martes, 10 de agosto de 2010

UN EDITORIAL PROFETIC


Autor de l'articul: Anonim

Transcripcio de l'editorial aparegut en el num. 38 de la revista de Lo Rat Penat (Juliol del 1998).
¿Aplegaran a fer-nos illegals?
L’edicio d’este numero de Lo Rat revista està tancant-se quan les noticies que es filtren des del Consell Valencià de Cultura son primera pagina dels diaris. Donada l’importancia del tema pareix aconsellable dedicar-li unes llinies, assumint el risc de que ixquen passades d’actualitat.
No es esta l’opinio oficial de Lo Rat Penat, replegada en l’informe que pogue llegir-se en el numero passat. Es nomes una invitacio a la reflexio dels nostres llectors.
L’ocupacio per part dels immersors catalanistes de totes les estructures de l’ensenyança i dels mijos de comunicacio -exceptuant el diari LAS PROVINCIAS, l’emisora de F.M. 97.7 i algun atre-, està apunt de donar-los el per ad ells ansiat frut. ¿Qué mes volen?: La ratificacio llegal de lo que ells diuen “unitat de la llengua”, l’oficialisacio de la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, i -sobretot- l’ illegalisacio de qualsevol atra.
Es senzill: Se margina del mon de la cultura i de la ciencia i dels diners oficials durant mes de vint anys a tots aquells que discrepen, i, en acabant, s’alcen les tesis cientifiques a la categoria de lleis.
Segons els borradors publicats del dictamen, per eixemple esta revista sera illegal tan pronte com les intencions que es reflexen en ell siguen una realitat politica. L’hipocrita alusio a que el valencià normatiu sera d’obligat compliment per a les intitucions oficials (practicament es l’unic que ya usen), per a l’ensenyança (que es en catala rabios sense amagar-ho) i per als mijos de comunicacio, nomes pot entendre’s com la confirmacio de la mentalitat nazi o leninista -que ve a ser lo mateix- sempre present en l’autonomenada intelectualitat catalanista.
Tot vol fer-se en l’ajuda de molta gent enganyada, en bona voluntat que no va en companyia d’una bona memoria. ¿Cóm s’ha respectat el pacte que donà a la llum el nom de Comunitat Valenciana?¿Que pot pactar-se en qui no es fidel a compromisos?¿Cóm podrien els immersors deixar de banda uns dogmes asumits acriticament, quasi religiosament?¿Qué poc cedir qui te en Barcelona o Madrit un amo del qual es la veu?
Vist que eixir masivament al carrer no aprofita per a res, molts valencians estem pensant cóm serem sancionats, o portats a la preso si fora el cas, per escriure i parlar en vocabulari, morfosintaxis, fonetica i ortografia nomes valencianes.

No hay comentarios: