domingo, 23 de junio de 2013

L'ALCALDE DE CALATAYUTUn senyor de Calatayut va anar a Saragossa a parlar en el Governador, per a contarli les barbaritats i injusticies que cometía l'alcalde del poble, les quals tenien indignada a tota la poblacio i al mateix temps vore si podía conseguir que el destituiren del carrec i nomenaren un atre alcalde.
El senyor Tomas, puix eixe era el seu nom, en quant baixa del tren es dirigi sense cap perea al govern civil, demana audiencia i fon rebut pel governador en el seu despaig.
El governador li preguntà l'objecte de la seua visita.
Tomas li explicà detalladament la mala conducta de l'alcalde del seu poble, i el governador s'indignà a l'oir les barrabassades que fea aquella autoritat municipal.
Cridà al secretari i li manà estendre en l'acte la destitucio de l'alcalde de Calatayut i el nomenament per al dit carrec del senyor Tomas, de qui ya tenía referencies.
El Sr. Tomas, acabada l'entrevista, es despedix del Sr. Governador i, tot content, se'n va corrent a Telegrafs per a comunicar-li a la dona el seu nomenament d'alcalde.
Pero sa sorpresa fon gran en vore que l'empleat de l'oficina es negava a cursar-li el telegrama, perque, segons ell era una orde immoral. ¿Com l'havia redactada Tomas?
Esta nit dormiras en l'alcalde de Calatayut.
A la dona del Sr. Tomas tambe li va pareixer immoral l'orde del seu marit, pero no li va fer gens de caso En regresar a casa Tomas, va quedar, tot aclarit i el matrimoni celebrà en molta alegria el nomenament per al nou carrec.

Artana Estiu 1994

Per Josep Maria Guinot i Galan

El Pare Guinot.
 


No hay comentarios: