sábado, 30 de julio de 2011

EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA (XXI)


Per Miquel Adlert Noguerol (q.e.p.d.)

Cal reconéixer que la "persecució" contra el nom Regne de Valéncia no és exclusiva del pancatalanisme. D´atra procedència molt diferent és el terme Llevant que, com tota denominació geogràfica, és imprecís, d´interpretació flexible i fronteres elàstiques. Perqué unes vegades comprén només les tres províncies valencianes, pero atres també alguna o algunes de les províncies de Múrcia, Albacete, Terol i Conca. A més Llevant té un aspecte xistós (sic), perqué, sobre impropi i imprecís, és fals geogràficament, referit, com es pretén, al llevant d´Espanya, puix que les Balears están més a llevant. Són les coses d´usar denominacions geogràfiques i amagar les autèntiques. Com passa en la de Nort, tan usada per a tota o part de la cornisa cantàbrica i prescindint dels Pirineus que també són nort d´Espanya, i ben sabut per tots des de l´escola quan ensenyen els limits d´Espanya. I com passa també a la denominació pancatalanista de les Balears: les Illes, com si foren les úniques del món.
També és terme confús i imprecís el de Regió (encara que no geogràficament), perqué indica simplement una part d´una entitat major, sense indicació de la personalitat que puga tindre eixa part. Així, Regió Valenciana indica només una part d´Espanya (de Catalunya per al pancatalanisme d´abans de la guerra). En canvi, Regne de Valéncia mostra que eixa part té una personalitat pròpia que fón un estat independent. Personalitat la de Regne, naturalment, superior a la de Principat. D´haver segut Catalunya un regne, ¿acceptarien els catalans la substitució de Regne de Catalunya per País Català, com u dels Països Valencians? Abans que Païs Valencià, totalment inadmissible, és preferible naturalment, Regió Valenciana, i millor encara que esta denominació, la de Regió de Valéncia on apareix el topònim en lloc del gentilici.
També cal usar la denominació Valéncia simplement, quan no càpia confusió, que són poques vegades. Perqué s´ha exagerat la possibilitat de confusió i s´ha considerat un problema gravissim; i nefasta la identitat de nom entre Regne i capital: Tragèdia que no veuen, per eixemple, dins d´Espanya els lleonesos i fora els mexicans, que també tenen la mateixa identitat de nom i la consegüent possibilitat de confusió que tenim els valencians i que en tants segles d´eixa identitat no es pensà mai en buscar, com ara, substitució de nom al Regne, substitució no "promocionada" precisament pels valencians. Perqué això dels texts antics on apareix "país valencià" en minúscules és una forma literària com "terra valenciana" i per això les minúscules.
En la substitució que ara fa el pancatalanisme de Regne de Valéncia per País Valencià, no és com en els anys republicans, per la paraula regne que es rebujava per monarquisant i per aixó es tirà mà de País Valencià, perqué ara s´accepta com a normal per a Catalunya el nom de Principat. La substitució d´ara és també per a eliminar la paraula Valéncia. Perqué si es tractara de suprimir Regne es diria País de Valéncia, pero el topònim també el substituïxen pel gentilici els païsícols; gentilici (én femení païsícola) que, com diguí en "Jornada " del 8 d´agost de 1975, correspon a país, per analogia én regnícol (femení regnícola) que es el corresponent a regne.

No hay comentarios: