viernes, 24 de febrero de 2012

EL CATALA; UNA LLENGUA TACADA DE SANCAutor: JOAN BENET RODRIGUEZ i MANZANARES

www.llenguavalencianasi.com

El catala es una llegua tacada de sanc, pero no de sanc per ferides en armes fisiques, sino tacada de sanc per les ferides fetes en el cor de moltes i moltes de persones que s'han mort esperant i desijant que la purea de la llengua valenciana torne a pujar a lo mes alt, en lloc de vore com el catala a força de politica i diners està afonant no a soles al valencià sino a moltes mes llengues i cultures.
Els catalans començaren per fer oficial el catala en Andorra, despres escrigueren el terme catala en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, ara estan acabant el proces de catalanisacio de la nostra llengua i cultura valenciana, i dic tambe cultura, pero cultura en mayuscules, puix la llengua es una part fonamental de la cultura de qualsevol poble, i quan ad un poble li lleven la seua llengua imponent-li una atra aliena ad ell, l'han llevat gran part de la seua cultura.
Ara han començat atacant a l'aragones, dient tambe que es un forma de catala... o aixina.
Pero ara, despres de trenta anys de catalanisacio del valencià i l'usurpacio de la nostra cultura valenciana, es quan estem veent la verdadera finalitat dels catalans, puix Andorra, les Illes Balears, Lo Regne de Valencia, Arago... a soles han segut uns quants pasos per a conseguir lo que volen, ¡Fer del catala La Llengua Universal!.
El govern catala  i les entitats i partits politics afins a l'imperialisme catala estan financiant, (en molts diners), articuls en prensa nacional i internacional fent propaganda pancatalanista, estan dient un bon grapat de mentires en les entitats Comunitaries, estan financiant emissores de radio en catala en ciutats com l'Alger i espais de televisio en catala com ho fan en França.
Les mentires i burrades estan fent un monto tan gran sobre uns peus de fanc tan poc solits que a soles es qüestio de temps vore com es van a desplomar al sol, puix el fi dels catalans, com ya es pot imaginar... es lo mon, lo mon sancer.
Els catalanistes estan demanat que el catala siga llengua oficial en Europa, estan demanant que el catala siga llengua d'estat en l'Estat Espanyol, estan demanant tantes coses, que de segur no s'estan donant conter de que en eixe afany no estan a soles afonant el mallorqui, el menorqui, l'eivissenc, el valencià, l'aragones... sino tambe el castellà, el gallec, el vasc, i llengues com l'italià, per eixemple, puix si ya han començat a catalanisar en serio l'Alguer, molt pronte es trauran de la manega qualsevol badoqueria per a dir que en Italia sempre s'ha parlat catala i que la llengua italiana a soles es una variant del catala.
Els catalans no tenen mida.
Per a arrematar est escrit vullc dir que a la demanda de convertir al catala en llengua d'estat, se fara realitat a soles si politicament, (puix no te res que vore la llinguistica), so Zapatero i el seu partit te que seguir pagant el recolzament dels catalans per al seu govern, pero si aço arriba a fer-se realitat, serà la mort subita del castellà i totes les llengues minoritaries en Espanya.
¿Perque? Puix molt facil. En quant fora llengua oficial, segur que esta parla seria imprescindible per a entrar a treballar en qualsevol lloc public, l'educacio en els coleges a tots els nivells seria en catala i com un favor hi hauria una linea en castellà, pero no en tot el soport del govern central, el qual estaria situat en Barcelona, passant Madrit a ser una comunitat autonoma de tercera, per a llevar-li qualsevol esperit del seu poder anterior.
¡Mes clar aigua!
A soles desig que puga vore abans de morir-me, que el catala s'afona en la mes fonda miseria, i que el valencià torne a tindre un atre sigle d'Or, per que s'ho mereix.

No hay comentarios: