrollar programes i proyectes informatics d’us general.

Internet ha fet possible el enviar mes de 1100 correus electronics oferint documentacio sobre la llengua valenciana a persones o institucions relacionades en les llengües o la llingüistica tant en l’estranger com en Espanya. Se pot tractar de recolzar i de dur avant nous proyectes, que els n’hi ha, fa falta que els senyors que estan al front de les institucions i associacions que treballen per la llengua valenciana fiquen els mijos necessaris i recolzen de veritat i en total serietat i eficacia ad esta nova generacio de gent i ad estes iniciatives, que tant necessaries son per a un futur digne de la llengua valenciana.

En este sentit i ya per a acabar, vullc fer un simil en una vella ensenyança o refrany de la Guerra Civil espanyola: “lo primer es guanyar la guerra i despres la revolucio”. Lo primer es fer possibles proyectes de tot tipo per a guanyar algun dia la batalla que la llengua valenciana lliura contra els seus interessats detractors; i els accents, les reformes de tots els colors possibles, queden, baix el meu punt de vista, en un segon lloc, puix ara no produixen mes que la llogica confusio dels usuaris, quan no el cansanci.

No hay comentarios: