martes, 21 de mayo de 2013

PP ¿VALENCIANISTE? NO, NO, I MIL VEGADES NO

Comunicado GAV (9 d´Octubre de 2006)


¿Es valencianiste el ¡¡senyor!! Gonzalez Pons fent el dictamen del 9 de Febrer de l’ AVL (Academia Valenciana de la Llengua ¿quina llengua? la valenciana no) on es proclama fins a 4 voltes l´unitat del català i el valencià. AVL, una academia extremadament catalanista creada i feta estatutaria pel PP?

¿Es valencianista l´Universitat de Valencia, on hui per hui es un niu de catalanistes demagogocs on es llava el cervell en mentires pancatalanistes al futur de nostre poble, una universitat financiada pel PP?
¿Es valencianiste el ¡¡senyor!! Fernando Giner, president de la Diputacio de Valencia fent les afirmacions que fa contra el catalanisme regnant en nostra terra, pero despres en les mateixes declaracions li fa la pilota a l’AVL a pesar de ser esta academia el Cavall de Troya de la llengua valenciana?.¿Es valencianiste fent exposicions i homenages per mig de la mateixa Diputacio al molt catalaniste i renegat Joan Fuster, u dels majors traïdors de nostra terra valenciana?.
¿Fon valencianiste el PP quan va “defendre” nostra llengua valenciana en el TSJ contra la homologacio dels tituls de català i valencià dient que “el valencià era un dialecte del català”?. ¿Aixo es ser valencianiste? Per favor, que Deu nos pille confessats.
¿Alguna volta han pensat perqué no ix res referent al GAV en els mijos de comunicacio?. No es perque no fem coses, sino perque el PP no vol que la gent s´entere de lo que estem denunciant nosatros, simplement perque diem la veritat i la diem als quatre vents .
Si despres de tot lo dit, (i aixo que aço es soles una chicoteta part de les moltes traïcions que no hem pogut comentar aci per qüestio d´espai) si encara es pensa algu que el PP es valencianiste, simplement dir que, o no vol vore la realitat o no l’interessa vore-la. Ajuda’ns a fer saber aço a tots els que pugues i per aixo et demanem un chicotet favor, fes-ho arribar per lo manco a deu persones del teu voltant. “Desperta Ferro, Desperta Poble Valencià”

No hay comentarios: