miércoles, 18 de enero de 2012

EL SENTIT DEL SINSENTIT O MES DE LO MATEIX
Per Jesu Masia
15 de giner del 2004
Tret d’Internet
Quan Marchuet diu que no oblidaran les “essencies” valencianistes li contestaria que “La patria dejará de ser colonia o moriremos todos perfumados.”. Com be diu un grafiti argenti.

Hi ha uns erros, com diria Pazos de “Airbag” de “concepto”, en tot el destarifo de UV, nos referirem en concret als de la llista de Ferrandis i Marchuet. Juli Amadeu aposta per l’argument del pedigri en un e-mail a on adjunta una nota de prensa de Marchuet, pero este pseudoargument es absurt perque una persona pot canviar, un eixemple un defensor del drets humans si es passa a un partit neonazi de qué li serviria aportar el seu curriculum en defensa dels drets humans, de res, son el casos dels conversos. L’argument per tant es falaç, deterministe i simple. La falacia essencialista es creure que les persones no poden canviar i que el passat de la persona ha de ser tengut en conte eliminant els actes presents, induint la ceguera ara, recorda i utilisa el passat com si fora un present que hem substituit o amagat (a l’estil de 1984). En Lo Rat Penat hi ha gent que continua donant classes i obliden selectivament totes les burrades que feren a molts socis, ¿Per que sera? Quína idea d’aplicar justicia mes sui generis.

La coherencia es un lloc del que s’han posicionat llunt, l’han convertit en utopia, a pesar dels intents de vendre-nos la moto, no m’els crec. Van a pactar en una plataforma, antigament convergencia, en persones que mai han defes el fet diferencial valencià, mai, i no ho van a fer perque un partit minoritari els fique com a condicio res. Aço em sona a com lo dels “valencianistes” de la AVLL anaven a valencianisar-la estant en minoria (¡?), atre erro de concepte. Mes de lo mateix. En tot cas ¿Que canvien les condicions “impostes” si lo que defen el Bloc es ya una realitat? ¿No parlar d’una realitat la modifica? ¿Que el Bloc no parlara de l’unitat de la llengua es motiu suficient per a creure que ha abandonat eixa idea (falacia non sequitur)? i ¿El que no ho diguera que li supon? Si tot el mon sap quín es el seu plantejament, ademes l’unitat està reconeguda institucionalment pel Govern de la Generalitat a través de la creacio de la AVLL. Reafirmar una realitat a vegades no te sentit o simplement es pot abandonar l’idea de dir quín color son els collons blancs del cavall de Santiago, callar-se no canvia res. I me pregunte ¿Com pot guanyar o ficar-li condicions un pes ploma a un lluitador de sumo? O ¿Com quatre valencianistes poden valencianisar la AVLL? ¿Com Chanza li fica set punts de condicions estupides al PP? Aço es un acte religios i/o economic. Lo pijor no es que no sapien sumar (que si saben, sobretot si son euros) es que volen fer-te creure que sumar no servix per a res, seran…

Enric Morera (Levante 15/1/2004) “El Bloc no se mueve ni renuncia a nada. No nos planteamos esto en clave de renuncia porque, en definitiva, ya hemos hecho la evolución necesaria. Ni ahora ni nunca renunciaremos a la unidad de la lengua y tampoco nos lo han pedido.”. L’objectiu com no podia ser d’una atra manera -el peix chicotet desija ser devorat pel gran- es que “El Bloc empezó como una coalición y acabó convirtiéndose en partido. ¿El pacto con los escindidos de Unión Valenciana acabará igual? -Este proceso ya lo realizó en Galicia el Bloque Nacionalista Galego. Es el proyecto que vamos a intentar sacar adelante. Ha llegado el momento del verdadero nacionalismo político valencianista. Lo que vamos a hacer es sentar las bases para un acuerdo a largo plazo que culminará en 2007”. ¿Ho tenen clar o que?

En un comunicat del Bloc per si no quedava lo suficientement clar escriuen “El Bloc no renuncia a cap plantejament polític ni simbòlic; a cap. Perquè amb la proposta de la plataforma electoral no es persegueix una política de renúncies per part de ningú, sino el compliment de les línies mestres de la nostra ponència política aprovada en el congrés extraordinari del passat octubre. Així les coses, volem deixar ben clar que totes les informacions que es refereixen a les qüestions simbòliques no s'ajusten a la realitat, en cap cas.”.

En la nota de prensa enviada per Juli Amadeu, Marchuet afirma com a desig que la AVLL “se valencianice al maxim”, atre erro de concepte, la AVLL no es pot valencianisar en la vida per que te raons ontologiques, gnoseologiques, pragmatiques que impedixen sensu stricto valencianisar-se, per ad aço hauria de desapareixer com a primera condicio de valencianisacio. ¿Està clar o ho torne a repetir? ¿Per que he de respectar a una persona que defen una farsa o que me vol vendre la moto?

He repetit en moltes ocasions, la tecnica de la salchicha d’Hitler, passet a passet sempre en una determinada direccio, poc a poc, per a que no escarote massa al personal fins a dur a la gent a l’atra vora del riu a través del pont (Lo Rat, L’Oronella, RACV, UV, etc.). Este es un nou capitul de “Mes de lo mateix”. Pero no oblidem a les gavines Chanza, Chiquillo i cia., que es passen pel forro l’assamblea i venen el partit al PP, i mireu entre PP o el Bloc, trie vore Tómbola 30 anys seguits, perque la gavina i la rajola son lo mateix, agents que han atentat i atentaran contra la identitat valenciana. Pero esta panda i l’atra forcen la falacia del fals dilema o bifurcacio, pareix que no hi ha opcio o PP o Bloc. Elegixen no triar.

Aixina podem observar com tot el fil argumental es absurt. S’imaginen que la coalicio traguera un diputat, ¿Vos cregueu que defendrà la Llengua valenciana? I-M-P-O-S-S-I-B-L-E. Llavors si est es l’objectiu de la coalicio ¿Pot interessar a un valencianiste? Irremediablement no, perque encara que es conseguira el diputat no defendrà les reivindicacions valencianistes sino les catalanistes ¿Quin sentit te tot aço? Tota la racionalisacio per a justificar la plataforma del Bloc no te cabuda perque es simplement voluntat, es la mostra d’un acte de fe, farcit de falacies i sinsentits i no cap acte intelectual que els haja descobert la bondat i la rao del Bloc. Hi ha motius mes que suficients per a dubtar de la valenciania dels chiquets o ¿No?

Que hi haja gent que se’n vullga anar al PP i atra al Bloc em pareix perfecte, inclus fa anys pensi en fletar-los un avio per a que s’hagueren anat abans, pero l’unic problema que tinc es l’image d’inconsistencia, de desunio que estan donant i aço em perjudica a mi, perque yo soc el que no s’ha mogut ni un dit de Nacio/Llengua valenciana/Real Senyera, espai tan estigmatisat pels traïdors, venuts, etc, es dir ma casa està tacada i yo soc un home net i aço no m’agrada gens ni miqueta. ¿Pero que li vaig a fer? Aneu-vos lo mes rapit possible i no feu mes mal. Si al final la plataforma no es fa, com anuncia el Levante 15/1/2004, perque el consell nacional del Bloc al final no l’apoya, als fans del pacte els dic que se’n vagen, que hem començat la porga, que no es desdiguen, que s’afilien directament al Bloc, que desapareguen. ¡Ya està be!

Una reflexio per als que nos quedem en casa, ¿No es curios que esta i atres accions perjudiquen sempre al mateixos i favorixquen sempre al mateix? La constant i lo sistematic mostren un interes, un objectiu i un metodo molt ben definit, que no pot ser fruit del caos, aixina que no em sorprenen en absolut. Lo repetit 40 vegades, no va a quedar ni l’apuntador.

Pero yo com la Frontera “Hay gente que lucha por un ideal portando banderas que el viento barrerá, hay gente que aspira a ser algo más sin saber que su tiempo ha terminado, NO. Nunca di mi brazo a torcer todos me llaman Juan Antonio Cortés, aquí nací y en esta tierra moriré”.

¡Adeu siau! 

No hay comentarios: