miércoles, 23 de diciembre de 2009

ABD ALLAH AL-BALANSI (El valenciano)

(¿Valencia 823).
Governaor moro de Valencia (800-823), fill d’Abd al Rahmmamm I.
Ell y lo seu germa Suleyman s’alçaren contra el germa menor Hisam I. Vençucts s’anarem cap a Tánger.
A la mort de Hisam, Al-Balansi regresà de Berberia pera lluitar contra lo seu nebot, Al-Hakan I, nou emir.
Solicità ajuda a Carlomagno, oferintli Barcelona a canvi.
No va conseguir esta aliança y fon derrotat per Al-Hakan que el cercà en la ciutat de Valencia des d’aon negocià.
El resultat fon un compromis de no eixir de la ciutat, de la que fon nomenat governaor. Durant mes de vint anys eixerci esta funcio.
Construi els Jardins de Russafa.
Mort lo seu nebot, Al-Balansi, es sublevà contra el sucesor Abd Al-Rahman II, y s’anexionà Tudmir (Murcia).
Mori tras haverse vist obligat a abandonar, aqueixat d’una paralisis, una marcha sobre Cordova.

No hay comentarios: