lunes, 21 de diciembre de 2009

1.409. EL NOU GOVERNAOR CONTRA ELS CENTELLES.

Autor: Desconegut.

En 1.409 el rei va nomenar governaor de Valencia al noble Arnau Guillem de Bellera, jurant son carrec en la catedral de Valencia el dia 25 de novembre.

El governaor sempre va demostrar sa devocio pel comte d’Urgell, per lo quel simple anunci del seu nomenament, fea dir que els Centelles el teniem per son enemic y en realitat la rivalitat entre Bernat Centelles y el governaor Bellera era total, degut a quel governaor emprava major ajuda possible a ses enemics els Vilaraguts.

No mes v’aplegar a Valencia escomençà el governaor Bellera a donar mostres de s’extraordinaria activitat y caracter. Primer v’intermediar en Xativa pera calmar als Centelles y als Maça de Lluna. Despres en la Ciutat de Valencia va castigar als partidaris dels Centelles que s’havien refugiat en la catedral. El vicari general en absencia del bisbe Hugo de Lupià v’excombregar a tots quants prengueren part en esta accio.

Ab la presencia del governaor Bellera no a soles es varen calmar les escaramusses entre els bandos dels Centelles y dels Vilaraguts, sino que estaven mes barallats que mai ante el recolzament descarat que prestava als Vilaraguts, per lo que varen decidir opondre’s al comte d’Urgell en la successio de la quel governaor tambe era partidari.

Va faltar en lo mateix any de 1.409 el jefe de la casa dels Centelles, Gilabert de Centelles y de Riu-Sec, senyor de la Baronia de Nules y Oliva que fon conseller y camarlenc del rei En Marti.

Ab tropes valencianes va participar en la defensa dels comtats catalans contra l’invasio dels d’Armanyac y caigue presoner en 1.390. En 1.394 es traslladà a Sicilia ab les tropes del rei En Joan I que envià en ajuda de son germa Marti. Tornat a Valencia prengue part en les banderies que enfrontaven als Soler y Centelles des de 1.396 per una desavenencia aguda entre Jaume Soler, baile general, y Gonçal Dies respaldat este per els Centelles bando que va capitanejar des de 1.398.

Li va succeir en els tituls de les baronies aixi com en la capitania dels Centelles son fill Bernat de Centelles Riu-Sec i Cabrera.

No hay comentarios: