viernes, 30 de diciembre de 2016

ORTOGRAFIA


En l`any 1932.
Per: Josep Boronat Gisbert
Es d`actualitat l`adquisicio per la Conselleria de Cultura, pel valor de dotze millons de pesetes, del document original de la "Declaracio i normes d`ortografia valenciana" datat en "Castello, 21 desembre de 1932", que tenia, no sabem si en possesio o en custodia, la familia d`Adolf Pizcueta.
Els noms que li han donat son: "Normes del 32" o "Normes de Castello".
En 1996, quan encara no es pensava ni en el Dictamen ni de la llei de la nova Academia, el 29 de febrer, com a membre del Consell Valencià de Cultura, li demani al Sr. President de la "Sociedad Castellonense de Cultura" em proporcionara "una fotocopia, a ser posible compulsada, del documento original existente en sus archivos de la "DECLARACIO I NORMES D'ORTOGRAFIA VALENCIANA", especialmente de las páginas que tienen los nombres, apellidos y firmas de los que rubricaron en el año 1932".
En el Consell Valencià de Cultura vaig rebre la contestacio, de data 22 de març de 1996, que em dia: "En contestación a su carta de 29 del pasado febrero, lamento comunicarle que el documento "DECLARACIO I NORMES D'ORTOGRAFIA VALENCIANA" por el que se interesa no existe entre los papeles que conservamos de nuestra Sociedad, ni figura tampoco en el libro de actas de la mismas.
Le saluda atentamente y queda suyo affmo. José Sánchez Adell. Presidente de la Sociedad Castellonense de Cultura".
Ni tenen el document ni figura en el llibre d`actes. Sorprenent.
Posteriorment, el 20 de febrer de 1998, en la sessio del C.V.C. en que compareixia la Societat Castellonenca de Cultura, vaig vore clar. M`explique:
El president Josep Sánchez Adell presentà un escrit titulat "Difusio de l`ús de la nostra llengua", en el que, com tots, no aporta arguments llingüistics sino solament d`autoritat, la que li donen a Salvador Guinoti Lluis Revest (autoritat de la que escriuré un atre dia), que aboquen en l`acceptacio d`un document" datat a 21 de desembre de 1932" de "32 normes ortografiques i del vocabulari ortografic que le companyava" . "Un grup de persones de la S.C.C i de valència" va elaborar els documents de l`acord".

Est escrit ha quedat archivat en el C.V.C... Pero no es fa referencia en l'archiu del mateix ni en les actes de les compareixences d' entitats de lo que dic a continuacio.
Havent escoltant la seua intervencio, demani la paraula. Li vaig recordar la meua peticio de l`any 1996 i la seua contestacio, llegint-la. La seua resposta fon aclaridora. Eren reunions informals, d`uns quants amics, les que es feen en aquell temps.
No hi havia convocatoria de reunio, ni entitats convocades en finalitat d`un consens, ni debat reflexat en actes, ni actes en que es fera constar la reunio...

Per tant, NO SON FRUIT D`UN CONSENS, sino d`uns quants amics(pocs, pero amics de l`Institut d`Estudis Catalans) i d`una replega de firmes de persones i d`entitats que posteriorment no compliren tals normes ortografiques, seguint en la seua posicio, com el P. Fullana, o practicant descaradament les de l`institut d`Estudis Catalans, com Carles Salvador.
Per tant, NO SON DE CASTELLO ni de la Castellonenca de Cultura.
SON... Com digue Germà Colon en l`Universitat de Barcelona,
"Homenatge a Pompeu Fabra, 5 d'octubre de 1982, "les bases castellonenques resumeixen, simplicant-les, les normes fabrianes exposades a partir del 1917", i que "les famoses bases... practicament eren les de l'institut, i vaig atribuir-les a l'afany d'uns senyors qui en lloc d'obeir (a l'IEC), volien figurar".


No hay comentarios: