domingo, 28 de abril de 2013

SOM 250... I SERAN MÉS D'UN MILLÓ
Autor: Joan Benet
www.llenguavalencianasi.com

Als hòmens com a espècie, mos agrada molt contar, és part de la nostra naturalea, dos collons, quatre gats, sis catalanistes... tot té un número de control, inclús lo que pareix que no.
Pero d'entre tot eixe guirigall de números i contra números, hi ha un conte que quan som chicotets mos agrada que puge, i quan som majors, puja massa ràpit... els anys. D'estos contes d'anys, hi ha alguns que no són molt ben rebuts com els anys en les dònes, pero uns atres sí que són ben rebuts com eixos mateixos anys pero en les anyades dels bons vins.
Pero encara podria filar més prim i dir que hi ha un atre conte que és especial i que sense cap dubte, és un dels millors contes que es poden fer, els contes dels anys que es mante en actiu una revista, o el número d'eixemplars que esta ha publicat, i eixe és el nostre cas, puix teniu el plaer de sostindre entre los vostres mans, la revista decana dins del món valencianiste actual, la revista que més anys ha conseguit estar a peu de canó publicant un número darrere d'atre sense que cap color polític, o lluita per defendre lo nostre, o baixa en les files valencianistes, o traïdor que s'haja venut a la chequera nortenya o res de res, haja fet que SOM deixe de publicar-se puntualment i com tocava en cada moment, ficant el dit damunt la nafra que calia tocar i si podia ser prement en ella tot lo necessari, puix SOM sempre ha estat compromesa en el valencianisme més pur i actiu, en el valencianisme com cal, en el valencianisme en MAYÚSCULES, com el seu nom.
És per això que esta humil persona que soc yo, Joan Benet, vol expressar-li a SOM, i evidentment a tots els equips que any darrere anys han estat fent la faena de traure-la avant, ¡la meua més sincera enhorabona!, pel treball que han fet i estan fent tants anys.
Pero dir això a soles seria quedar-me a miges, puix SOM no és una revista del passat sino una revista de futur, aixina que per a arrematar la faena, vullc desijar-li a SOM el meu més expressiu, ¡AVANT!, per a que no mos quedem en este número 250 que hui festegem, sino per a que més en avant els nostres fills i nets puguen festejar el número 2.500.
Per una revista SOM que dia a dia vaja creixent, i que mai no tinga fi.

No hay comentarios: