viernes, 27 de agosto de 2010

ALS TRAÏDORS ,VENUTS , MENTIROSOS , DIFAMAORS Y CALUMNIAORS


per Miquel Carbonell Roig

U dels pijors mals que patix el poble valencià es el de de l’ignorancia y la confusio. Si els valencians no forem un poble de meninfots y s’haguerem preocupat de coneixer un poc lo que ha segut nostra historia, nostra llengua, en fi, lo que conforma nostra cultura, no mos passaria lo que mos està passant,en el que el triunfo de la mentira s’impon poc a poc sobre la realitat dels fets y de les coses. Si en la relacio entre els humans y el seu intercanvit d’idees no existix el compromis de dir a cada cosa pel se nom, al final acabarem com els animals en els que la força fisica s’impondra sobre la de les idees. Confondre e incitar, son manifestacions tipiques de la mentira. La mentira, a falta de raons valides pera expondre, compensa sa deficiencia en la demagogia de buscar partidaris que l’apoyen en les seues veus, y aixo es lo que ha fet y ve fent constantment, ixe catalaniste que des de un servidor de la Generalitat Valenciana y amagantse com els covarts en l’anonimat de seudonims com: SORT, SCULLY, MULDER, MARCH, O VISCA LA GENERALITAT, entre atres, es dedica en total impunitat, a difamar y calumniar en el FORO DEL PALLETER ,a ixe gran patriota valencià que li diuen JOAN GARCIA SENTANDREU, per defendre simplement les idees valencianistes que du dins d’ell. Sabem que aixo no agrà gens als catalanistes y com estos, no troven arguments pera rebatrelo, tenen que recurrir a la mentira, a la difamacio y a la calumnia. Ya coneixen ixe vell dit popular “calumnnia que algo queda”. Per aixo l’han tachat de renegat, de fasciste y de castellaniste Este calumniaor anonim es un gran desconeixeor de Joan Garcia Sentandreu. Qui coneix a Joan Garcia Sentandreu sap que es persona que no renegarà may dels seus principis ideologics. ¿De qué ha renegat Joan en l’actuacio realisà contra els enemics de Valencia, al recurrir per via judicial contra el nomenament de Calpe y atres Academics de la A V LL? Quan l’acusen de fasciste, durien explicar en qué consistix el fascisme per als catalanistes, perque el fascisme correpon a atra epoca y lloc totalment superats. M’ha sorpres l’acusacio de castellaniste, perque has d’hara sempre l’havien acussat d’espanyoliste; pero observe que el sector o moviment nazional catalaniste de Valencia, vist l’atac frontal que els imperialistes catalans lliderats per Maragall y Carod Rovira volen plantejar contra la Constitucio Espanyola, han canviat l’estrategia en nostre Reine, perque no es el moment de mantindre varios fronts agüerts y no interesa que els valencians catalanistes mostren sa clara tendencia antiespanyolista, perque els valencians podriem tindre l’apoyo dels atres pobles d’Espanya en contra dels catalans y entonces seria contraproduent pera la consecucio del fi de sa ideologia que es la creacio d’ixa entelequia que ells anomenen com a Païssos Catalans. La millor forma de coneixer a les persones es per la seua obra, les seues realisacions. Yo he conegut a Joan Garcia Sentandre en el mon del valencianisme , que es en el que yo me he menejat tota ma vida y per tant, de lo unic que puc donar fe, es del seu valencianisme. De la seua obra valencianista podrien escriures varios llibres. Yo soles vos en vaig a recomanar u, escrit per ell, precissament, que es titula : LES CLAUS DEL PACTE DE LA LLENGUA. Moltes son les persones que podrien corroborar la valenciania de Joan y moltissimes mes, les que sense sabero, han participat de l’accio mes gran que s’ha fet en Valencia per la defensa de la llengua valenciana. La manifestacio del 13 de juny de 1997 fon un exit, perque este gran patriota que es Joan Garcia Sentandreu va saber dirigir y menejar els fils, pera que el poble valencià, responent a la seua cridà, es tirara al carrer, a defendre ixe llegat llingüistic, que mos han transmitit nostres pares y que els partits politics valencians venuts al catalanisme,, pretenen canviarmos, amparats ara, en l’engany y la mentira de la A V LL.. Joan: que no t’amilanen els traïdors , venuts, mentirosos, difamaors y calumniaors.
Saps que m’has tingut y me tindras sempre al teu costat, en la brega per la defensa del millor tesor que tenim els valencians: NOSTRA VOLLGUDA LLENGUA VALENCIANA. AVANT. EL NOU VALENCIANISME CONFIA EN TU.

No hay comentarios: