martes, 14 de junio de 2011

AGENCIATRIBUTARIA.ES ¿PERQUÉ EN CATALA?


Autor: Joan Benet


Fa uns dies aní a la pàgina Uep de l'Agència Tributaria, per a vore de quina forma s'anava a fer enguany la declaració de la Renta, fins ahí tot be. Fon després, quan arribí a la pàgina quan no pogué donar crèdit a lo que els meus ulls estaven veent.
La pàgina Uep de l'Agència Tributaria, la qual és troba en la direcció, http://www.agenciatributaria.es depen directament del govern central, el govern que té la seua sèu en Madrit, en el Palau de la Moncloa.
Com tots sabem, l'idioma oficial en l'estat espanyol és l'idioma castellà o espanyol, després hi ha unes atres llengües cooficials junt al castellà en algunes comunitats autònomes d'Espanya a més d'un bon grapat de llengües que encara que no siguen oficials en les seues comunitats si que és parlen en elles o en alguns punts localisats d'elles, com per eixemple, el valencià, el gallec, l'euskara, el balear, l'aragonés, el català... i açò és una cosa que no és pot discutir per que realment és aixina, el nostre regne Espanyol és molt ric en llengües autòctones.
En eixe cas pense que el govern central en les pàgines seues, siguen de lo que siguen, a banda d'estar escrites en castellà, clar està, no deurien de tindre favoritismes per cap de les atres llengües que és parlen en Espanya, i no traduir les seues Ueps a cap atra llengua autòctona del territori espanyol, o en el seu defecte, traduir les seues pàgines per lo manco, a totes les llengües reconegudes com cooficials junt al castellà en les diverses comunitats autònomes.
Pero qual fon la meua sorpresa quan després d'arribar a la pàgina de l'Agència Tributaria viu que la mateixa estava escrita en castellà i traduida al català, si també en català. Açò em du a pensar varies coses, la primera d'elles, ¿Perqué està traduida al català?, ¿Perqué no està traduida al valencià?, ¿A l'euskara?, ¿A la fabla aragonesa? o, ¿A l'esperanto?, ¿Perqué han triat el català per a traduir la pàgina de l'Agència Tributaria i no una atra llengua?.
Després d'eixa pregunta m'ha arribat al cap una atra qüestió, ¿És acàs que el català és la llengua cooficial junt al castellà en l'estat espanyol?, o ¿Potser que siga que el castellà és la llengua cooficial junt al català en l'estat espanyol?
Conyas apart, realment crec que el fet d'haver traduit la pàgina de l'Agència Tributaria al català és fomentar el català tant dins de l'estat espanyol com fora, puix totes les persones que arriben ad eixa pàgina i vegen al català junt al castellà van a associar les dos llengües al regne espanyol i açò correctament, no és aixina. El català a soles és una llengua minoritaria que és parla en un punt molt localisat de la nostra geografia, Catalunya.
He de dir que mosatros, els valencians, portem més anys dels que té la meua yaya, defenent-mos de la catalanisació que ve dels nostres veïns del nort, i d'els seus "països catalans", pero realment no té molt trellat intentar defendre-mos d'açò, quan el govern central està donant soport a la llengua catalana, que com tots sabem, és el cavall de Troya, en el que venen els catalans per a després, no demanar, sino exigir l'anexió territorial.
Sería molt important que el govern central recapacitara, i que afegira a les seues traduccions en la Uep, totes les llengües oficials en el nostre estat espanyol o que no afegira cap llengua minoritaria.

No hay comentarios: