lunes, 19 de enero de 2015

ELS DINES DEL CATALANISMEAutor: Bolleti Comarcal de C.V. (Coalicio Valenciana)

¿ Sap que els defensors de l'imperialisme catalaniste (en terres valencianes) ho cobren be ? La Generalitat Catalana fa aportacions molt generoses per al manteniment de l'imperialisme catalaniste que agredix el patrimoni, la societat i la llengua Valenciana. Quan mes gran siga la mentira mes dines. Aci se mostren uns extractes del DOGC (diari oficial de la generalitat catalana). No n'hi ha res com estimular la ment en dines.

* DOGC nº. 3578 - 19/02/2002 (Pag. 3119)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat de la subvencio: ajuda per a contribuir al finansament d'una campanya de promocio de l'us social del català, particularment en els ambits de l'etiquetage, la rotulacio comercial i la comunicacio entre ciutadans, empreses i institucions
Import: 9.015,18 euros (1.502.500 pts.)

* DOGC nº. 3682 - 22/07/2002 (Pag. 13239)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat de la subvencio: ajuda per a contribuir al finansament de l'organizacio d'activitats culturals, professionals i cientifiques de la Societat Valenciana de Ciencies de la Salut Joan Baptiste Peset.
Import: 12.020,24 euros (2.003.320 pts.)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat de la subvencio: ajuda per a contribuir al finansament dels gastos per les activitats de promocio i difusio de la llengua i la cultura catalanes.
Import: 90.000,00 euros (15.000.000 pts.)

* DOGC nº. 3698 del 13/08/2002.
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat: campanya de promocio de la musica catalana.
Import: 120.200,00 euros (20.033.000 pts.)

* DOGC nº. 3826 - 20/02/2003 (Pag. 3398)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat: inici de les activitats del Centre Cultural Ovidi Montllor de Alcoi.
Import: 12.000,00 euros (2.000.000 pts.)

* DOGC nº. 3971 del 19/9/2003.
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat: campanya de promocio de la musica catalana, concert "Tirant de Rock i Folk".
Import: 120.200,00 euros (20.033.000 pts.)

* DOGC nº. 4186 30/07/2004 (Pag. 14807)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat: campanya de difusio de la llengua i la cultura catalanes al Pais Valencià.
Import: 305.000 euros (50.831.300 pts.)
Beneficiari: Edicions del Pais Valencià.
Finalitat de la subvencio: difusio de la llengua i la cultura catalanes a traves del semanari "El Temps", els seus suplements i els seus coleccionables.
Import: 305.000 euros (50.831.300 pts.)

* DOGC nº. 4285 - 22/12/2004 (Pag. 26081)
Beneficiari: Accio Cultural del Pais Valencià (ACPV, de Eliseu Climent)
Finalitat de la subvencio: gastos del Casal Jaume I de Fraga per a promocionar la llengua i la cultura catalanes en la Franja de Ponent.
Import: 16.200 euros (2.700.00 pts.)

L´IMPERI CATALÀ COM SEMPRE:
Si no pots en ells, COMPRALOS.
No hay comentarios: