sábado, 17 de agosto de 2013

ACTE DE PROCLAMACIO DE NA VIOLANT D’HONGRIA


Via Associacio Cardona Vives
Comunicat de prensa
L’Associacio Cultural Cardona i Vives de Castello, manifesta:
El mantenedor de l’acte de proclamacio de Na Violant d’Hongria celebrat el passat dissabte en l’Auditori de Castello, pel prestigios juriste Don Eduardo Wenley Palacios, en us del dret fonamental reconegut i protegit en l’articul 20 de la Constitucio Espanyola, d’expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions per mig de paraula, l’escrit o qualsevol atre mig de reproduccio, va expondre fets historics, que per lo vist no agraden ad aquells que mes enlla de la descalificacio, no saven rebatre en raons, les raons que fan al poble de Castello i a tot el poble de la Comunitat Valenciana, un poble en llengua, historia i personalitat propia i diferencià d’atres pobles d’Espanya.
Davant les diverses manifestacions que entorn al discurs en l’acte de proclamacio de Na Violant d’Hongria, del juriste Don Eduardo Wenley Palacios, la nostra associacio cultural de Castello, manifesta el seu recolzament al contingut del susdit discurs, aixina com vol fer constar el seu rebuig a postures intolerants que mes enlla del “Si no m’agrada m’enfade i m’en vaig”, o alusions a dogmes de fe que venen sempre dictats i pagats des de el nort de l’Ebre, no entenen que la veritable convivencia en llibertat escomença sempre primer per escoltar i despres si s’estima convenient en rebatre en raons i en moderacio els pensaments, postures, o idees que u no considere correctes.
Al mateix temps des de la nostra castellonenca associacio cultural Cardona i Vives, volem reivindicar la figura de Don Gaetà Huguet, ilustre patrici castellonenc que destacà precisament per les seues possicions inequivocament castellonenques i valencianes, i que intelectualment rebujava expressament tot aquell catalanisme que tan de moda han ficat i destapat gent com Carod Rovira i els seus, que vullguera fer creure que els valencians som un poble sense personalitat propia, i com a mostra citem unes lletres d’un articul de Gaetà Huguet publicat en “La Veu de la Plana” l’any 1916, escrivia el susdit intelectual que, “L’idea dels chauvinistes catalans d’estendre lo mantell de la seua nacionalitat per damunt de la nostra patria, i que trove eco en alguns valencians fills de catalans, no solament la considerem humillant, sinó que destructora dels mes cens dels postres ideals, si ella contra lo que esperem, prengués cos en Valencia, los de Castello nos fariem independents; i la combatriem dasta quedarne u dels postres. Serie un gros èrro creure que nosotros no admirém i amém al poble català com els que mes, pero ho fem com a germans i no com a subdits…”, i lo dit per este ilustrissim castellonenc ho fa seu l’Associacio Cultural Cardona i Vives.
Castello de la Plana, a 18 de giner de 2005.
Nota: Es prega se respete la normativa ortografica en la que s’ha escrit el present comunicat, moltes gracies.


No hay comentarios: