miércoles, 22 de febrero de 2017

PER QUÉ VALENCIA SÍ ES NACIONALITAT HISTORICA I CATALUNYA NO.Autor: Ferrer.
15-9-2004.

En Catalunya hi ha un millo de pobres en una societat d’ un total de sis millons, jovens barcelonesos s’ han de marchar a 50 km de distancia de la seua Barcelona natal per a poder comprar-se un pis (algo mes a prop es del tot impossible pel preu prohibitiu de la vivenda), dones maltractades que son apalisades pels seus homens, un Forum Barcelona 2004 que ha especulat en mes de 3.000 millons d’ euros... I davant estos problemes ¿quina es la prioritat d’ un govern que s’ autoproclama socialista, progressista, d’ esquerres i republicà? Puix discutir al voltant de si Catalunya es “nacionalitat historica” o de si es “comunitat nacional”. Per a cagar-se i no torcar-se.

Mentres les empreses tanquen i dixen a les families obreres sense pa, el tripartit discutix sobre la quadratura del circul en un debat d’ intelectuals de salo. Catalunya, Nacio Catalana, Nacionalitat de Catalunya, Principat de Catalunya (sense princip conegut), Comunitat Nacional Catalana... Ha d’ apareixer algun nom que siga encara mes rupturiste, algo que cap atra autonomia puga copiar mai. Yo, si fora Pasqual Margall, convocaria un concurs d’ idees. ¿Qué tal “Catalunya, mare de totes les nacions, patries i pobles de la Terra”? No estaria mal. Pero lo cert es que quan Margall afirma que Catalunya es una “nacionalitat historica” mentix puix aço es fals.

¿Qué es una “nacionalitat historica”? Uns diuen que els territoris que en 1936 tenien un Estatut d’ Autonomia (Galicia, Euskadi i Catalunya). La veritat es que este es un criteri ben ridicul... ¿Per qué no tirem mes arrere en l’ historia quan Valencia tenía els seus Furs propis i ni Galicia ni Euskadi ni Catalunya existien? Atres diuen que nacionalitat historica es un territori en llengua propia. En tot cas aixo sería una “nacionalitat llingüistica” i en cas que fora historica, la Vall d’ Aran -on es parla l’ idioma aranes (reconegut com a tal per la Generalitat, abans deien que era un dialecte del catala) sería una “nacionalitat historica” pero al marge de Catalunya, es clar.

Tots podem jugar a inventar significats estrambotics que adeqüen un concepte als nostres interessos. Pero sigam serios, ¿qué pot significar el terme “nacionalitat historica”? El propi nom ho diu. Es tracta d’ un territori que historicament es o ha segut nacio. Aixi de clar. Nacionalitats historiques son Castella, Lleo, Navarra, Arago, Balears, Valencia... Totes elles foren nacions sobiranes en algun moment de l’ historia, pero lamente dir-li a Margall que si Valencia fon un Regne independent en el passat, Catalunya no fon nacio independent mai. Per esta rao Valencia sí es una nacionalitat historica mentres que els catalans no passen de comtat de mig pel.

No hay comentarios: