sábado, 21 de enero de 2012

CORONA CATALANO-ARAGONESAExtraído de Internet

Abans de llegir este chicotet text és deuria de llegir la megalomania nomenada Corona Catalano-Aragonesa, a modo d'introducció, ad este nou deliri de grandea.
Si ya s'ha llegit la megalomania anterior, ara volguera afegir que esta teoria és tan falsa com les monedes de plàstic, puix encara que a pesar d'eixa unió entre Ramon Berenguer IV i Petronila, i de que d'eixa unió naixquera Alfons II, i de que este és convertira en rei d'Aragó, açò no vol dir que Catalunya passe a formar part dels territoris de la corona d'Aragó, i molt menys Valéncia...
Vullc posar un eixemple, si el nostre actual príncip Felip, es casa en una comtesa Britànica, ¿Es formaria el regne Hispano-britànic?, ¿Gran Bretanya passaria a formar part dels territoris espanyols? Puix no, crec que es veu ben clar.
D'una atra banda, han hagut reis en l'història com Carles I, que fon, Carles I d'Espanya i V emperador d'Alemanya, pero açò no du a que Alemanya pertanyguera a la corona Espanyola, ¿També és veu clar, veritat?
Tot açò a soles nos du, a que eixa insaciable fam de poder de la maquinària catalanista, vol traure aigua d'a on no la hi ha, pero lo més greu del tema és que estes propostes tan delirants són recolzades des de les més altes esferes.
Per una atra banda tenim que els territoris de la Corona d'Aragó ya no són a soles els habituals que els catalanistes pinten com els dels països catalans, sino que estos s'han ampliat a gran part de França, tot Aragó, territoris de Terol... açò vol dir que en un següent pas, els països catalans estaran formats per eixos territoris, açò vol dir que els països catalans seguixen en plena expansió... i lo pijor del cas, és que sent mentira tot lo que estan dient els catalanistes, no hi ha ningú que els pare.
Per a ilustrar estos desvarios i deformacions històriques vullc apuntar dos pàgines Uep. Pàgina 01, Pàgina 02.
Com final ad este reduït text, vullc afegir, que no es pot tornar a reviscolar els territoris de la Corona d'Aragó sense més, o per simple interés polític, puix, ¿Qué passaria si també volgueren reviscolar-se el regne de Valéncia, el regne de Navarra, el regne de Castella, el regne de Mallorca, el regne de Lleó, el regne espanyol, puix d'ell s'arribà a dir que, "en els seus dominis no és ponia el sol"?. ¡Una follia!. Puix açò mateixa pensem tots.
Per cert, ¿Que dirà França de tot açò?
L'image d'amunt mostra la disposició de lo que els catalans concebien com territoris de la Corona d'Aragó. Image extreta d'esta pàgina.
No hay comentarios: