lunes, 29 de febrero de 2016

LA PARLA IBERICA VALENCIANA PRIMERA DIFERENCIA ENTRE LES LLENGÜES DE VALENCIA Y CATALUNYABaltasar Bueno Tárrega (Breu Historia de la Llengua Valenciana – Las Provincias – Giner de 1.999)

(traduccio per Josep Guillén y Milla)


La llengua y cultura iberica son la solera, el primer solage de l’actual Llengua Valenciana. Del poble iberic, destacaren les tribues edetanes (Lliria) y contestanes (Cocentaina). Sa influencia  llingüistica y cultural escomença a determinar la parla valenciana actual.

Pera el pare Josep Maria Guinot, doctor en Filologia Romanica y gramatic de la Llengua Valenciana, “l’existencia d’un susbtrat iberic deu de ser considerà coma un primer factor de diferenciacio entre Valencia y Catalunya oriental”.

Està aludint Guinot en esta matisacio al fet de que “la tribu edetana dels ilergets”, colonisaren la part occidental, especialmente la zona de Lleida, de lo que hui es Catalunya, sediment que influi de tal manera en la parla dels dits llochs, que pot estar  en la base de la distinta fonetica de la Catalunya oriental. Hi ha investigaors que atribuixen al fet de ser tribus iberiques valencianes les que pujaren cao al nort, lo que va fer que la fonetica de la parla catalana de les arees de Tortosa y Lleida se parega a la fonetica de la Llengua Valenciana, com a resultat d’eixe solage iberic-valencià que deixen alli els edetans.

Al mateix temps es quant es produix una colonisacio celtica en la Catalunya oocidental, quin solage fa que escomence ya a diferir la fonetica de la parla catalana de la valenciana.

Ramon Menendez Pidal afirma que Valencia desempenyà un paper important en l’iberisacio de ses territoris contiguos:

“En les edats prehistoriques degue d’existir una densa corrent iberisant des de les plages valencianes cap als pirineus de Lleida y Osca y en totes les epoques historiques degue de mantindre’s alguna especial relacio de les terres interiors de l’Ebre mig en les terres maritimes del Turia y el Xuquer, molt mes activa que la relacio que estes terres del Turia y el Xuquer mantenien en les terres costeres de Barcelona y Tarragona”.

Simó Santonja no descarta que la parla de la Catalunya occidental –Lleida, Tortosa...- siga valenciana, sa fonetica es similar, fruit del solage iberic que alli deixaren les tribus edetanes en sa expansiva colonisacio cap al nort.
No hay comentarios: