martes, 2 de noviembre de 2010

"NACIÓ VALENCIANA" RIVAL DE LA "CATALANA"


Autor: Jaume el de la Serra


¿ Per que les idees nacionalistes de fer primerament una "Nació Valenciana" en una identitat valenciana forta i deixar aparcat el projecte territorial de estar dins de uns "Països catalans" provoca la critica i la descalificacio de la major part del nacionalisme català ? Esta situació no es mes que la reacció logica dels que defenen un projecte nacionalista catala en connotacions imperialistes que choca frontalment contra un nacionalisme valencianista autocton i independent. Qualsevol nacionalisme i per extensio la nació que de ell emana, per a reafirmarse i definirse s'ha de enfrontar i comparar en atres nacionalismes, nacionalitats, nacions, als que interpreta com a diferents i estranyes a ell mateixa.
Aixina, totes les diferents nacions del mon se reafirmen unes davant de les atres. Per posar un exemple, Portugal es una nació que reafirma la seua identitat enfrontantse a la resta de paisos del mon i no nomes davant de Espanya.
De la mateixa manera, la "nació catalana" no se reafirma nomes davant de la "nació espanyola", sino que també ho fa davant de la "nació francesa", la "nació turca", la "lituana", la "china", etc, etc...
Si el antiu "Regne de Valencia" progressa en un nacionalisme autocton i fort, pot ser que de eixe nacionalisme valencià puga eixir un sentiment colectiu de "Nació Valenciana" que se enfronte i se reafirme davant de la resta de nacionalitats o nacions existents. No nomes davant de la "nació espanyola", sino de totes les qu'en hi ha en el mon, incloent a la "nació catalana". Aixo vol dir que la "Nació Valenciana" seria una nació sobirana i independent de la "catalana" i que la confederació de estes dos nacions se faria o no, depenent dels beneficis que eixa unió puguera donar i dels desitjos o voluntat sobirana dels ciutadans de cada nació. Me pareix que queda clar que eixos nacionalistes catalans que tenen el anim de anexionar les terres valencianes i convertirles en una regió mes dels seus "Països catalans", mai per mai aceptaran que Valencia tinga un nacionalisme autocton del que puga naixtre un sentiment de "Nació Valenciana", ya que aixó implicaria que Valencia seria una nació diferent i independent, sense ninguna subjugació ni direccionament per part de Catalunya.
Els nacionalistes catalans imperialistes lo que volen es construir un fals nacionalisme en les nostres terres que siga titella dels dictats pancatalanistes i que dificulte la creació de un valencianisme del que puga naixtre un sentiment de "Nació Valenciana", cosa que llançaria a pedre totes les ambicions que ara tenen.
Per al projecte de esta gent, una verdadera "Nació Valenciana" seria sinonim de "nació rival", i no te cabuda. Com a molt, mos deixarien anomenarnos "Païs" amagant eufemisticament el terme "regió", que seria el estatus politic real que tendriem els valencians dins dels "Països catalans". O siga, que passariem de ser una regió de Espanya, a ser una regió de Catalunya. Per tot aixo i per a evitar que se puga construir una "Nació Valenciana" es per lo que alguns partits catalans han posat sucursals en Valencia. Editado por
valenciadelig, Martes, 1 de Junio de 2004, 01:43

No hay comentarios: