miércoles, 18 de enero de 2012

LA VICTORIA CONTRA EL FASCISMEAutor: Blai Vazquez i Garcia

El meninfotisme valencià es conseqüencia dels castics, de la tirania cap ad este poble a lo llarc dels temps. Ya en el segle XVIII, durant la guerra de succesio de la corona d'Espanya, el poble del Regne de Valencia, des de l'any 1705 i el poble d'Arago i Mallorca, des de l'any 1706, recolzen al candidat Carles d'Austria temerosos del centralisme borbonic de Felip d'Anjou. En 1707 se promulga el represiu primer decreto de Nueva Planta que abolix els Furs de Valencia i Arago, imponent la llegislacio, institucions i llengua de Castella i prohibint la llengua valenciana. L'abolicio foral del maleit borbo Felip V d'Espanya fon, i es, la perduda dels drets historics de la Nacio Valenciana. El seu descendent, el borbo princip d'Asturies, tan lloat per la prensa rosa, es convertirà, sense jurar simbolicament Els Furs, sense demanar perdo i per a vergonya de la Nacio Valenciana, en Felip VI d'Espanya.


Fon en 1936 quan va esclatar un dilatat nou episodi negre per als valencians. La guerra civil espanyola, va truncar l'estatut d'autonomia per a Valencia per culpa de la sublevacio de gran part de l'eixercit espanyol contra la II república i comportà tres anys de guerra entre els colpistes i els defensors de la llegalitat democratica republicana. Al remat, en guanyar l'eixercit alçat la determinant batalla de l'Ebre, un exodo multitudinari de refugiats, principalment catalans, fugi cap a Francia mentre Valencia resistia com a ultim bastio constitucionaliste en un intent fallit i desesperat per a contindre als fascistes que contaven en el recolzament del nacionalcatolicisme, de Hitler i de Mussolini. El 1 de abril de 1939 la guerra conclogue pero no aixina les represalies i les matances. Franco es convertix en el dictador d'un Estat de Nacions i pobles destruïts en una unica llengua i cultura castellana oficial, fins a la seua mort el 20 de novembre de 1975.

Per la seua importancia i crueltat se conegue en la guerra civil espanyola la batejada com Batalla de Madrid que el Caudillo va guanyar. No obstant, el postfranquiste ha dut una nova historia contra la voluntat del poble valencià en la coneguda Batalla de Valencia lliurada entre el poble lleal a la seua Patria Valenciana i els imperialistes catalans, interventors de la cultura donat que ostenten el poder financier i politic, mediatic i propagandistic i la condescendencia dels succesius governs postfranquistes d'Espanya, els quals toleren estos sordits interessos a canvi de recolzaments en la dominacio politica de l'Estat espanyol. Aixina, el capital ha vist naixer el nacionalisme català com a negoci de la burguesia catalana que tracta d'opondre's a la satisfaccio de les necessitats i aspiracions de benestar social i economic dels valencians i nega, pero s'aprofita, de la singularitat i riquea cultural valenciana per a benefici propi. Sempre en simbiosis en l'Estat espanyol, la potent industria editorial i mediatica catalanista fa combregar adictes a la seua rancia doctrina fascista-imperialista que proclama i procura, mes o manco sibilinament, l'extensio, preponderancia i dominacio de la gran Catalunya dels països catalans sobre el poble de Valencia. A l'igual que fon el fascisme en Italia i el nacionalsocialisme en Alemania, el catalanisme facha aglutina tots els recursos dels que dispon la Generalitat de Catalunya en la realisacio d'un programa d'engrandiment nacional, encara que eixa politica topete en els interessos i la supervivencia de la Nacio Valenciana i encara que eixe programa conte en l'ajuda del tradicional terrorisme català que en la decada del 80 i baix el nom de Terra Lliure, va sembrar d'atentats el poble valencià. D'esta forma, la guerra en Europa fon tan inevitable com desigual es hui la Batalla de Valencia.

El paralelisme pancatalaniste de l1antisemitisme nazi es la fanatica persecucio de l'etnia valenciana, els individus en una mateixa llengua i cultura valenciana, els quals son denominats despectivament blavers o secesionistes, per mig de l'imposicio mediatica, educacional, política i armada. La tradicio terrorista del moviment pancatalaniste engrunsa noms d'agrupacions politiques com PSAN (Partit Socialiste d'Alliberacio Nacional), encara existent, CLL (Catalunya Lliure) i diverses agrupacions fascistes com 3Bandera Negra2, La Reixa, Front d'Alliberament de Catalunya, Front Nacional de Catalunya i 3Terra Lliure. El terrorisme català ha utilisat la violencia en fins netament politics dirigits contra el poble de l'historic Regne de Valencia, el qual es consierat pel fonamentalisme dogmatic dels opresors com una comunitat conquerida. L'objetiu es, cada dia mes, l'independencia dels inventats Països Catalans en l'anexio de Valencia i esta idea tambe s'ha propagat gracies a la mes recent coaccio i panic de bombes, armes i morts de Terra Lliure en Valencia:
El 9 de septembre de 1981, Terra Lliure, atentà contra el Govern Civil del Cap i Casal del Regne i contra Govern Civil de la ciutat d'Alacant; El 9 d'Octubre de 1981, contra el Palau de Justicia de Valencia ciutat; El 12 de novembre de 1983, contra els jujats centrals de la ciutat de Valencia; El 15 de novembre de 1983, contra contra les Oficines d'Hidroelectrica de Valencia ciutat; El 9 de maig de 1984, contra una oficina de l'INEM de Valencia ciutat; El 13 de maig de 1984, atenta contra Hidroelectrica de Sueca; El 21 de maig de 1984, realisa un atentat contra el professor de L'Universitat de Valencia Pedro J Lapeña; El 30 de maig de 1984, atentat contra l'oficina de recaptacio d'imposts en el Cap i Casal; El 27 de juny de 1984, atentat contra una delegacio de l'INEM del Cap i Casal; El 16 de juliol de 1984, atentat contra una oficina de l'INEM i les instalacions d'Hidroelectrica en Torrent; El 18 de juliol de 1984, artefactes explosius en la delegacio de l'INEM de Quart de Poblet; El 20 de juliol de 1984 mor el fasciste Josep Antoni Villaescusa mentrimentes posava una bomba en l'INEM d'Alzira; El 26 d1abril de 1987, explosius contra dos unitats movils de TVE en el Cap i Casal; El 10 de juny de 1987, atentat contra una urbanisacio de lux en Benidorm; El 13 de juny de 1987, atentat contra la delegacio de Facenda del Cap i Casal; El 25 de juliol, atentat contra l'oficina del Banc Hispa Americà de la ciutat de Castello; El 6 d'Octubre de 1987, atentat contra les oficines de Telefonica del Cap i Casal; El 25 de novembre de 1987, atentat contra l'autopista Barcelona-Alacant al seu pas per Alzira; El 26 de giner de 1988, atentat contra l'acuarterament de la Guardia Civil en Orpesa del Mar; L'11 de març de 1988, atentat contra la delegacio de Facenda en Castello de la Plana; El 20 de maig de 1988, atentat contra infraestructura eléctrica de Benicassim; El 25 de maig de 1988, atentat contra infraestructura electrica de Benidorm; El 24 de septembre de 1988, atentat contra el Banc Saragossà del Cap i Casal i contra la delegacio de Facenda de Vinaros.
Es necesari puix que deixem d'alçar els muscles i de pedre el temps en el lament de les injusticies rebudes. No nos resignem a ser expoliats. No ha de quedar en la malediccio cap als lladres, bochins, tirans i renegats del poble valencià, o en el sindrome d'Estocolm que alguns patixen cap als qui nos condenen a viure baix els efectes de la seua repressio. Es necesari que aquells que ataquen l'herencia de nostres antepassats i nos castiguen al filialisme, al sucursalisme i la dependencia sapien que l'oposicio a l'injust castic descarregat al nostre poble continuará mentrimentes el valor i la dignitat del poble no decaiga. Es imprescindible defendre els llaços que nos unixen a la nostra Patria Valenciana per a que mai es trenquen, puix l'unica victoria contra el fascisme que nos acosa serà la que conseguim en el triunf de la llibertat i la veritat. 

No hay comentarios: