domingo, 23 de mayo de 2010

CRONOLOGIA DELS REIS DE VALENCIA (I)


JAUME I DE VALENCIA y I D’ARAGO EL CONQUISTAOR

NAIXIMENT/MORT: Mompeller 1207-1276 Valencia.

PARE: PERE II D’ARAGO EL CATOLIC (Va faltar el 14 de Setembre de 1.213
Dos anys despres de la batalla de Moret).
MARE: MARIA, filla de Guillermo de Mompeller (Va faltar en 1.212 quant Jaume tenia cinc anys d’edat)

MATRIMONIS:

I. ELIONOR DE CASTELLA, matrimoni anulat per sentencia canonica puix que eren parents.

FILLS:
ALFONS, primogenit, mort abans d’heretar la Corona.

II. VIOLANT D’HUNGRIA, filla d’Andreu II d’Hungria.

FILLS:
VIOLANT, regina de Castella, casà en Alfons el Sabi.
CONSTANÇA, casà en l’infant Manuel de Castella.
PERE, nomenat El Gran, successor de la Corona.
JAUME, rei de Mallorca, comte del Rosello, Cerdanya, Conflent i Vallespir senyor de Mompeller.
FERRAN, que va faltar avans de son pare.
SANCHO, arquebisbe de Toledo, mort en campanya contra els moros.
MARIA, que va faltar avans que son pare.
SANCHA, que va faltar avans que son pare.
ELISABET, regina de França pel seu matrimoni en Felip III.
ELIONOR

III. TERESA GIL DE VIDAURE, dama aragonesa.

FILLS:
PERE, senyor d’Ayerbe.
JAUME, senyor de Xerica.

AMANTS:
ELO ALVAREZ
AUREMBIAIX, filla de Gueran Cabrera, comte d’Urgell,
casà posteriorment en Pere de Portugal. En ella tenia el rei firmat un document de concubinat (1.228) lo que va supondre una proteccio juridica
BERENGUELA FERRANDIS, de la que tingue un fill bort.
BLANCA D’ANTILLON, de la que tingue un fill bort.
GUILLERMINA CABRERA.
BERENGUELA ALFONSO.
SIBILA DE SAGA, muller d’Arnau Cabrera fill de s’anterior amant Guillermina Cabrera
ELVIRA SARROCA.

FILLS BORTS:
Pere Ferrandis, baro d’Hijar, fill de Berenguela Ferrandis.
Ferran Sanchez, baro de Castre, fill de Blanca d’Antillon.
Jaume Sarroca i Pere del Rei, eclesiastics, fills de Elvira Sarroca.
Ferran, frare, de mare desconeguda.

No hay comentarios: