miércoles, 23 de diciembre de 2009

ALGARA

Paraula arap que s’aplicava a la tropa a cavall que eixia a correr i furtar la terra de l’enemic i tambe la mateixa incursio o correria.
L’algara encara te us en les guerres modernes per a impedir o destorbar la movilisacio i concentracio de tropes, asustar a un pais i facilitar sa invasio, coneixer les posicions i forces de l’enemic, tallar ses comunicacions i impedir ses aprovisionaments.
S’empleá molt en les guerres franco-prusianes, turco-rusa i de secessio americana, designant en lo nom estranger de raid, que va adquirint ya carta de naturalea en castellá.

No hay comentarios: