lunes, 6 de junio de 2011

ELS VALENCIANS EN GRECIA (V)Per: Antoni Atienza

En esta situació, l'infant Ferran va decidir tornar a Mallorca, i Muntaner, després d'entregar al Consell de la Companyia els sagells i els Ilibres de contes, el va acompanyar, junt a atres cavallers amics de Berenguer d’Entença. Pero en el viage, foren apresats per un cavaller frances, de nom Teobalt de Cepoy.

Quedá com a comandant suprem Bernat de Rocafort, que es va asentar en el golf de Salonica, i canviá el sagell de la Companyia, per un cavaller coronat com a rei, sense inscripció. Probablement, Bernat de Rocafort ambicionava convertir-se en princip o en duc. Llavors, va oferir el seu recolsament a Carles de Valois, aquell princip que va invadir Catalunya, per a depondre als Paleolecs i coronar-se com a Emperador de Constantinopla. Contactá en Teobalt de Cepoy, que com hem dit havia apresat de camí cap a Aragó a l’infant Ferran, a Muntaner i a atres cavallers. De forma que Cepoy es presentá davant de Rocafort, duguent-li presoners a Muntaner i a un cavaller, Gomez de
Palací, al qual Rocafort feu ajusticiar per ser un dels més importants partidaris del
d’Entença. Muntaner fon alliberat, í torná definitivament a Valencia, no sense visitar a
l’infant Ferran, que va patir encara uns messos de presso.

Rocafort va proclamar com a nou senyor a Teobalt de Cepoy, i el va jurar cam a tal. En 1308, la Companyia es va dedicar a saquejar la regio. Pero Rocafort havia perdut el respecte dels seus homens, farts de les traicions que havia acumulat. Damunt, per a Teobalt de Cepoy, Bernat de Rocafort era ya un problema, puix no es fiava d’ell, de manera que camensá a intrigar prop dels capitans de la Companyia. Quan es va reunir el Consell, els representants dels almogavers sobornats per Cepoy es queixaren de l'actuació de Rocafort, i finalment este fon detingut, junt al seu germá Gisbert. Cepoy els va embarcar en una galera, carregats de cadenas, i els va entregar al rei Robert de Napols. Robert odiava a Rocafort des dels dies de la guerra de Sicilia, i maná tancar als germans en un calabos del castell d’Aversa, a on muigueren de fam i set. D'esta manera acabá els seus dies Bernat de Rocafort, personage que unia el valor, puix ell fon el que realment creá la Companyia, traguent-la del sege de Gallipolli, a l’ambicio i la crueltat. Quan la Companyia va coneixer el destí de Rocafort, va eixecutar als capitans conjurats en Cepoy.

No hay comentarios: