lunes, 14 de febrero de 2011

EUROPA, INTERNET I LLENGUA VALENCIANA (III)


Joan Pau Merita
Direccio de Valencianlanguage.com
Membre del FILLA

Atre eixemple de la cobertura que dona l’agencia de noticies del EBLUL,  Eurolang, al catalanisme, en una noticia mes antiga (6), del 10 de Setembre del 2001. El titul: “Cent mides per a promocionar el Català en Valencia”. El text en el que s’entrevista al Sr. Josep Vicent Garcia, President de la Federació Escola Valenciana diu: “La Federació Escola Valenciana (FEV), es una plataforma que reunix a moltes entitats en defensa de la promocio de l’us del catala en Valencia, tambe conegut com a llengua valenciana”. Com es pot observar, alli els deixen que s’esplayen a dir totes les barbaritats que vullguen.
Per atra banda en la pagina web d’Eurolang no n’hi ha cap apartat especific per al Valencià ni consta el Valencià com a llengua per a res (està dins de l’apartat del català com ya hem vist ades) pero si estan per eixemple llengües en un numero de parlants molt mes reduit com el sami (Finlandia-Suecia, 25.000 parlants), el luxemburgues (24.000 parlants) el friso, el breto, l’occità, l’irlandes, etc. Algunes d’estes llengües, de les que el EBLUL si proporciona informacio abundant, no han segut ni incloses en les ratificacions que fan els respectius païssos de la Carta Europea de Llengües Minoritaries i la seua oficialitat en els seus respectius territoris es, en ocasions, parcial o inexistent. Tot aço sense tindre en conte el seu numero de parlants, molt alluntat dels mes de 2 millons actuals del valencià. 
Tampoc apareix per ningun lloc la Llengua Valenciana en la propia pagina web central del EBLUL. En diferents apartats i informacions que oferix,  no hi ha cap informacio, categoria o apartat per al Valencià, quan si les n’hi ha per a la resta de llengües europees, encara que estes no siguen ni oficials o siguen molt chicotetes. Com a eixemple citare al Cornic (Regne Unit), idioma no oficial, sense “parlants reals” puix desaparegue en el sigle XVIII pero s’informa d’ella i està present i apareix en els apartats a l’igual que l’asturia, sardo, jueu-espanyol, friso, i atres llengües molt mes chicotetes en numero de parlants o que no son oficials en el seu propi territori.
Pero aixo no es tot, el passat estiu, per primera volta conseguiem que Eurolang informara sobre la llengua valenciana. La noticia (8) titulava: “La RACV llança un nou portal per a la llengua valenciana” en referencia al portal Valencianlanguage.com. Estigue redactada en neutralitat pero va ser censurada per una ma misteriosa retirant-se al cap de 7 dies de la web de Eurolang i no va ser archivada com fan en cadascuna de les noticies que Eurolang proporciona a diari.
Com es pot constatar, i perdo per l’expressio, respecte a la llengua valenciana el EBLUL es passa tota la llegalitat valenciana, espanyola i europea pel forro de cert puesto. No complixen en la llegalitat del nostre Estatut d'Autonomia ni tampoc la de la Constitucio Espanyola i manco encara en la de la Ratificacio espanyola de la Carta Europea de les Llengües Minoritaries.

No hay comentarios: