miércoles, 23 de diciembre de 2009

ABD AL-AZIZ IBN ABI AMIR AL-MANSUR.

Primer rey amiri de la taifa de Valencia (1021-1061). Fill del rey Sangol y net d’Almanzor.
Fundaor de la primera dinastía musulmana de Valencia y considerat com a primer rey encara que ell continuà cridantse com a Cadi.
Sa proclamacio per alguns amiris en Xativa com a rey no fon acceptà per tots y, expulsat de la ciutat, es refugià en Valencia.
Realiçà importants obres publiques, entre elles la muralla arap de Valencia, que la convertiren en la ciutat mer fortificà d’Al-Andalus.
En 1038 mort lo rey d’Almeria y Murcia, Zahayr, alegà drets a sa successio y s’anexionà aquells territoris.
Est anexio no fon acceptà pel rey de Denia, Muyahid, que atacà a Abd Al-Aziz y el va obligar a firmar un tractat de pau; la facilitat de la derrota fa dubtar de la força militar que se l’hi havia atribuit.
En 1047, lo seu cunyat Ibd Sumadilh s’indepençà en lo regne d’Almeria. En 1063 el Banu Tahir feren lo mateix en Murcia.
El regnat d’Abd Al-Aziz fon en general pacific, gracies a la seua habil política matrimonial. A sa mort, no obstant, ses successors no saberen guardar la coherencia del regne, que quedà reduit a la ciutat de Valencia.

No hay comentarios: