martes, 12 de julio de 2011

MORERIA.Barri que es destinava en algunes poblacions per a habitacio dels moros. Pais o territori propi dels moros. Senyoriu moro.

Tribut que els monarques cristians, en l’epoca de la Reconquista, imposaven als moros que es quedaven en les ciutats reconquistaes per aquells, seguint aixi la conducta que els araps observaren en els cristians mossaraps.

Es cobrava en senyal de sobirania del monarca i per la proteccio i llibertat que se’ls dispensava en el goig de ses propietats, usos i constums. En temps dels Reis Catolics consistia en la septima part dels fruits i ganats. Mariana diu que els moros de Sevilla s’obligaren a pagar semanalment a Sant Ferrando 594.000 quinzets, i en la moreria de Granada s’alçava a 700.000 ducats anuals. Este tribut es conegue tambe en els Regnes d’Arago i Valencia, alcançant els que pagaven els moros de Valencia en 1426, quant ya hi havia disminuit el numero d’estos, a 12.342 sous, moneda de Valencia.

Toledano cita un llibre sobre moreries que es conserva en el numero tres de l’armari del Archiu Real de Valencia.

Font: Enciclopedia Universal Ilustrá – Espasa-Calpe – Madrit 1.991 – Tom. XXXVI – pag. 1036.

No hay comentarios: