viernes, 20 de marzo de 2015

¡ESTAN ENCARA VIUS ELS PAISOS CATALANS!


MANUEL ZARZO
  • Pareix mentida pero es una gran veritat. Durant molts anys els catalanistes han esta dient que nosatros veyem fantasmes.............
  • No mes hi ha que llegir els diaris Levante El Mercatil Valenciano, dia 27 de Decembre passat, llegim:
ESTUDIOSOS I POLTICS PRESENTEN EN VALENCIA EL III CONGRES DE CULTURA CATALANA.
" Han passat vintidos anys des que se celebrà el I Congres de Cultura Catalanai segons alguns dels intelectuals que participaren en ell seguixen existint dificultats escandaloses que impedixen una fluides económica, cultural, llingüistica, i social entre els pobladors d`un territori - els anomenats Paisos catalans - que s`extenen per quatre estats.
El espanyol (Principat de Catalunya, la Comunitat, les Illes Balears i Pituises; el frances( Catalunya Nord); el italià (l`Alguer) i Andorra."
Vintidos anys despres un atre grup d`intelectuals ha deciditconvocar un Nou Congres de Cultura Catalana...
Seria ya el tercer i, segons el seu entusiasme, el definitiu intent per a deixar sentat que la llengua i cultura catalanes podren afrontar en condicions el nou ordre mundial".....
"Ad este foro acodiren el President del Congres editor i escritor Manuel Costa- Palau, el ienginer i llingüista Rafael Castellanos, la diputa de EU Dolors Perez i un membre del BNV Eduardo Rosello.
Coordinants tots ells pel poeta Josep Mir" ¡Com quedem ?
Estudiosos i politics com se diu el encapsalament de l`articul, o intelectuals, com se diu despres? ¿Qué pretenen?
"L`objectiu de la convocatoriase basa en la necesitat de presentar una Catalunya fort, unida i conscient de si mateixa .... ¿ Una Catalunya o uns Paisos Catalans?
"El president del III Congres, Manuel Costa - Palau, definia la convocatoria om un parlament virtual sense condicionaments politics ..., en el que colectius, associacions e individuos crearan una mena d`Assamblea nacional que reflexionarà en vers a sobre qui som i com hem de lluitar per a continuar sent qui som.
¿ De que me parlem ? Sense condicionants politics i esta politica diputada Dolors Perez, se parla dùns inexistens paisos catalans, se parla d`economia, de la cultura dùn poble, d`una societat, de canviar la naturalea dels pobladors que unifiquen quan perteneixen a quatre estats i tan sols en l`estat espanyol a tres autonomies. Serà un Congres sense condicionants politics quan s`esta atropellant a la Constitucio Espanyola, la francesa, la Italiana, la Andorrana i a les autonomies Valenciana i Balear".
Castellanos posava tan sols dos condicions:l`entusiasme i l`alluntaments del autoodi que no sempre ve dels blaveros, sino tambe del Principat.... i continua dient que sempre hi ha hagut valencians que hem tingut ben clars els llaços que ens lliguen a Catalunya i a les illes. ¿ Son fantasmes els paisos catalans en l`any 2000?...
" El Congres se planteja en dos ambits,...se trata de demostrar que existixen raons objectives, llingüistiques, culturals i economiques per a impulsar Els Paisos Catalans ... se trata de fer vore que el futur dels que parlem la mateixa llengua està en les nostres mans.... ¿ Esta prou clar ?
Per a acabar este tema: Hi ha que vore les dos fotografies que publica el diari d`eixe acte de presentaciódel Congres, fet, naturalment, en els locals del diari Levante. En la primera d`elles apareixen els ponents:CINC.
En l`atra el public asistent: DIHUIT. Son poquets , pero mira que fan soroll els condenats......


No hay comentarios: