domingo, 2 de septiembre de 2012

EL MOTIU POLITIC DEL PANCATALANISME (y IV)Colectiu Valldaura.
La Real Academia Espanyola front a la Llengua Valenciana.


C.- Subsistema ortografic.

 L'interes que tenen els catalanisadors del poble valenciá en que 1'ortografia que usen els que escriuen en valencià siga identica a la de 1'Institut d'Estudis Catalans no es una qüestio trivial. Molt al contrari, es un assunt fonamental per a les seues intencions.

Perque tot sistema ortografic es un compromis entre la tradicio grafica i la realitat fonologica: i un canvi ortografic te una importancia enorme quan afecta a l'articulacio de les paraules entranyant un canvi fonologic.

Qualsevol canvi fonologic afecta a la mateixa identitat i individualitat de la llengua. I si s'obliga a tal canvi ortografic, es ferix el sistema fonologic, pero se’l ferix greument, perque en aço no hi ha ferides lleus.

Per aixo, qui vol absorbir una llengua, primer ha de mutar-la Ilevant-li la seua identitat i individualitat. I es cnnseguix pel cami de ortografia.¡Pareix tan inocent i de tan poca importancia ... !
Pero el veri que du dins tal realisacio es decisiu.

No hay comentarios: