jueves, 8 de agosto de 2013

PER A QUAN DEMOCRACIA DIRECTA EN VALENCIA?
Autor: Ferrer.
14-9-2005.

Soc dels qui pensa que els politics estan per a servir a la gent i no la gent per a servir als politics, que estan per a resoldre els problemes de la societat i no per a crear-ne de nous. La democracia es molt mes que votar una volta cada quatre anys; la democracia es el govern del poble i per tant deu ser el poble qui detente el poder. En Suïssa la gent es la que te sempre l’ ultima paraula puix pot convocar un referendum per a acceptar o tombar una hipotetica llei. El govern, encara que tinga una majoria superabsoluta, està obligat a acatar lo que el poble diu.

La democracia directa contempla tres tipos distints de referendums en la Confederacio Helvetica. El primer quan un parlament pren una decisio (sancionant una llei o canviant la Constitucio) i despres la gent la vota. I el segon es l’ iniciativa popular, originada fora del sistema politic i que busca una cosa nova que politics i govern no volen. Tambe hi ha un tercer cas: que siga l’ estat el que convoque el referendum. Hi ha tres etapes, la discusio previa (s’ informa a la gent), la votacio i la situacio posterior (l’ eixecutiu obeix a la ciutadania i punt).

El referendum en Suïssa: 1) Es du a terme en tots els nivells de govern (municipal, cantonal i confederal). 2) Les barreres per a impulsar-lo son baixes; si es modifica la Constitucio es obligatori, si el govern o parlament sancionen lleis es preveu un referendum opcional que requerix un 1% de firmes. L’ iniciativa popular directa el 2%. 3) El referendum es usat intensivament. 4) Els resultats son vinculants, el govern acata lo que diga el poble. 5) Els referendums a Suïssa es poden convocar -sense excepcions ni restriccions-, sobre qualsevol tema.

La democracia es mes que votar cada cert temps. Es el govern del poble, que es faça la voluntat majoritaria del poble. Sempre. I al nostre païs no vivim en democracia, sino en una dictadura disfrassada. I la prova es que el catala es la llengua oficial en Valencia, quan el poble la rebuja. Aposte perque Valencia siga una democracia directa en que la Generalitat no necessite de vist i plau de Madrit per a convocar un referendum si este no afecta a la Constitucio Espanyola de 1978. Valencia deuria aspirar a ser la nacio mes democratica de tot lo mon.

No hay comentarios: