domingo, 16 de diciembre de 2012

REI LLOP: Rey Lobo (Vore Muhammad Ibn’Abd Allah Ibn Sa’d Ibn Mardanis)
Font: Gran Enciclopedia de la Regio Valenciana – Valencia 1972 – Tom. VII – pag 246.

MUHAMMAD IBN’ABD ALLAH IBN SA’D IBN MARDANIS (Rei Llop):
(Penyiscola 1124-1172). Senyor de Valencia i Murcia. De familia muladi (muladies) son pare  hi havia segut el defensor de Fraga, dabant l’atac d’Alfons I El Batallaor en 1134. Fon cridat Rei llop (Lobo) pels cronistes criastians. Hi havia segut elegit successor, a la mort de Abd Allah Ibn Iyad en 1147, en lo govern de Valencia i Murcia. Lo seu regnat transcurri en el periodo entre la desmenbracio de l’imperi almoravit (almoravides)  i el nou domini almohade (almohades).

Mediant una habil politica d’aliances en els castellans i aragonesos, de quins era tributari, consegui impodre lo seu domini en la Sarqiyya i practicament en tota Andalucia (Guadix, Jaen, Carmona, Baeza, Ecija, etc.). Per ad allo contá en l’eficaç ajuda del seu sogre Ibrahim Ibn Hamusk i inclus en la colaboracio de mercenaris cristians. Estipulá ventajosos tractats comercials en les republiques de Pisa i Genova i administrá Almeria en nom d’Alfons VII de Castella.

Son regnat va supondre un considerable retras a la dominacio almohade del Regne Moro de Valencia, pero tras la mort d’Ibrahim Ibn Hamusk en 1169, fon minvant lentament son territori hasda que ell mateix, poc abans de morir, pareix ser que recomaná a son fill i futur successor, Abul-I-Qamar Hilai Ibn Mardanis, que abraçara la nova doctrina, quedant aixi incorporat el Regne a l’imperi almohade. No hay comentarios: