martes, 31 de marzo de 2015

EXISTENCIA DEL VALENCIÁ
Hola.
En su página hablan de la existencia del valenciano como lengua (independiente del catalán) y erróneamente dibujan un mapa de la comnidad Valenciana (incluido Ademuz).
Pues bien, si tan realistas son y tan sibaritas como para distinguir entre catalán y valenciano, y hablar de "presión" del castellano y catalán, deberían igualmente ser objetivos y recortar esa figura del mapa, sobre todo en las comarcas colindantes con Murcia (donde por jemeplo el acento castellno , unica lengua hablada, es tan murciano como en la propia Murcia) , Albacete, Cuenca y Teruel.
No quieran imponer algo en donde nunca existió.
Saludos.

 En el Sur de la historica Governacio d'Oriola, es a dir, en lo que constituix la comarca natural de l'Horta d'Oriola s'ha parlat la Llengua Valenciana fins a finals del s.XVIII, degut a l'actuacio del cardenal Belluga, Capita General del Regne de Valencia i de Murcia, qui cometent un delicte de trasllat de poblacio (hui tipificat dins del delicte de genocidi, comforme al Conveni Internacional contra el Genocidi, ratificat per l'estat espanyol i la majoria dels estats del Mon, traslladant a part de la poblacio valenciana dels municipis mes meriodionals de Valencia, i a mes introduint poblacio castellana en eixe territori, formant colonies baix la proteccio de l'Iglesia Catolica. Probes de tot asto, i ben detallat, podem vore-lo en les normes dictades en eixa epoca, pero molt significativament "encara" queden els llibres canonics de les iglesies dels municipis valencians -no de les colonies castellanes de nova creacio en el s. XVIII- a on encara durant eixe sigle es assents i les inscripcions es feen en Llengua Valenciana. Ni cal dir que l'influencia de l'Iglesia en eixes terres fon, i encara es molt forta, puix es la propietaria de totes eixes terres, a mes Felip V li donà les terres dels nobles valencians que se li opongueren, com per eixemple el marques de Rafal. L'Iglesia Catolica, actuant per mig del cardenal Belluga impongué una politica feroge de castellanisacio i sustitucio forçosa de la poblacio com en cap banda del Regne ho va fer.
Pero a pesar d'aço, hem de donar fe, de que la consciencia valenciana del antics municipis del raco mes meridional de Valenciana encara existix, sobretot en la seua capital historica, Oriola, capital del Sur del Regne. Podriem dir, tambe a titul d'anecdota que en Benejusser (Benejúzar) donen les campanades de les hores en els primers sons del nostre Himne. Nomes fixant-vos en els llinages de la majoria dels habitants de les poblacions historiques voreu com son plenament valencians. A pesar de tot, encara es donen noms de llocs en Llengua Valenciana ( Molins, Cap Roig, Punta Prima, Esculls,...) i encara es parla valencià en Guardamar del Segura i en Barbarrossa (Oriola), pero si encara fora poc, el castellà que parlen està ple de valencianismes.
Pero no cal recordar que lo que hui nomenem Región de Murcia pertenyia al Regne de Valencia -musulmà- i estava els seus habitants parlavem un romanç prova d'aco son els toponims que encara queden en eixa Regio i en part de les provincies d'Almeria i Granada ( v. gr.: Lo Pagan, Isla Grosa, Isla Formiga, Ceuti, Lorqui, Playa de La Gola, Calnegre - Casa del negre-, Rihuete - Riuet-, Roquetas- Roquetes-, Castell de Ferro,...) tot molt castellà de Burgos ¿veritat? I es mes en Murcia es parla Llengua Valenciana en Raspay i algunes partides d'enrededor, aixo diuen els seus habitants, i l'Estatut d'Autonomia de la Región de Murcia ni el contempla, ni res
Segons la llogica de l'antivalencianiste este, com en Guinea Ecuatorial es parla castellà en un accent molt extandarisat -com el de la Tele- els membres d'aquelles tribus del centre d'Africa son d'orige vallisoletà ¿no?
Ans de parlar, n'hi ha que coneixer la Historia, pero ad este imbesil antivalencianiste li han clavat la "Historia de España", tampoc te culpa, en el fons nomes es aixo un imbesil manipulat.
Sense comentaris.
Molt cordialment,
Josep Ballester Soler

Alacant (Valencia)

No hay comentarios: