miércoles, 22 de febrero de 2017

PRESENCIA DE LA CULTURA VALENCIANA EN INTERNET

 

Josep Guillen i Milla

Zaplana, en una hemorragia de “valencianisme” ha firmat un conveni en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per a que la presencia de la cultura valenciana en la dita biblioteca virtual siga un fet, introduint els incunables mes rellevants d’autors valencians editats en atres impremtes d’Europa, repartits en tres coleccions: incunables, el llibre de l’epoca foral i grans poligrafs valencians.

L’idea es molt interessant puix, si se porta a cap l’acort, se donarà a coneixer en la ret part de la bibliografia de la Biblioteca Valenciana (Sant Miquel desls Reis), per a que tots els investigaors del mon  tinguen a la seua disposicio l’historia del Regne de Valencia que representen estos fondos.

Si, efectivament, se publiquen en la ret els incunables, els de l’epoca foral i els dels poligrafs valencians, esperem que siguem els que diuen la veritat de l’historia del nostre Regne pero, desgraciadament, coneguem com se les gasten els responsables de la Conselleria de Cultura, de la que depen la Direccio General d’Archius i Biblioteques, en quina sala d’investigacio “Nicolau Primitiu” -que yo visite en certa freqüencia-, lo primer que bota a l’ull son totes les enciclopedies i volums catalanisats, publicacions de “Tres i quatre” i atres perles catalanistes per l’estil.

Estarem vigilants.



20 de maig del 2.002
 



No hay comentarios: