sábado, 22 de diciembre de 2012

REPTE A TOTES LES ENTITATS PER A QUE DEFENGUEN LES TEORIES PANCATALANISTESAutor: JOAN BENET RODRIGUEZ i MANZANARES
www.llenguavalencianasi.com

  
Des de fa molts anys, moltissims, la propaganda pancatalanista, està fent mossa en les cultures, idiomes, i tot lo relacionat en els Regnes de Valencia i de Mallorca, i ara estan començant a fer-lo en lo Regne d'Arago.
Pero resulta que eixa propaganda a soles es un dogma de fe, una cosa que tens que creure't a soles perque si, simplement perque hi ha unes persones que per u o per un atre motiu (€), estan afonant i ofegant a la llengua i cultura valenciana, sabent ausades que lo que estan fent es lo mes roïn que una persona pot fer, Mentir, No dir la veritat o no informar-se de la veritat per a no dir badoqueries.
  Perxo, REPTE A TOTES LES ENTITATS; Academia Valenciana de la llengua, Generalitat Valenciana, Real Academia Espanyola, Academia d'Historia d'Espanya, Biblioteca Nacional, Generalitat de Catalunnya, tots els partits politics, Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Valencia, Universitat d'Alacant, Universitat de Castello, Tribunal Superior de Justicia, i a totes les entitats que d'una o d'una atra forma estan fent que la bella i dolça llengua valenciana, (idioma valencià), s'estiga morint absorbit pel catala impost politicament, a que demostren mediant dades, senyes, numeros, llocs, escrits... i quant puga ser medit i contrastat en les senyes de llibres i texts que no estiguen filtrats per la ruglonadora pancatalanista, a convercer-mos de que la dolça llengua valenciana es un dialecte del catala.
Es molt facil dir, "El valencià es una variant del catala", com per eixemple repetix la Real Academia Espanyola una vegada i una atra vegada com un disc rallat; totes les voltes que m'he post en contacte en ells per a demanar una explicacio m'han donat la mateixa panoli explicacio.
Puix be, anem a deixar-mos de dogmes de fe i anem a pondre la veritat damunt de la taula. Avant de que el pancatalanisme sobreeixira a les seues amples, hi havien escrits un fum de llibres, en els quals es pot trobar la veritat, eixa veritat que els pancatalanistes estan afonant en lo mes fondo d'un silenci, segurament, pagat i molt be pagat.
Tots eixos llibres, i yo ne tinc prou d'ells, es poden llegir, estudiar i traure la veritat d'ells, es per aixo que no tinc ningun por per a reptar a qualsevol entitat a que mos demostren a tots la ¿veritat? que dia darrere de dia mos estan dient els Si alguna entitat s'atrevix a contestar-mos, tot el grup de gent que fem, Llengua Valenciana Si, mos pondrem en marcha per a poder comprovar la veritat que hi haja en els seus escrits, i ¡Com que no!, la pondrem d'immediat en la Web.
No crec que hi haja ninguna entitat de les nomenades o unes atres del mateix tall, que tingen lo que s'ha de tindre per a poder ratificar les teories panques. Pero clar, si ningu diu esta boca es meua en defensa de les teories panques, tindrem que creure que TOTES LES TEORIES PANCATALANISTAS SON MENTIRA.
Un refra popular diu que, "S'agarra abans ad un mentiros que ad un coixo".

No hay comentarios: