domingo, 20 de septiembre de 2015

LA CIENCIA I LA FE O LA FE EN LA CIENCIA.


MANUEL ZARZO

La tertulia, un catedratic de Dret Constituciona, D. Antonio Colomer.
Un abvocat jubilat, Elias.
Un inspector d`Hisenda, un empresari, dos Profesionals Lliures.
Las provincies demana colaboracio.
Antonio vol que formen un grup d `opnio per a expondre en la prensa.
Elias parla del fanatisme valencianiste del inspecto i meu. Comenta lo dels seus fills.
I trau a colacio l`articul del historiador catalaniste........¿ Fe en qui ?
Ha llegitel meu llibre (d`ell digué Climent, es president del Tribunal Superior dee Valencia... Ha llegit a Joan fuster, no te ninguna referencia, no trau ningun document. Tambe l`historiador diu............... Pero no demostra en document res...........
Tornem a dir. Hi ha que tindre molta fe per a creure, sense cap document probatoria. Lo que diu un senyor que demostra la catalanitat dels valencians per un replobació de catalans en valencia...........
I tant va el canter a la font, que al final se trenca Eixe es el períll
Als secienciane ¡¡os ecíme estar m c1s ufis hen enseas de caro a les sma,tmes untencions deis casslarts 1 deis poros ptdítes que combueguen en les cixes amejerorss Nargun ,aicncia que se precie de ser-O deunidí mal votar al Pantil Soulalistos, mes que tan sol boca pel cret de que cixe tramit s cocer', ha fet Tentesa' sesora efinún Clib, en d parir Eseutarra RescrihIncana de (~,uluay~ par a fer reallina b trcaseó de¡.% Paisos Camores
Davant d-aco, nuncla dexuris. quedar-se paja¡ Son molles los qbsaltortí i les mansequeracieb contra Valencio i ea valernetans que comporara la fio macio pelitica deis Ponsos Cáladre, per a que cis valmencums mos queden quers j tratrans, lb har que nuotod's en &tensa de la nosla Indecontresancia, de la ¡rostro inflat ptopia, de] nesica pr9cni teraton pulific, de la nostra Autormana, de la nustia boquera cesa a enip dais& i de wrbeiia

Si twts valencions Inan crxit tantea vegarlea a manífiesta~ demanaul ¡a aritortamor deseentrdiaam-se de¡ poder central de VEnta en Madia, ¿ com no shem de mourt per a impedir carne en el cernamalame ofeltaro. Tun hipmacanc poder caudu que mes dorrífinte i marne de rojantírs Valencialib en peu alsem-se que se nos somet es deixe sentir en el carrer i en la pell dels traidors 1 dels que van cami de ser-ho. Aixina que les agrupacions, assocíacions valencianistes etc.. que no escatimen esforgos per a convocar una nova manifestacio impressionant perque en lo carrer es sent eixa necessitat i ara despres de lo acontenyit i de la proxima negociacio dels membres de FAVL fa falta pressio. AVANT.

No hay comentarios: