viernes, 1 de julio de 2016

LLENGUA VALENCIANA I DIALECTE CATALA


Autor: Ferrer

Els catalanufos sostenen la tesis de que a partir de la reconquista en Valencia es parla el catala i que si ara el poble valencià no ho vol reconeixer es perque ha segut manipulat per la dreta espanyolera que vol dividir-mos. A continuacio ne ficaré dos cites, una d’un autor valencià i una atra d’un catala, per a comprovar si aixo es cert o no.

1) <>.

FRA ANTONI CANALS. Valencià. Sacerdot, escritor i traductor.
FONT: Prolec de l’obra Fets i dits memorables de Valeri Maxim. 1395.
NOTA: ¿Secesionisme en el sigle XIV? Esta es una cita de valor incalculable puix demostra que ya en el sigle XIV es diferenciava clarament entre Valencià i catala i que no existia consciencia de que el Valencià fora un dialecte del catala.

2) <>.

ANTONI BADIA MARGARIT. Catala. Rector de l’ Universitat de Barcelona. Academic de la RAE i l’ IEC. Catedratic de Gramatica Historica de la Llengua Espanyola i de Gramatica Historica Catalana en l’Universitat de Barcelona. President d’ honor de la Societat de Llingüistica Romanica.
FONT: Gramatica historica catalana d’ Antoni Badia Margarit. 1952.
PREGUNTA: ¿Com pot ser el Valencià dialecte del catala si el Valencià es considerava idioma independent ya en el segle XIV mentres que el catala encara a principis de segle XX era un dialecte del provenzal? ¿No sera mes be que l’independencia de la Llengua Valenciana nomes comença a qüestionar-se a partir del naiximent del nacionalisme expansioniste catala a finals de segle XIX? ¿A la llum d’estes dos cites no resulta mes coherent pensar que una volta que els catalans decidixen a començaments de sigle XX independisar el dialecte catala de la llengua provençal decidixen tambe reduir la Llengua Valenciana a mera variant dialectal del recent naixcut idioma catala per anexionar-se sa lliteratura classica del Sigle d’Or? ¿Acas te dret el catala de ser un idioma independent pero el Valencià no? ¿No sera que lo que t’han contat en l’ escola podria ser fals?1 comentario:

Anónimo dijo...

Mes clar, impossible