miércoles, 20 de abril de 2011

PAIS CATALA


Autor: Desconegut

Els "Països Catalans" són simplement una alucinació de persones que no tenen clar a on es troba el llímit entre la realitat i la fantasia. De fet, yo encara no he vist cap llibre que siga bo i en un mínim de rigor històric, ya siga de text o de llectura, que s'atrevixca a dir tal cosa o a dibuixar l'image de l'esquerre.
Es més, Catalunya a pesar de tot pertany a un ent territorial molt major, nomenat Espanya i el govern espanyol en la seua pàgina del Ministeri de Sanitat i Consum en la pàgina dedicada a les prestacions sanitàries, (per citar alguna image oficial) té dibuixat i be definit com estan estructurades les comunitats autònomes d'Espanya.
De totes maneres, com es veu en l'image, i com es troba expressat en la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, cite textualment, "Mapa territorial de l'idioma català. Es parla en una extensa àrea (68.000 km2) de l'est de l'estat espanyol (Catalunya, Illes Balears, Valéncia, la Franja de Ponent i alguns municipis murcians fronterers en Valéncia), Andorra, el sur de França (Departament dels Pirineus orientals) i a la ciutat sarda de l'Alguer." ¿¡!?
Un paràgraf més avall, en la mateixa Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, podem llegir,"
Marc llegal sobre la llengua catalana.
El marc llegal relatiu a l'àmbit llingüístic figura, per lo que respecta a l'estat espanyol, en la Constitució de 1978 (bàsicament en l'artícul 3), en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Aragó, i es desenrolla en les lleis de normalisació llingüística de Catalunya (1983) i les Illes Balears (1986), i en la d'us d'ensenyança del valencià (1983). D'acort en esta llegislació el català és la llengua pròpia de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, a banda de ser llengua oficial com també lo és el castellà. En Andorra, el català és l'única llengua oficial segons l'artícul 2 de la Constitució del Principat d'Andorra de 1993. Ni Catalunya Nort ni l'Alguer disponen de llegislació pròpia en lo referent a la llengua.
Pero tot lo dit en eixe paràgraf no és cert. (I si tot no és cert és que alguna cosa és mentira).
Vorem, primer erro, l'artícul 3 de la Constitucio Espanyola de 1978 diu,
Artícul 3
1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'estat. Tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret a usar-la.
2. Les demés llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acort en els seus Estatuts.
3. La riquea de les distintes modalitats llingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.
Lo que diu el punt 1, està clar, aixina com lo està el punt 3. Cenyint-me al punt 2, que la comunitat autònoma a on hi haja una segon llengua seran les dos oficials en la seua comunitat autònoma, no implica que siga un Marc Llegal per a implantar el català en Valéncia, puix també podria implantar-se el gallec, euskara, etc, o en Catalunya el valencià, el gallec...
Segon erro, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Valéncia NO diu absolutament gens sobre el català, és més en el seu artícul 7 en el seu punt 1 diu textualment
Artícul 7
1. Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tots tenen dret a conéixer-los i usar-los.
Tercer possible erro, l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, en respecte a la llengua diu en el seu artícul 7 textualment,
Artícul 7
Les llengües i modalitats llingüístiques pròpies d'Aragó gojaran de protecció. És garantisarà la seua ensenyança i el dret dels parlants en la manera que establixca una llei de Corts d'Aragó per a les zones d'utilisació predominant d'elles.
En cap moment nomena al català per a res, i realment desconec si el català està reconegut en Aragó com a una modalitat llingüística pròpia.
Estos tres erros són massa grans per a que la Generalitat de Catalunya els done ampar. A mi particularment em dona molt que pensar.
Després tenim que en el mateix mapa hi ha dos vertents molt diferents, la primera és la llingüística, en la que a poc que nos descuidem, i per ad açò falta ben poc, nos van a guanyar la partida, puix l'Estatut d'Autonomia Balear si que diu en ell que la llengua oficial és el català, i la segon vertent la geogràfica puix a la vista de tot lo món la Comunitat Valenciana, (que no el País Valencià), Les illes Balears i tots els territoris que la Generalitat de Catalunya assumix com els seus Països Catalans, estan desaparegent de l'àmbit mundial com a llocs en identitat propia, passant a ser a soles poc més que uns poblets de Catalunya.
Est és el verdader mapa polític d'Espanya, el qual està extret de la pàgina oficial del Ministeri de Sanitat i Consum. Pulsa sobre l'image per anar a la pàgina.

Una reflexió raonable i serena seria que en primer lloc la Generalitat de Catalunya no deuria de fomentar este desvario llingüístic, i geogràfic, puix la seua actitut a soles ajuda a generar llegions de persones mal informades que defenen i lluiten per uns erros polítics.
Una segon reflexió seria que les províncies i països afectats, ya que a més d'Espanya se troben afectats, Itàlia, França i Andorra, no deurien de permetre tal abús llingüístic i territorial, segons els casos, i deurien d'erradicar-lo d'arraïl per a posar a cadascú en el seu lloc, puix açò no fa res més que fomentar el ya sumament exacerbat nacionalisme català i confondre a tot lo món, i al dir tot lo món em referixc lliteralment a tot lo món, puix Internet és una font inagotable de megalomanies catalanes a l'alcanç de qualsevol persona en qualsevol part del món, i lo que un llig i veu en qualsevol pàgina d'Internet sense saber la realitat soci-política del país en qüestió, és lo que li val per als seus menesters.
Si vols vore una captura de la Web de la Generalitat Catalana donant l'informació del temps en lo que ells nomenen els Països Catalans, pulsa ací

No hay comentarios: