miércoles, 9 de mayo de 2012

APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCIO-CULTURAL-LLINGÜISTIC I POLITIC ENTRE CATALUNYA I VALENCIA (IV)
Per: Ramon Garcia i Hernandez

Valencia 1990

LA “TRAMPA DE CASTELLO”

Poc mesos despres d’haver-li concedit a Catalunya l’estatut d’autonomia, 15 de setembre de 1931, els profabristes de Castello i Valencia, promouen una reunio en la capital de La Plana, en l’unic objecte d’acceptar, per a la LENGUA VALENCIANA, la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans inspirà per Fabra. No fon gens dificil, per les raons que hem apuntat ades. Poc despres es promulgarien i divulgarien en el titul de “Normes d’Ortografia Valenciana”. Com lo nom indica a soles afectaven a l’ortografia, una de les parts de la gramatica que es pot considerar la mes convencional, com diu Mossen Alcover: “...sense sistema ortografic fixaren les llengües sabies i les neollatines ses gran lliteratures...”. Evident contrast d’est erudit  en les intencions que el pancatalanisme fabriste li tenia reservat a l’ortografia. Pero sigam. Acompanyava ad estes normes una declaracio d’intencionns dels firmants. I encara es reconeix el sentit unificaor, es prou llegir el text per a adonar-se que els redactors respectaren escrupulosament, tant el lexic com les flexions verbals, etc. propies de la llengua valenciana, cosa que mai s’ha cumplit. Seguixen afirman que “es un acorts transacional...” i que no hi ha cap de vençut, “...puix les autoritats filologiques (a soles firmà una, Fullana, i es va reservar el primer espai en el fi de donar-li prestigi a l’acort per ell mai estigue en llinea en elles) que firmen mantenen ses punts de vista cientifics...” u deixan “...a les noves generacions la missio...” “...d’anar rectificant i millorant el sistema...”.

La realitat es que la millora que s’ha seguit ha segut en transformar la multisecular llengua dels nostres classics, la LLENGUA VALENCIANA, aixi denominà per ells, en l’inventà per Fabra. Aixi s’obrigueren les portes per a que s’introduira el catralanisme lliterari, a base del politic, que estem sufrint des de fa mes de mig sigle.Despres hi ha tota una estrategia desenrollà, pas a pas, que va des de la bona fe dels escritors valencianistes que junt en els profabristes, foren oblidant la “Declaracio” per a abocar-se en el catala-barceloni. Hasda el titul originari de les “normes”, que ha anat sufrint distints canvis, com l’actual de “normes de Castello”, de clara intencionalitat politica en el fi de que els naturals d’eixa provincia les consideren com a propies i les accepten, juant d’esta manera en el sentiment de rivalitat entre Valencia i Castello. Sentiment este que es fomentat i auspiciat per sectors interessats, que fan  fore com a centralista la Ciutat de Valencia. En fi, tota una estrategia digna de Maquiavelo, en la que no manca l’insult i la descalificacio personal, per a tots aquells que no accepten els dictats del nacionalisme catala en general.

ESTANDARISACIO-NORMALISACIO-CATALANISACIO I CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (1906)

U dels hitos mes importants, en este proces de transformacio (travestisme llingüistic), que està sufrint la LLENGUA VALENCIANA des de matineres feches, es sense dubte alguna el I Congres Internacional de la Llengua Catalana, celebrat en Barcelona en 1906, promocionat i auspiciat per la Diputacio de Barcelona, quina presidencia ostentava Prat de la Riba. Les raons per les quals aixi considerem este singular event les anem a expondre sucintament, prescindint dels detalls tecnics que no venen al cas. Hem, senyalat en anterioritat, en atres escrits, l’importancia que la llengua te per al nacionalisme catala. Puix be, a pesar dels intents que en anterioritat s’havien anant produint per a menyspreuar o subordinar la llengua valenciana al catala, considerant-la com un dialecte de la mateixa, fon en este congres quan el catalanisme consegui ses proposits, per lo manco damunt del paper. Anem a desenrollar-lo, pas a pas, tot el proces que s’ha dut a terme, i es seguix fent en la practica. Alli es consegui donar lo nom de catala –nom convencional per a alguns i natural per al nacionalisme- a les tres llengües occitanes d’Espanya: valencià, catala i mallorqui, donan nom d’una part (catala) a un tot, subordinant a tot un poble (Valencia) baix l’orbita catalana. Les raons per les quals aquells doctos varons, aliens a les maniobres del catalanisme, acceptaren tal denominacio, abanda de sa bona fe, sense dubte hi ha que trobar-la  en la corrent historicistra que durant molts anys ha subsistit i que per interessos partidistes encara se seguix sustentant: la llengua en funcio de la Reconquista.

No hay comentarios: