viernes, 18 de marzo de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (IV)Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com
Membre del FILLA
Per a comprendre com s’ha arribat ad esta situacio discriminatoria cap al valencià dins del propi EBLUL podem dir que actualment el 100% de les informacions que el EBLUL proporciona sobre el valencià en el seu organisme “Eurolang” son proporcionades per dos catalans, el Sr. Jaume Clotet des de la mateixa Barcelona (membre del CIEMEN, una organisacio catalanista) i Alexia Bos Solé que es membre del propi EBLUL i treballa en Bruseles a diari. Estes 2 persones son les principals culpables de les informacions pro-catalanistes que l’agencia de noticies del EBLUL, “Eurolang”, dona sobre el valencià. Pero no tot acaba aci, es que el Comité Espanyol del EBLUL està presidit pel Sr. Aureli Argemi i Roca, del CIEMEN, institucio catalanista fundada en els anys 70 i dedicada a propagar el catala i el catalanisme en Europa. El control i l’influencia del catalanisme sobre el EBLUL es total.

Pero els valencians no som els unics que patim la discriminacio del EBLUL. La llengua provençal, recentment declarada oficial, tambe patix esta censura del EBLUL, tal i com vostes podran escoltar en este Congres de la ma de l’expert filolec françes Philippe Blanchet. Tampoc agraden al EBLUL el Balear, l’Aragones Oriental, el Cántabru o el Extremeny. Certament n’hi haura que replantejar-se seriament junt ad atres llengües i organisacions llingüistiques que patixen la mateixa censura i marginacio, el per a que servix el EBLUL, si per a les maniobres politiques d’uns quants o per a les llengües minoritaries d’Europa.

Es te l’intencio de gestionar este tema per a que la nostra veu arribe d’una manera directa al EBLUL i està situacio discriminatoria i anomala deixe de produir-se. Sabem que sera molt dificil pero no podem callar davant de l’injusticia i l’agressio costant del EBLUL cap a la llengua valenciana. Tambe tenim que tindre clar que si el EBLUL no corregira esta actitut negativa es deuria de protestar energicament i denunciar davant del “Directorate-General for Education and Culture” de l’Unio Europea (el departament que financia al EBLUL) que no complixen en la llegalitat vigent i humillen repetidament als valencians i a la llengua valenciana.

Si ninguna de les gestions anteriorment referides donaren resultats positius s’haurien d’estudiar:

Mides llegals: Estudiar si llegalment i tenint en conte la naturalea i el text de l’Estatut d’Autonomia i el text de la Ratificacio d’Espanya de la Carta Europea se podria tindre alguna possibilitat de plantejar batalla llegal.

Mides de pressio: Enviament de cartes de denuncia de totes les institucions i associacions dedicades a la llengua valenciana a les institucions europees, defensor del Poble Europeu, etc. Estudiar un front comu junt ad atres llengües que patixen la mateixa situacio per a tractar de presionar al EBLUL. Manifestacio en Brusseles contra la discriminacio a la llengua valenciana del EBLUL, etc.

Per a acabar en esta questio vullc advertir una discriminacio mes cap al valencià en Europa. La pagina web de l'Oficina del Parlament Europeu en Espanya (7) te versions en  Castella, Catala, Gallec i Vasc, pero NO en valencià. Atra discriminacio mes que es deu de denunciar.

No hay comentarios: